DZIKIR ASMAULHUSNA 1

Oleh Fadhil ZA

Dzikir Asmaulhusna dan Tadabbur Qur’an dilakukan dengan membaca kalimat Asmaulhusna diikuti dengan pembacaan ayat Qur’an dan mentadabburi ayat tersebut. Asmaulhusna adalah nama nama Allah yang indah , dimana kita diperintahkan memohon pada Allah dengan menyebut asmaulhusna tersebut . Sebagaimana disebutkan didalam surat al A’Raaf ayat 180 :

 

Hanya milik Allah asmaa-ul husna maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  ( Al A’raaf 180)

Dengan menyebut Asmaulhusna itu diharapkan hati kita akan merasakan getaran dari dahsyatnya nama nama Allah itu sebagaimana disebutkan didalam surat al Anfal ayat 2

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal (Al Anfal 2)

Pembacaan asmaulhusna tersebut diikuti dengan pembacaan ayat ayat Qur’an berikut tadabburnya . Diharapkan bacaan Qur’an itu akan menghunjam kedalam hati menambah keimanan dan ketakwaan pada Allah. Tadabbur itu bisa juga diikuti dengan memanjatkan doa yang sesuai dengan isi pesan pada ayat Qur’an tersebut.

Berikut kami sampaikan salah satu contoh pembacaan Dzikir Asmaulhusna yang diiringi dengan pembacaan tadabbut al Qur’an sebagai berikut :

ASMAULHUSNA AL ANFAL 2

DOWNLOAD

 

Mulai dengan  membaca kalimat ta’awudz : A’udzubillahi minasyaithoonir rojiim  dilanjutkan dengan  istigfar dua kali .

YA ROHMAN

Kemudian  membaca surat  Al Anfal ayat 2 berikut tadabburnya

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal (Al Anfal 2)

 

Bacaan Tadabbur :

Ya Allah telah Kau ingatkan kepada kami didalam Qur’anMu yang agung, bahwa orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut namaMu bergetar hatinya , dan apabila dibacakan ayat ayatMu  bertambah keimanannya.   Dan mereka hanya kepada engkaulah bertawakkal dan berserah diri.  Ya Allah , kami mohon kepadaMu ya Allah , teguhkan iman dan keyakinan kami kepadaMu, teguhkan iman dan keyakinan kami kepadaMu ya Allah. Getarkan hati kami ndengan menyebut namaMu yang agung.  Getarkan hati kami dengan menyebut namaMu yang mulia. Ya Allah getarkan hati kami dengan menyebut namaMu yang indah ya Allah.  Ya allah tolong kami unutk mencinbyai mendengarkan Qur’anMu, tolong kami unutk mencintai mendengarkan firman firmanMu. Teguhkan iman dan keyakinan kami dengan Qur’anMu ya Allah.Ya Allah hanya kepada Engkailah kami bertawakkal dan berserah diri, perkenankanlah permohonan kami  ya Allah.

Kemudian dilanjutkan dengan membaca asmaulhusna kelompok dua :

ASMAULHUSNA AN NAHL 96-97

DOWNLOAD

YA AZIZ

 

dilanjutkan dengan pembacaan surat An Nahl 96-97  dan Tadabburnya

 

 

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.  (96)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(97)

Bacaan Tadabbur :

Ya Allah telah Kau ingatkan kepada kami didalam Qur’anMu yang agung , bahwa apa yang ada pada kami semua akan lenyap dan musnah, yang kekal dan abadi hanyalah apa yang ada disisiMu.  Dan Engkau akan membalasi orang orang yang sabar dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan . Ya Allah telah Kau ingatkan pula kepada kami , barang siapa yang mengerjakan amal soleh lakli laki maupun perempuan , sedang mereka beriman kepadaMu . Engkau akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik dan membalasi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan . Ya Allah , kami mohon kepadaMu ya Allah, tolong kami untuk memahami peringatan Mu ini ya Allah.  Tolong kami untuk menyadari bahwa apa yang ada pada kami semuanya akan lenyap dan musnah. Rumah tempat kami berteduh, kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka, sanak famili karib kerabat, pangkat dan jabatan, tempat tempat usaha kami, semuanya akan lenyap dan musnah. Yang kekal dan abadi hanyalah apa yang ada disiMu. Ya Allah tolong kami meraih kehidupan yang kekal dan abadi disisiMu ya Allah. Tolong kami meraih kehidupan yang kekal dan abadi disiMu. Ya Allah sabarkan hati kami menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari sisiMu ya Allah. Balasi kesabaran kami dengan yang kebih baik dari apa yang kami kerjakan .  Ya Allah tetapkan hati kami , mengerjakan amal amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah, Teguhkan iman dan keyakinan kami kepadaMu ya Allah. Beri kami kehidupan yanh baik didunia maupun akhirat ya Allah. Balasi kami ndengan yang lebih baik dari apa yang kami kerjakan ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ya allah.

Kemudian dilanjutkan dengan membaca asmaulhusna kelompok tiga  :

ASMAULHUSNA AL HASYR 18-20

DOWNLOAD

YA QOHHAR REV

 

 

Kemudian  dilanjutkan dengan pembacaan  surat Al Hasyr 18-20 berikut  Tadabburnya

 

 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (18)

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik (19)

Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah; penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung (20)

 

Bacaan Tadabbur :

Ya Allah telah kau ingatkan kepada kami didalam Qur’anMu yang agung , agar kamu bertakwa kepadaMu.  Agar kami mempersiapkan perbekalan kami unutk kehidupan akihrat yang kekal dan abadi. Ya allah telah Kau ingatkan kepada kami agar kami bertakwa kepada Mu, Engkau akan mengabarkan kepada kami apa yang telah kami kerjakan selama ini. Ya Allah tyelah Kau ingatkan kepada kami kami agar kami jangan seperti orang ornag yang lupa kepada Mu kemudian Engkau menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang orang yang fasik.  Ya Allah tidaklah sama orang orang yang menghuni neraka dengan oranag orang yang menghuni syurga. Para penghuni syurga mereka itulah orang yang beruntung.

Ya Allah , kami mohon kepadaMu ya Allah. Tolong kami nuntuk bertakwa kepadaMu ya Allah. Tolong kami untuk bertakwa kepadaMu ya Allah, teguhkan iman dan keyakinan kami padamu ya Allah. Tolomg kami mempersiapkan perbekalan kami untuk menempuh kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, Tolong kami mempersiapakn perbekalan kami menghadapi hidup sesudah kematian nanti. Menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, menghadaspi hari hari panjang. Hari panjamng yang tiada akhir ya allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah mempersiapkan perbekalan kami , tolong kami untuk bertakwa kepadaMu ya allah. Engkau akan mengabarkan kepada kami apa yang telah kami kerjakan selama ini.  Ya allah jangan Kau jadikan kiami seperti orang yang lupa kepadaMu , kemudian engkau menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang orang yang fasik.  jangan Kau jadikan kami termasuk kelompok orang orang yang fasik  ya Allah. ya allah tidaklah sama orang orang yang menghuni neraka dengan orang orang yang menghuni syurga. Mereka yang menghuni syjurha mereka itulah orang yang beruntung.  Ya Allah selamatkan kami dari panans nya nerakaMu ya Allah , selamatkan kami dari azab siksaMu ya Allah. Jauhkan kami dari nertakaMu ya Allah. Masukkan kami kedalam syurfgaMu ya Allah, masukan kami kedaolam rahmatMu ya Allah,. Masukan kami kedalam syurgaMu . Mereka yang Kau masukan kedalam syurgaMu mereka itulah orang yang beruntung.  Perkenankanlah permohonan kami ya Allah.

Ditutup dengan membaca istighfar 2 kali.

Astaghfirullah robbal baroyya  …..aku mohon ampun kepada Tuhan manusia

Astagfirullah minal khotoyya …… aku mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan …..   (dua kali)

 

Selama membaca asmaulhusna rasakan getaran yang dahsyat dari kalimat Asmaulhusna itu didada anda, hayati makna asmaulhusna itu, hingga anda merasakan getaran didada anda. Jika anda belum merasakan getaran apa apa berarti anda belum merasakan nikmatnya Iman, ulangi terus hingga anda merasakan getaran didada anda seperti yang disebutkan didalam surat al Anfal ayat 2 diatas.

Ketika membaca dan mentadabburi ayat Qur’an diatas resapi dan hayati kandungan ayat itu, hingga anda merasakan getaran dihati dan dada anda. Ikuti doa yang dibacakan dengan khusuk mudah nmudahan Allah mengabulkan semua doa yang dipanjatkan didalam tadabbur itu. Semua doa yang dipanjatkan itu merupakan investasi berharga bagi masa depan anda.

Dengarkan seluruh bacaan dzikir  Asmaulhusna  dan Tadabbur Qur’an di bawah ini  dengan khusuk dan berusaha untuk menghayati kandungan ayat yang dibacakan . Jika hati anda tidak merasakan getaran apapun , dan semua bacaan dzikir dan tadabbur itu terasa hambar dan tidak berkesan sedikitpun, hati hatilah. Berarti antara anda dengan  Allah ada batas dan jarak yang harus anda atasi.

Jika hati anda terasa bergetar dan jiwa anda terasa nyaman dan  tentram , bersyukurlah bahwa anda berada dalam ridho dan naungan Allah. Pelihara terus perasaan itu.

 

GABUNGAN DZIKIR ASMAULHUSNA DAN TADABBUR QUR’AN , AL ANFAL 2, AN NAHL 96-97 , DAN  AL HASYR 18-20

DOWNLOAD

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *