singapura

 

Oleh Fadhil ZA

Al Qur an merupakan pedoman dan panduan bagi setiap orang yang beriman dalam menjalani kehidupan didunia ini.  Kehidupan dunia penuh dengan tipu daya dan kepalsuan, tanpa bimbingan Allah dan al Qur an tentu kita akan tersesat didunia ini.

Orang beriman menjalani kehidupan dunia Ini dengan hati hati dan penuh kewaspadaan, mereka tidak mudah tertipu dan memperturutkan semua keinginan hawa nafsu duniawi yang rendah. Mereka menjadi ayat ayat Qur an sebagai pegangan dan pedoman hidup .    Mereka menjadikan ayat ayat Qur an sebagai sikap hidup mereka .  Beberapa ayat Qur an yang jadi pegangan dan pedoman didalam mensikapi kehidupan dunia ini antara lain seperti dibawah ini.

1.      SURAT AL HADIT 20 &21

DOWNLOAD

i’lamuu annamaa alhayaatu alddunyaa la’ibun walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaatsurun fii al-amwaali waal-awlaadi kamatsali ghaytsin a’jaba alkuffaara nabaatuhu tsumma yahiiju fataraahu mushfarran tsumma yakuunu huthaaman wafii al-aakhirati ‘adzaabun syadiidun wamaghfiratun mina allaahi waridhwaanun wamaa alhayaatu alddunyaa illaa mataa‘u alghuruuri

20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Orang yang beriman menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sekedar permainan, perhiasan dan berlomba banyak tentang harta dan anak anak. Dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya, dunia hanya tempat singgah sementara . Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.  Kehidupan dunia ini bermula  dari tiada kemudian hadir jadi nyata untuk kemudian kembali hilang lenyap jadi tiada. Seperti padi yang tumbuh dari benih kemudian menjadi subur menghijau , selanjutnya kuning coklat dan hancur lenyap kembali njadi tanah. Orang beriman tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya karena mereka sadar betul bahwa semua kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan palsu yang menipu,  mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tujuan hidup orang yang beriman ini ditegaskan Allah didalam surat Al Hadit ayat 21 sbb

DOWNLOAD

saabiquu ilaa maghfiratin min rabbikum wajannatin ‘ardhuhaa ka’ardhi alssamaa-i waal-ardhi u’iddat lilladziina aamanuu biallaahi warusulihi dzaalika fadhlu allaahi yu/tiihi man yasyaau waallaahu dzuu alfadhli al’azhiimi

21. Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar

Orang yang beriman lebih mengutamakan kehidupan  akhirat daripada kehidupan dunia, mereka tidak segan segan mengorbankan kepentingan dunianya untuk mendapat keuntungan akhirat yang kekal dan abadi. Mereka bersungguh sungguh berjuang  meraih ampunan dari Allah dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi . Bagi mereka dunia ini amatlah kecil dan tidak berharga  dibandingkan dengan kehidupan akhirat

Ada baiknya anda menghafal kedua ayat diatas  memahaminya dengan benar dan menjadikannya sebagai bacaan rutin didalam  shalat agar selalu ingat tujuan akhirat yang sebenarnya dan tidak mudah tertipu oleh kehidupan duniawi yang penuh kepalsuan dan kebohongan. Jadikan kedua ayat diatas sebagai sikap hidup dan pedoman anda dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan didunia ini.

 2.      FATHIR   5 & 6

DOWNLOAD

yaa ayyuhaa alnnaasu inna wa’da allaahi haqqun falaa taghurrannakumu alhayaatu alddunyaa walaa yaghurrannakum biallaahi algharuuru
inna alsysyaythaana lakum ‘aduwwun faittakhidzuuhu ‘aduwwan innamaa yad’uu hizbahu liyakuunuu min ashhaabi alssa’iiri

5. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah  6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala

Allah telah mengingatkan didalam  surat Fathir ayat 5 bahwa janji Allah itu benar dan pasti dipenuhi, Allah tidak pernah mengingkari janjiNya. Allah mengingatkan agar jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia yang penuh tipu daya dan kepalsuan dan jangan pula tertipu oleh syetan dari golongan  jin dan manusia yang amat pandai menipu dan mempedaya.

Allah mengingatkan kita bahwa syetan itu adalah musuh utama kita, agar kita mensikapinya sebagai musuh jangan sekali kali mengambil setan itu sebagai teman akrab baik setan dari bangsa jin maupun manusia. Karena setan itu hanya menipu dan menyeret siapa saja yang menjadi temannya untuk bersama sama memasuki neraka jahanam yang panas membakar.

Orang yang beriman akan betul betul patuh pada peringatan Allah diatas, mereka selalu waspada tidak memperturutkan kemauanan hawa nafsu dunia dan waspada terhadap tipu daya setan yang amat licik. Ada baiknya anda menghafal kedua ayat diatas dan memahaminya dengan baik serta menjadikannya sebagai bacaan didalam shalat anda. Insya Allah hati anda akan selalu awas dan waspada terhadap tipu daya dunia dan syetan yang amat licik itu.

3.  AN NAHL 96 -97

DOWNLOAD

maa ‘indakum yanfadu wamaa ‘inda allaahi baaqin walanajziyanna alladziina shabaruu ajrahum bi-ahsani maa kaanuu ya’maluuna
96. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan
man ‘amila shaalihan min dzakarin aw untsaa wahuwa mu/minun falanuhyiyannahu hayaatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi-ahsani maa kaanuu ya’maluuna

 97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Orang yang beriman yakin dengan sepenuh keyakinan bahwa apa yang ada dibumi ini semua akan lenyap dan musnah yang kekal dan abadi hanyalah apa yang ada disi Allah yang berupa berbagai amal kebanjikan yang dikerjakan.  Mereka yakin bahwa Allah akan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Mereka yakin bahwa jika mereka beriman dan mengerjakan amal saleh Allah pasti akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik didunia dan akhirat

Ada baiknya anda menghafal kedua ayat diatas dan memahaminya dengan baik serta menjadikannya sebagai bacaan didalam shalat anda. Insya Allah  Anda akan dituntun mengerjakan berbagai amal baik dan mendapatkan kebaikan hidup didunia dan akhirat, terpelihara dari kemiskinan, kemelaratan dan ksesengsaraan hidup. Jadikan semua ayat diatas sebagai pegangan hidup dan pedoman dalam mensikapi berbagai masalah kehidupan didunia ini . Hati hati dan waspadalah terhadap tipu daya setan yang licik yang berusaha menipu anda . memperlihatkan dan meyakin kan anda bahwa kehidupan dunia ini adalah lebih hebat dari akhirat. Syetan akan berusaha mempedaya anda agar menjadikan kehidupan dunia diatas segala galanya. hati hati dan waspadalah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *