Oleh Fadhil ZA

neraka 9Di akhirat nanti ketika orang orang yang kafir dan bergelimang dosa  dihalau  ber-bondong bondong  kedalam Neraka jahanam, kita akan menyaksikan peristiwa yang mengharukan. Dimana terjadi pertengkaran antara orang yang dihalau ke neraka dengan setan qorin dan para pemimpin serta penguasa yang telah menyesatkan mereka. Kisah pertengkaran para calon penghuni neraka ini banyak disebutkan didalam al Qur’an , beberapa diantaranya seperti yang disebutkan dibawa ini .

 

PERTENGKARAN SETAN DAN JIN QORIN DENGAN ORANG YANG DISESATKANNYA 

Didalam surat Az zukruf ayat 36-38 Allah menyebutklan bahwa siapa yang berpaling dan tidak perduli dengan peringatan dan pengajaran dari yang maha Pengasih (Allah), maka Allah akan mendatangkan setan dari golongan jin (setan qorin)  yang mendampinginya kemana saja dia berada. Setan qorin dari golongan jin itu akan menyesatkannya sesat sesatnya , sedang dia menyangka berada pada jalan yang benar. Mereka baru menyadari semua kekeliruan dan tipu daya setan qorin ini ketika datang saat berhisab di akhirat kelak. Mereka mengeluh “ Ya Allah hendaklah antara aku dengab  mahluk terkutuk ini Kau jauhkan seperti menjauhkan antara timur dan barat” .

 

36. Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. 37. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk38. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami (di hari kiamat) dia berkata: “Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia).”       (Az-Zukhruf 36-38)

Dalam kehidupan sehari hari banyak orang yang ditipu dan dipedaya oleh setan qorin dari golongan jin sedang mereka tidak menyadarinya. Jin Qorin ini umumnya merasuk kedalam tubuh  manusia akibat kelalaian yang bersangkutan dari menjalankan ketaatan pada Allah. Orang yang tidak perduli dengan perintah Allah, sibuk dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka jin qorin  akan merasuk kedalam aliran darah nya dengan mudah. Jin tersebut terus menerus mendorong yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Orang seperti ini sulit menerima nasihat dan petunjuk, meraka selalu merasa benar .

Ada juga orang yang dirasuki jin qorin akibat mempersekutukan Allah, menyembah patung dan berhala, melakukan ritual memanggil jin dan khodam, menyimpan jimat , benda pusaka, sering mendatangi dan minta berkah dari kuburan dan tempat keramat . Selain itu ada juga yang dirasuki jin qorin karena kiriman sihir dari orang yang dengki dan berniat jahat padanya.

Orang yang beriman dan bertawakkal pada Allah, dipelihara dan tidak bisa dirasuki oleh jin qorin yang banyak menyesatkan manusia ini, sebagaiman disebutkan dalam surat an Nahl ayat 99.

 

99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya.  (An Nahl 99)

Ciri orang yang dirasuki jin qorin ini antara lain malas beribadah, senang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, memiliki kepribadian ganda, emosi tinggi dan mudah tersinggung, sulit menerima nasihat, Sering melakukan sesuatu diluar kontrol kesadaranya, kadangkala tubuhnya bergerak sendiri diluar kontrol dan kendali dirinya. Sering melamun , berbicara sendiri,  kadang kala hilang kesadarannya. Orang seperti ini jika dirukyah atau diperdengarkan ayat qur’an akan bereaksi keras.

Ketika Malaikat pencatat amal mengemukakan buku catatan amal orang ini kepada Allah di hari berhisab . Allah tidak mau melihat buku catatan amal mereka bahkan berkata pada kedua Malaikat pencatat amal agar melemparkan mereka langsung kedalam Neraka jahanam.  Dihari itu mereka baru menyadari kekeliruannya selama ini, mereka minta pada Allah agar antara mereka dengan jin qorin yang menyesatkan mereka itu dijauhkan seperti menjauhkan timur dan barat (Az zukhruf 38). Namun semua sudah terlambat.

Mereka menyalahkan jin qorin yang sudah menyesatkan mereka, namun Jin qorin membatah tuduhan mereka. Jin Qorin mengatakan :” Aku tidak menyesatkan kamu, tapi kamulah yang sesat sendiri” . Allah berfirman :” jangan kalian bertengkar dihari ini, masuklah kalian semua kedalam Neraka jahanam “ . Peristiwa itu disebutkan dalam surat  Qof 21-28 berikut ini.

21. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. 23. Dan yang menyertai dia berkata : “ Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku24. Allah berfirman :” Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, 25. Yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, 26. Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat27. Yang menyertai dia berkata (pula): “Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.” 28. Allah berfirman : “Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.”

(Qof 21-28)

Bagi mereka yang merasakan adanya gangguan setan dan  jin qorin yang membisikan was was dan kemaksiatan didalam hati mereka segeralah bertaubat pada Allah. Bebaskan diri  anda dari pengaruh jin qorin yang mendorong anda untuk melakukan maksiat dan mencegah anda untuk taat  dan patuh pada Allah. Jin qorin hanya menimbulkan angan angan kosong dan janji palsu pada diri anda, mereka akan berlepas diri ketika anda sudah terjerumus kedalam neraka jahanam.

Jika anda merasa ada ronrongan , intimidasi dari jin qorin pada diri anda , bisa anda lakukan pembersihan dengan melakukan rukyah mandiri  seperti dicontohkan pada artikel TIP MENGHILANGKAN GANGGUAN JIN DAN SIHIR diblog ini. Selanjutkan tingkatkan iman dan takwa anda dengan banyak berdzikir mengingat Allah didalam hati  dimanapun anda berada baik ketika berdiri, duduk dan berbaring. Pelajari tatacara dzikir dalam hati saeperti disampaikan pada artikel AKTIVITAS DZIKIR DALAM HATI di blog ini.  Tingkatkan mutu shalat anda dengan berusaha untuk mengerti dan paham setiap ayat dan kalimat yang anda baca dalam shalat. Pelajari tatacara shalat khusuk pada artikel PANDUAN SHALAT KHUSUK  diblog ini.

Tutup dan putuskan semua pintu masuk setan dan  jin qorin untuk mempengaruhi anda , yaitu pembangkangan dan ketidak patuhan anda pada Allah . Mereka masuk kedalam tubuh anda atas izin dan kehendak Allah, karena anda tidak patuh pada Allah. Bertaubatlah pada Allah dari pembangkangan anda. Jika anda tetap bermaksiat dan membangkang pada  Allah maka semua usaha Rukyah, Dzikir dan Shalat diatas akan sia sia saja.  Komplain anda pada setan dan  jin qorin diakhirat kelak hanya sia sia belaka, mereka akan berlepas tangan dan anda dihalau masuk neraka bersama jin dan setan yang menyesatkan anda . Setan dan jin qorin yang menjadi sahabat dan selalu mendampingi anda kemana anda pergi itu hanya menyeret anda masuk api neraka yang panas membakar sebagaimana disebutkan dalam surat Fathir 6.

 

6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala(Fathir 6)

 

PERTENGKARAN PARA PENYEMBAH DEWA DAN  BERHALA

neraka 10Dimasa lalu banyak orang yang menyembah patung, berhala dan para  dewa . Mereka membuat patung berbentuk anak sapi, patung dewa matahari, dewa api,  Patung Budha dan lain sebagainya , kemudian melakukan ritual pemujaan dan penyembahan pada patung patung itu. Orang Arab Quraiys membuat patung Latta, Uzza dan Manna kemudian melakukan ritual menyembah dan beribadat pada patung patung itu, yang  mereka tempatkan didalam Ka’bah .  Adat kebiasaan ritual menyembah patung atau berhala seperti ini sampai sekarang masih banyak dilakukan orang. Di Indonesia ada ritual memberikan persembahan pada ratu pantai selatan Nyi Roro Kidul, ritual pada Dewi Sri , ritual pemujaan pada makam dan tempat tempat keramat dan lain sebagainya.

Ketika Neraka jahanam telah diperlihatkan pada manusia di akhirat kelak , Allah bertanya pada orang orang yang menyembah tuhan tuhan selain Allah seperti patung, dewa, benda keramat, dan lain sebagainya itu:” dimanakan berhala yang dahulu kamu sembah itu, dapatkah mereka menolong kamu atau diri mereka sendiri?” . Para penyembah berhala tidak bisa menjawab pertanyaan itu, mereka tunduk menakur dengan wajah ketakutan, mereka yakin bahwa mereka akan dihalau memasuki neraka yang panas membakar.

Kemudian Allah mengumpulkan mereka semua bersama berhala yang mereka sembah itu, kemudian mereka dihalau dan digiring memasuki lautan neraka yang panas bersama berhala  yang mereka sembah itu . Mereka bertengkar menyalahkan berhala yang mereka sembah, sedang berhala itu hanya diam membisu. Mereka hanya bisa menyesali kebodohannya selama hidup didunia. Keadaan mereka itu disebutkan dalam surat Asy Syu’araa 90-98.

DOWNLOAD

90. dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa, 91. dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang- orang yang sesat”,92. dan dikatakan kepada mereka: “Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya93. selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?” 94. Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat95. dan bala tentara iblis semuanya96. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka97. “demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, 98. karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam (Asy Syu’aara 90-98)

Demikianlah nasib tragis orang  orang yang mempersekutukan Allah dengan berhala dan patung patung yang selalu mereka sembah didunia ini. Mereka dijungkirkan kedalam Neraka jahanam bersama berhala dan patung yang mereka sembah itu.  Mereka tinggal didalam neraka itu untuk selama lamanya , kekal dan abdi . 

 

PERTENGKARAN ORANG KAFIR DENGAN PARA PENDETA DAN PEMIMPIN MEREKA 

Orang yang mencari agama selain  Islam dan menyembah tuhan yang lain selain Allah, kelak  dibawa ke Neraka jahanam bersama dengan pemimpin dan para pendeta agama mereka. Mereka semua dalam keadaan putus asa . Para pengikut agama selain Islam itu mendesak para pemimpin dan pendeta mereka agar menyelamatkan mereka dari azab Neraka.

Para pemimpin dan pendeta itu hanya menggeleng berputus  asa , mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, apalagi untuk menyelamatkan pengikut mereka yang jumlahnya amat banyak itu. Mereka bertengkar saling menyalahkan satu sama lain.

Para pemimpin dan pendeta  mereka itu  juga merasa heran mengapa orang beriman para penyembah Allah yang dahulu mereka anggap hina ketika didunia tidak ada bersama rombongan mereka yang dihalau ke neraka itu. Dihari itu mereka baru menyadari kekeliruan mereka selama hidup didunia. Mereka baru mengakui kebenaran ajaran Islam yang selama ini mereka per-olok olokan. Namun pengakuan mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Mereka dihalau kedalam neraka dalam keadaan saling bertengkar menyalahkan pemimpin dan pendeta mereka yang telah menyesatkan mereka hingga mereka terpaksa menikmati api neraka yang panas membakar itu.

Keadaan mereka itu disebutkan dalam Al Qur’an surat Shaad ayat 59-64

 

DOWNLOAD

59. (Dikatakan kepada mereka): “Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka).” (Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): “Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.” 60. Pengikut-pengikut mereka menjawab: “Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap.” 61. Mereka berkata (lagi): “Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka.” 62. Dan (orang-orang durhaka) berkata: “Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina)  63. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?” 64. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka.

(Shaad 59-64)

Demikianlah beberapa pertengkaran diantara sesama penghuni neraka yang diceritakan kepada kita didalam al Qur’an. Berhati hatilah terhadap bujuk rayu para misionaris yang menjanjikan  keselamatan bagi para pengikut tuhan Yesus, mereka yang mau mengikuti bujukan para misionaris dan menukar Iman dengan kekafiran  kelak akan mengalami pertengkaran seperti disebutkan dalam suarat Shaad 59-64 itu.

Saat ini banyak juga kondisi yang memaksa umat Islam untuk menukar agamanya . Banyak umat islam yang diteror oleh penguasa dzolim seperti yang dialami Muslim Rohinga di Myamar, Muslim Uighur China . Mereka yang tetap teguh dengan keyakinannya insya Allah selamat diakhirat walaupun didunia mungkin mereka akan menderita. Mereka yang takut dengan ancaman penguasa kemudian menukar Iman dan keyakinannya mengikuti selera penguasa dzolim itu, niscaya akan mengalami suasana pertengkaran dengan pemimpin dzolim itu diahirat. Didunia mereka selamat dari ancaman pemimpin yang dzolim namun diakhirat mereka tidak akan selamat dari ancaman Allah  . Mereka bersama pemimpin yang dzolim itu dijungkirkan masuk neraka jahanam.

Mudah mudahan semua ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi  kita,  jangan sampai kelak kita termasuk golongan atau  rombongan orang yang bertengkar didalam neraka itu.

 

 

2 thoughts on “PERTENGKARAN PARA PENGHUNI NERAKA”
  1. Ass Ustadz. Saya punya seorang putri yang masih berumur 1 tahun lebih , kebiasan anak kecil kencing dimana saja tanpa kenal tempat di dalam rumah. Ketika saya sudah berwudhu hendak sholat saya melalui bekas kencing yg sudah kering tersebut tanpa alas kaki ( dirumah say tidak memakai sendal ), apakah itu membatalkan wudhu saya ustadz? .. Terima kasih atas pencerahannya…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *