Tagged: kultum

berdoa1 1

KULTUM 14 – PERINTAH AGAR BERDO’A PADA ALLAH

Oleh Fadhil ZA Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina”. (Al Mukmin 60) Dalam keadaan sehari hari banyak manusia yang lupa pada kelemahan dirinya, mereka terlalu bangga dengan kemampuan dan kecerdasan dirinya . Mereka merasa bahwa berbagai kenikmatan, kekayaan, pangkat , kemuliaan yang...

ashaf-10-11 11

KULTUM 13-JALAN MENDEKATKAN DIRI PADA ALLAH

Oleh Fadhil ZA Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (Al Maidah 35) Ada tiga perintah yang disampaikan Allah kepada orang yang ber-Iman didalam surat Al Maidah ayat 35 tersebut diatas , yaitu : Agar bertakwa kepada Allah Carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri pada...

an-nahl-100 8

KULTUM 11-AWAS..! TIPU DAYA SYETAN YG MENYESATKAN

Oleh : Fadhil ZA 21- Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa...

090409-0731-kultum010ha3.jpg 26

KULTUM 10 – HAL YANG MENYEBABKAN MANUSIA MASUK NERAKA

OLEH Fadhil ZA Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka...

062209-0233-kultum009ta6.png 10

KULTUM 009 – TANDA KEBESARAN DAN KEKUASAN ALLAH

Oleh Fadhil ZA Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang...

052609-1050-kultum008ke5.png 16

KULTUM 008 – KERUSAKAN DIDARAT DAN LAUT

Oleh : Fadhil ZA Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Rum 41) Akhir akhir ini sering terjadi bencana alam yang melanda kota, desa dan kampung, merusak bangunan, harta benda bahkan meminta korban jiwa yang tidak sedikit....

022109-1400-kultum007ku3.png 21

KULTUM 007 – KUNCI MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG BAIK DAN SEJAHTERA

Oleh Fadhil ZA   Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An Nahl 97) Semua manusia ingin hidup bahagia, aman, tentram sejahtera, berkecukupan. Semua manusia takut...

012409-1706-kultum006pe3.png 6

KULTUM 006 – PERSIAPAN MENGHADAPI HARI BERBANGKIT

Oleh Fadhil ZA Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaati) Allah. (Luqman 33)     Ada 5...

122608-0611-kultum005ti3.png 0

KULTUM 005 – TIDAK SEORANGPUN TAHU APA YANG AKAN TERJADI BESOK

Oleh : Fadhil ZA   Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha...

12

KULTUM 004 – SEDIKIT ORANG YANG BERSYUKUR

Walaqod makkannaakum fil ardhi waja alnaa lakum fiihaa ma’aayis, qoliilam maatasykuruun    Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.  (Al A’raaf 10)   Dalam pesan singkat pada S Al A’raaf ayat 10 ini Allah mengingatkan tiga hal:   Allah telah menempatkan manusia untuk hidup...

6

KULTUM 003 – PERUBAHAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Oleh : Fadhil ZA Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. ( Ar-Rum 54)   Banyak orang tidak menyadari bahwa ia hidup dalam suatu sistim...

6

KULTUM 001 – MENGGAPAI KEHIDUPAN ABADI

  Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An Nahl 96)   Ada 3 pesan singkat dari Allah swt  yang terkandung dalam surat An Nahl ayat 96 diatas, yaitu:   Semua...