masalah 3

 

Oleh Fadhil ZA

Secara umum apabila seseorang ditimpa masalah maka hati dan fikirannya akan fokus pada masalah yang dihadapinya. Setiap saat yang diingat dan terbayang difikirannya hanyalah masalah itu saja. Hati dan fikirannya dipenuhi oleh semua masalah itu, mau tidur ingat masalah,  bangun tidur ingat masalah, mau makan ingat masalah, mau sholat ingat masalah, kemana saja memandang yang terlihat hanya masalah. Kadang kala sampai lupa makan, tidur bahkan lupa untuk beribadah pada Allah.

Jika ditimpa masalah yang menakutkan dan mencemaskan hati,  manusia cenderung untuk lari dari masalah itu dengan berbagai cara, ada yang tidur sepanjang hari, asik mendengarkan music, merokok tidak putus putusnya, pergi ke tempat hiburan malam dan lain sebagainya. Namun itu hanyalah tempat pelarian sementara, ketika bangun tidur, selesai mendengar music atau keluar dari tempat hiburan malam  fikiran kembali ingat pada masalah itu. Ada pula orang yang tidak tahan dengan terror masalah yang dihadapi melarikan diri dengan cara bunuh diri.

Demikian pula jika seseorang ditimpa suatu penyakit . Setiap hari yang difikirkannya hanya tentang penyakit yang dideritanya itu. Hati dan fikirannya sibuk dengan penyakit yang dideritanya. Setiap hari yang dibicarakan hanya tentang penyakitnya . bangun tidur ingat penyakit, mau makan ingat penyakit, mau tidur ingat penyakit , mereka lebih banyak ingat penyakitnya daripada ingat Allah . Ini adalah hal yang keliru.

Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dengan fikiran yang kusut dan kalut. Sudah menjadi sunnatullah atau hukum alam bahwa  Apa yang selalu terbayang dan terasa dihati anda cenderung untuk berulang dalam kehidupan anda.  Anda akan tercengang mengapa musibah demi musibah selalu terjadi, mengapa anda tidak pernah keluar dari masalah yang anda hadapi.

Tanpa anda sadari anda sudah menarik berbagai musibah dan bencana ke pada diri anda dengan selalu memikirkan dan merasakan masalah yang anda hadapi itu. Alam akan mengcopy paste apa yang ada dikepala daN hati anda  hingga kesialan yang anda alami akan terus berulang dalam hidup anda .  Kalau anda ingin keluar dari masalah yang anda hadapi maka anda harus memutus mata rantai kesialan itu, dengan membersihkan hati dan fikiran anda dari berbagai sampah fikiran buruk yang memenuhi isi kepala dan hati anda.  . Allah telah mengingatkan ini didalam Qur an surat As syuura 30

30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

Bebaskan hati anda dari jeratan masalah yang selau membayang difikiran dan hati anda , bersihkan hati dan fikiran dari berbagai sampah masalah itu. Jangan biarkan hati dan fikian anda kusut dan semrawut bagai benang kusut yang tidak tentu ujung dan pangkalnya.

Ganti isi kepala dan hati anda dengan dzikir mengagungkan kebesaran Allah setiap saat. Jika anda sibuk berzikir pada Allah maka hati dan fikiran anda akan terasa aman dan nyaman. Sehingga semua sampah dan kekusutan hilang dari hati dan fikira anda . Alam semesta akan mengcopy paste suasana tenang dihati dan fikian anda hingga kehidupan anda akan berubah sesuai apa yang dirasa dan dibayangkan oleh fikiran anda. Dengan demikian anda sudah memutus mata rantai kesialan yang selau mengikuti anda.

Orang yang sibuk berdzikir dan mengagungkan kebesaran Allah maka Allah yang akan mencukupkan semua hajat kebutuhannya sebagaimana Allah sebutkan didalam surat at Thalaq ayat 2-3

2…Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. 3. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Namun jika hati dan fikiran anda sibuk memikirkan masalah  maka masalah itu tidak akan pernah pergi dari diri anda . Hati dan fikiran anda telah menarik masalah itu untuk lengket dengan kehidupan anda. Akibatnya anda akan selalu hidup dirudung berbagai masalah, kesusahan tekanan ekonomi dan tekanan hidup .  Karena itu hati hatilah dengan fikirian anda. Bersihkan hati dan fikiran anda dengan banyak berdzikir mengingat Allah dimanapun anda berada.  Orang yang beriman itu tentram hatinya dengan berdzikir mengingt Allah sebagaimana disebutkan didalam  surat ar Rad 28

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram

Apa yang selalu anda fikir dan rasakan cenderung untuk menjelma  kealam nyata. Jika fikiran dan perasaan anda dipenuhi berbagai masalah, problem dan kekusutan hidup . Fikiran dan perasan anda selalu disibukan oleh berbagai masalah setiap saat. Maka apa yang anda fikir dan rasakan itu tidak akan pernah pergi dari kehidupan anda bahkan akan terus bertambah hingga menggunung dan tidak bisa lagi anda selesaikan.

Sebaliknya jika fikiran dan hati anda selalu disibukan dengan berzikir mengingat Allah, dan anda merasa aman , nyaman , tentram serta berkecukupan dengan itu maka semua masalah itu akan pergi dari diri anda , karena Allahlah yang menyelesaikan  semua masalah itu dengan cara yang tidak kitab pahami.

Kita hidup tergantung pada apa yang kita fikir dan rasakan, jika apa yang kita fikir dan rasakan selalu negativ dan buruk maka semua kehurukan itu akan datang menimpa kita, sebaliknya jika apa yang kita dan fikirkan dan rasakan baik maka semua kebaikan itu akan datang pada diri kita sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasululah  yang diriwayat kan oleh abu Hurairah  : Allah Taala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku selalu bersamanya ketika dia mengingat-Ku.

Aktifitas dzikir bisa anda lakukandidalam hati dimanapun anda berada sesudah shalat baik ketika berdiri , duduk dan berbaring sebagaimana disebutkan Alah didalam surat An Nisa’ ayat 103 :

103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring

Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berzikir pada Allah dengan alasan sibuk, tidak sempat, tidak ada waktu dan lain sebagainya. Kita bisa menggabung kegiatan zikir pada Allah dengan kegiatan kita sehari hari, tanpa mengganggu kegiatan tersebut.

Kita bisa melakukan kegiatan berzikir pada Allah ketika sedang bekerja, mengendarai mobil, berolah raga, rapat, berniaga , menunggu di airport , menunggu di  ruang tunggu rumah sakit  dan lain sebagainya. Kita bisa menjadikan kegiatan sehari hari kita  menyatu dengan kegiatan berdzikir mengingat Allah.

Aktivitas berdzikir didalam  hati ini merupakan kegiatan atau amalan batin yang tidak bisa dilihat dan disaksikan orang banyak. Bahkan teman yang duduk disamping kitapun tidak akan tahu kalau kita sedang berzikir pada Allah. Namun Allah mengetahui dan menyaksikan semua ini sebagaimana firman Allah didalam surat Al Mulk ayat 13

13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. (Al Mulk 13 )

 Bacaan dzikir didalam hati

Bacaan dzikir didalam hati merupakan bacaan dengan kalimat pendek seperti tahlil la ilaha illallah, tahmid Alhamdulillah, takbir Allahu akbar, Hasballah..hasbiayallahu wanikmal wakiil.  Bisa juga dengan membaca asmaulhusna seperti ya Allah ya Hayyu, Ya Allah ya Qoyyum, ya Allah ya Jabbar dan seterusnya.

Beberap kalimat dzikir yang bisa dibaca didalam hati sebanyak banyaknya antara lain :

Laa ilaaha illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah)

Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah)

Allahu akbar (Maha besar Allah)

Subahanallah (Maha suci Allah)

Astaghfirullah (Aku mohon ampun pada Allah)

Laa hawla wala kuwwata illa billah (tidak ada daya kekuatanku melainkan dengan kekuatan   Allah)

Hasbiyallahu wanikmal wakil, nikmal mawla wa nikman nashir  ( Cukuplah Allah sebagai pelindung, Dialah sebaik baik pemimpin dan sebaik baik penolong)

Ya Allah ya Hayyu  (Ya Allah yang maha Hidup )

Ya Allah ya Qoyyum (Ya Allah yang berdiri sendiri)

Ya Allah ya Jabbar (Ya Allah yang maha berkendak)

Ya Allah ya Malik (Ya Allah Raja yang berkuasa)

Ya Allah ya Karim (Ya Allah yang maha Mulia )

Dan bisa dilanjutkan dengan asmaulhusna lainnya yang berjumlah 99.

Semua kalimat tersebut dibaca didalam hati sebanyak yang bisa dilakukan , tidak perlu dihitung sekian dan sekiannya.

Insya Allah selama kita berdzikir menyebut nama Allah didalam hati , Allahpun akan mengingat dan memperhatikan kita lebih dari apa yang kita lakukan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 152

152. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (Al Baqarah 152)

 Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh  Abu Hurairah ra.,  Rasulullah saw. bersabda: Allah Taala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku selalu bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku pun akan mengingatnya dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu jemaah manusia, maka Aku pun akan mengingatnya dalam suatu kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekati-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Dan apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari. (Shahih Muslim No.4832)

Insya Allah mereka yang selalu ingat pada Allah setiap saat didalam hatinya akan diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi berbagai masalah didunia ini.

Dzikir (didalam hati) ketika berjalan

Kita juga bisa melakukan kegiatan dzikir didalam hati ketika sedang berjalan kaki  . Ketika sedang berjalan dan melangkahkan kaki  bacalah kalimat laa ilaaha illallah didalam hati. Jadikan ritme bacaan tahlil itu sebagai komando bagi langkah anda. Bacaan tahlil itu bisa juga anda ganti dengan kalimat ya hayyu, ya qoyyum……ya Rahman ya rahim….ya aziz ya jabbar…langkahkan kaki anda mengikuti irama bacaan dzikir tersebut. Bacaan dzikir dilakukan didalam hati bukan dengan lisan atau bisikan.

 Dzikir (didalam hati) ketika berolah raga

Bacaan dzikir seperti diatas bisa juga dijadikan komando untuk gerakan senam, angkat beban , senam pernapasan, dan berbagai gerakan olah raga lainnya.,  Gerakan senam dan olahraga akan menguatkan fisik dan jasmani. Kalimat dzikir yang diucapkan didalam hati akan menguatkan dan membersihkan jiwa. Kita akan mendapatkan dua manfaat sekali gus dengan cara ini, gerakan olah raga menguatkan tubuh dan dzikir didalam hati akan menguatkan jiwa.

Dzikir (didalam hati) ketika mengemudi

Mengemudi mobil di kota Besar seperti Jakarta akan  banyak menyebabkan waktu terbuang percuma . Macet dijalan bisa menghabiskan waktu berjam jam. Untuk keperluan rapat selama  satu atau dua jam bisa menghabiskan waktu antara  3 sampai  6 jam dijalan.  Untuk mengisi waktu yang terbuang ketika mengemudi atau naik kendaraan banya orang yang mengisinya dengan mendengarkan musik atau bualan di radio .

Isilah waktu yang terbuang itu dengan berdzikir didalam hati, sehinga tidak ada waktu yang terbuang percuma. Selama berdzikir itu Allah selalu menemani anda  Dia akan memberikan hidayah dan bimbingan pada anda selama anda berdzikir. Insya Allah usaha bisnis yang anda tuju dengan berkendaraan itu akan mendapat kemudahan dari Allah.

Dzikir didalam hati ini bisa anda gunakan untuk mengisi waktu luang dimanapun anda berada, ketika menunggu obat di apotik, menunggu di bandara, naik pesawat terbang , mengikuti rapat atau metting yang kadangkala membosankan dan lain sebagainya.

Selalu Libatkan Allah dalam semua aktivitas anda

Jangan pernah melupakan Allah dalam setiap kegiatan anda, ajak Allah terlibat dalam setiap gerak langkah kehidupan anda. Jika anda selalu mengajak Allah terlibat dalam semua urusan anda maka Allahpun akan membantu anda menyelesaikan  semua masalahyang anda hadapi  . Ketika mau keluar rumah baca bismillah mohon agar dilindungi dalam perjalan pergi dan pulang. Ketika mengajukan penawaran atau proposal pada atasan atau pelanggan mohon pada Allah agar proposal anda diterima. Ketika anda merasa terancam oleh sesuatu  anda minta perlindungan pada Allah, dan lain sebagainya. Jangan pernah meninggal kan Allah dalam setiap urusan anda.

Silahkan anda mulai berdzikir didalam hati setiap saat dimanapun anda berada,dan rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari hari.  Allah menjamin orang yang selalu berdzikir hatinya akan menjadi tenang dan nyaman sebagaimana disebutkan dalam surat Ar Ra’d ayat 28

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram  ( Ar Ra’d 28)

Insya Allah dengan selalu berdzikir didalam hati kita tidak dimasukan Allah kedalam kelompok orang yang lalai sebagaimana disebutkan dalam surat al A’raaf 205 diatas.

 Manfaat nyata dari Dzikrullah:

Selalu ingat dan menyebut nama Allah setiap saat dan sepanjang waktu didalam hati  dikala berdiri, duduk dan berbaring merupakan gambaran nyata dari keimanan ,ketakwaan dan rasa tawakkal seseorang. Allah akan memperlihatkan menfaat dan efek nyata dari amalan dzikrullah seseorang dalam kehidupannya sehari hari hari dan diakhirat kelak antara lain:

 1. Mendapat ketenangan hati dan bebas dari perasaan jengkel,kecewa, sedih, duka, dendam dan stress berkepanjangan ( Ar Raad 28)
 2. Dikeluarkan Allah dari kegelapan (hidup yang penuh kesukaran, kesempitan,kepanikan, kekalutan ,kehinaaan dan serba kekurangan ) kepada cahaya yang terang benderang ( hidup bahagia,nyaman, aman, mulia, sejahtera dan berkecukupan). (Al Ahzab 43)
 3. Terpelihara dan terhindar dari melakukan perbuatan keji dan mungkar (Al Ankabut 45)
 4. Terpelihara dari kelicikan dari tipu daya syetan yang menyesatkan (An Nahl 99)
 5. Selalu mendapat jalan keluar dari berbagai kesulitan yang datang menghadang dan mendapat rezeki dari tempat yang tidak pernah diduga, serta selalu dicukupkan semua kebutuhan hidupnya ( At Thalaq 2-3)
 6. Dibukakan baginya pintu kemenangan, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, ditambahkan baginya berbagai kenikmatan hidup, ditunjuki jalan yang lurus , dan diberi pertolongan dengan kekuatan yang dahsyat. ( Al Fath 1-3)
 7. Selalu mendapat perhatian istimewa dari Allah dimanapun ia berada , selama ia ingat pada-Nya (Al Baqarah 152)
 8. Terhindar dari beban hidup yang berat dan tidak sanggup dipikul serta terhindar dari siksa dan azab yang melampaui batas ( Al Baqarah 286)
 9. Diampuni segala dosanya, dihapuskan segala kesalahannya dan diwafatkan bersama orang yang berbuat kebaikan ( husnul khotimah) (Ali Imran 193)
 10. Mendapat kehidupan yang baik sampai datang ajal yang telah ditetapkan (Hud 3, An-Nahl 97)
 11. Dibalasi dan dilipat gandakan amal kebaikannya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ( An Nahl 96-97)
 12. Selalu disertai Allah dimanapun mereka berada (Al Baqarah 153, Al Hadit 4)
 13. Mendapat pertolongan dari ribuan tentara malaikat dalam menghadapi berbagai hal dan masalah didunia maupun akhirat ( Ali imran 124-125, Fushilat 30-31)
 14. Dimudahkan semua urusannya dan diberi bimbingan menempuh jalan yang mudah (Al Lail 7, Al A’la 8 )
 15. Dibukakan baginya keberkahan dan pintu rahmat dari langit dan bumi (Al A’raaf 96)
 16. Diwafatkan dalam keadaan baik dan disambut oleh para malaikat dengan salam penghormatan ( An Nahl 32, Ar Raad 23-24, Al Ahzab 44 )
 17. Mendapat kehidupan yang baik selama masa menanti dialam barzakh ( Ali Imran 169)
 18. Memiliki wajah yang putih berseri dihari berbangkit ( Ali Imran 106-107)
 19. Memiliki wajah dan tubuh yang bercahaya terang dihari berbangkit ( Al Hadit 12-13 dan At Tahrim 8 )
 20. Menerima buku catatan amal dari sebelah kanan dan dimudahkan saat dihisab dan ditimbang semua amalnya (Al Haqqah 19-21 )
 21. Memiliki timbangan kebaikan yang lebih banyak dan berat (Al Qori’ah 6-7,Al A’raaf 8 )
 22. Diselamatkan Allah dari ganas dan panasnya api neraka (Maryam 72-73, Al Lail 17)
 23. Dimasukan kedalam taman syurga dan hidup kekal selamanya disana (Az zumar 73)

Betapa banyak manfaat yang didapat dari mengingat Allah sebagai mana disebutkan diatas , namun sayang…. sedikit sekali orang yang mau dan tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Dzikir mengingat Allah setiap saat membuat hati dan fikiran menjadi aman, nyaman dan tentram. Kondisi ini akan direspon oleh sistim dialam semesta untuk mendatangkan berbagai kebaikan dan keberuntungan pada diri anda. Itu adalah sunnatullah yang tetap berlaku sepanjang masa sejak dahulu hingga akhir zaman nanti

Jika anda malas  berzikir dan lupa pada Allah maka hati dan fikiran anda akan diliputi kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kepanikan, kekecewaaan,putus asa, dan stress berkepanjangan. Sistim dialam semesta akan merespon ini dengan mendatangkan berbagai keburukan dan kesialan dan kemalangan  didalam hidup anda.  Ini juga merupakan sunnatullah yang berlaku sepanjang zaman sejak dahulu hingga akhir zaman.

 Mudah mudahan setelah membaca  berbagai keterangan diatas anda akan tertarik untuk melaksanakan ibadah dzikir mengingat Allah didalam hati sepanjang waktu baik dikala berdiri, duduk dan berbaring. AAmiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *