Oleh Fadhil ZA

Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung. (Al Hijr 87)

 

Surat Al Fatihah terdiri atas tujuh ayat yang selalu kita baca berulang ulang dalam shalat. Tidak syah shalat tanpa membaca Al fatihah. Surat al Fatihah kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Surat Al Fatihah merupakan ummul kitab didalamnya penuh dengan hikmah dan kekuatan yang dahsyat jika dibaca dengan sungguh sungguh dan penuh penghayatan.

Surat al Fatihah terdiri atas dua bagian yaitu bagian pertama merupakan hak Allah mulai ayat 1 sampai ayat 5.  Ayat ke lima ini merupakan pertemuan antara hak Allah dengan hak hambaNya. Iyyaka na’budu merupakan hak Allah dan wa iyyaka nastain merupakan hak hambaNya (manusia). Ayat 6 dan 7 merupakan hak hambaNya.

Surat Al Fatihah merupakan dialog antara hambaNya dengan Allah sebagai Raja yang berkuasa penuh diseluruh jagat raya. Jika dibaca dengan sungguh sungguh akan terjadi kontak batin yang dalam antara seorang hamba dengan Tuhannya.

Tadabbur Al Fatihah adalah suatu usaha untuk menghayati surat al Fatihah secara mendalam , sehingga dicapai kontak batin yang dalam dengan Allah sang penguasa alam semesta. Dengan tadabbur al Fatihah kita bisa berdialogh dengan Allah secara mendalam , dan mengajukan berbagai permohonan serta hajat kebutuhan kita padaNya.

Dengan tadabbur al Fatihah kita bisa mohon pada Allah untuk untuk mengatasi berbagai masalah yang hadir dihadapan kita atara lain untuk : membukakan pintu rezeki, memudahkan mendapat jodoh, menyembuhkan berbagai penyakit, mengatasi gangguan sihir dan jin, membina kerukunan rumah tangga, menolak kejahatan orang yang dengki dan hasud, meraih sukses dan kemenangan , menghilangkan was was dan rasa gelisah berkepanjangan serta banyak lagi hal lain yang kita butuhkan.

Tadabbur al Fatihah bisa dilakukan selesai shalat wajib atau sunah, boleh dilakukan dengan duduk bersila diatas sajadah atau boleh juga dilakukan dengan duduk diatas kursi. Tadabbur dibaca setelah membaca surat al Fatihah dan dilakukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Usahakan membaca tadabbur dengan tekanan suara yang lembut dan meresap kedalam jiwa.

Tadabbur bisa dilakukan dengan membaca teks tertulis . Jika sudah menguasai bisa dilakukan tanpa membaca teks tapi langsung diucapkan dari lubuk hati yang dalam.

Contoh tadabbur Al Fatihah sepeti teks berikut dibawah ini :

 

 

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi  Maha Penyayang.

2- Segala  puji bagi Allah,  Tuhan semesta alam,

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

4- Yang  menguasai  hari pembalasan.

5- Hanya kepada Engkaulah  kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah  kami mohon pertolongan

6-  Tunjukilah kami jalan yang lurus,

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan     nikmat kepada mereka, bukan (jalan)  mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

 

            Bacaan Tadabbur

Ya Allah dengan menyebut namaMu yang maha pengasih , penuh cinta kasih.  Dengan menyebut namaMu yang maha penyayang  penuh kasih sayang. Engkau sungguh –sungguh maha pengasih , penuh cinta kasih. Engkau sungguh sungguh maha penyayang penuh kasih sayang.Ya Allah , cinta kasihMu , kasih sayangMu meliputi seluruh langit dan bumi ya Allah. Cinta kasihMu, kasih sayangMu meliputi seluruh alam semesta ya Allah.  Kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayangMu ya Allah. Jadikan kami dalam naungan kasih sayangMu ya Allah   .Beri kami Rasa aman nyaman dalam naungan kasihMu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hidup dalam kebencian , kedengkian , kemarahan dan kekalutan diantara sesama kami.Jadikan kami dalam naungan kasihMu ya Allah, jadikan kami dalam naungan kasih sayangMu ya Allah, jadikan kami dalam naungan cinta kasihMu ya Allah.  Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaiki baik yang memperkenankan doa.

                               
 Segala puji bagiMu ya Allah   Tuhan yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Segala puji bagiMu ya Allah penguasa alam semesta raya. Segala puji bagiMu nya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan, yang telah mencukupkan semua hajat dan kebutuhan kami. Segala puji bagiuMu ya Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan berbagai tumbu-tumbuhan, sayur mayur dan buah buahan untuk keperluan kami. Segala puji bagi Mu ya Allah yang telah mengadakan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan yang terhampar lua , kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang kufur tidak tahu berterima kasih padaMu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Alllah.

Ya Allah Engkau yang maha pengasih penuh cinta kasih, Engkau yang maha penyayang penuh kasih sayang. Kami mohon jadikan kami dalam naungan kasih sayangMu. Jadikan kami dalam naungan cinta kasihMu. Hilangkan kebencian, kedengkian, kemaraahan, dan berbagai prasangka buruk dari dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami saling mengasihi dan menyayangi dengan sesama kami ya Allah. Jadikan bagi kami rasa kasih sayang dan saling mencintai didalam rumah tangga kami, dalam kami bergaul dengan sesama kami, dalam kami bertetangga, dalam hubungan kami bersaudara kakak, adik, ibu, bapak , paman , bibi dan saudara kami yang lainnya. Ya Allah jangan kau jadikan kebencian, saling curiga, kedengkian, salah faham dan kemarahan diantara sesama  kami , yang menimbulkan kekalutan , kekacauan dan kepanikan dalam hidup kami ya Allah. . Satukan hati kami dalam cinta dan kasihsayangMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

 Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit. Engkaulah penguasa tunggal dihari itu. Dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Tidak ada tempat berlindung dihari itu selain lindunganMu , tidak ada tempat bernaung dihari itu selain naunganMu. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, jadikan kami dalam naungan dan lindunganMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dihari itu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat yang mulia disiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa’

 

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Tolong kami menghadapi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Tolong kami dengan kekuatan yang dahsyat dari sisiMu. Engkaulah tempat kami mengadu dan menggantungkan semua harapan kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

 

 

Ya Allah , tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rohmat dan berkahMu. Bimbing kami, tuntun kami menempuh jalanMu yang lurus ya Allah.  

 

 

 

Yaitu jalan orang orang yang telah mendapat nikmat dariMu, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Allah Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para Rasul, para sholihin, para shodiqin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan buykan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang maksiat dan bergelimang dosa. Bukan jalan orang yang kufur dan terus menerus menentangMu. Tunjuki kami jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkahMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

  Contoh cara membaca tadabbur al Fatihah dapat diikuti pada video berikut ini. Pada video ini adalah cara membaca tadabbur secara spontan tanpa teks karena itu kalimatnya tidak sama persis dengan teks diatas. Bagi pembaca bisa melatih tadabbur ini dengan membaca teks seperti yang saya contohkan diatas. Usahakan membacanya dengan penuh penghayatan hingga terasa bergetar dihati.

 

VIDEO TADABBUR AL FATIHAH

 [youtube 8x0PEg_0yg8 ]

 

Tadabbur Al Fatihah bisa digunakanuntuk permohonan khusus dengan merubah tadabbur pada ayat ke 3 , 6 dan 7 sesuai kebutuhan. Misalnya untuk mendapatkan jodoh, membuka pintu rezeki atau mengatasi gangguan sihir dan jin.  Berikut ini kami berikan contoh tadabbur al Fatihah untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan.

(1)       TADABBUR AL FATIHAH UNTUK MENDAPATKAN JODOH

Sebaiknya tadabbur ini dibaca sesudah melakukan shalat hajat dengan mengerjakan tahajud atau  shalat dhuha sebanyak dua rakaat atau lebih. Boleh juga dibaca sesudah shalat maghrib dan subuh.

 

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi  Maha Penyayang.

2- Segala  puji bagi Allah,  Tuhan semesta alam,

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

4- Yang  menguasai  hari pembalasan.

5- Hanya kepada Engkaulah  kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah  kami mohon pertolongan

6-  Tunjukilah kami jalan yang lurus,

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan     nikmat kepada mereka, bukan (jalan)  mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

 

Kemudian  Tadabburi surat Al fatihah tersebut  satu persatu sebagai berikut dibawah ini :

 

Bacaan Tadabbur

Ya Allah dengan menyebut namaMu yang maha pengasih , penuh cinta kasih.  Dengan menyebut namaMu yang maha penyayang  penuh kasih sayang. Kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayangMu ya Allah.Kami mohon limpahan kasih sayang dari seorang (suami…istri) yang telah Kau tetapkan bagi kami ya Allah.   Jadikan kami bersama keluarga kami , karib kerabat dan  handai taulan  kami  dalam naungan kasih sayangMu ya Allah   .Beri kami Rasa aman nyaman dalam naungan kasihMu ya Allah. Jangan kau jadikan hubungan kami dengan karib kerabat, sanak saudara, handai taulan  dalam kebencian , kedengkian , kemarahan dan kekalutan diantara sesama kami.

Jadikan lingkungan kami lingkungan yang aman ,  nyaman penuh dengan  rahmat dan dan kasih  sayang Mu ya Allah.  Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

 


Segala puji bagiMu ya Allah   Tuhan yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Segala puji bagiMu ya Allah penguasa alam semesta raya. Segala puji bagiMu nya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan, yang telah mencukupkan semua hajat dan kebutuhan kami. Segala puji bagiuMu ya Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan berbagai tumbu-tumbuhan, sayur mayur dan buah buahan untuk keperluan kami. Segala puji bagi Mu ya Allah yang telah mengadakan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan yang terhampar lua , kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang kufur tidak tahu berterima kasih padaMu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Alllah.

Ya Allah Engkau yang maha pengasih penuh cinta kasih, Engkau yang maha penyayang penuh kasih sayang. Segala puji bagiMu ya Allah  yang telah menjadikan segala sesuatu  berpasang pasangan. Segala puji bagiMu ya Allah yang telah menamankan rasa kasih sayang diantara kami dengan pasangan yang telah Kau tetapkan bagi kami .  Ya Allah yang maha pengasih penuh cinta kasih, yang maha penyayang penuh kasih sayang, jadikan bagi kami seorang suami/istri yang menyayangi dan mencintai kami.  Jadikan bagi kami jodoh yang serasi, saling mengasihi saling menyayangi dalam rahmat dan kasih sayangMu. Jauhkan kebencian, kemarahan, kecurigaan dari hati kami masing masing.Jadikan kami dalam naungan rahmat dan kasih sayangMu Lindungi hubungan kami dari campur tangan syetan dari golongan jin dan manusia yang menimbulkan perpecahan, kemarahan dan kebencian diantara sesama kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

 
 Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit. Engkaulah penguasa tunggal dihari itu. Dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Tidak ada tempat berlindung dihari itu selain lindunganMu , tidak ada tempat bernaung dihari itu selain naunganMu. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, jadikan kami dalam naungan dan lindunganMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dihari itu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat yang mulia disiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa’

 

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Tolong kami menghadapi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Tolong kami mendapatkan jodoh yang serasi dari sisiMu , jodoh (suami atau istri) yang membawa rahmat bagi kami dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Ya Allah jika kau pertemukan kami dengan jodoh yang telah kau tetapkan , satukan hati kami dalam rahmat dan kasih sayangMu,mudahkan kami melanjutkan hubungan kami kejenjang pernikahan yang Kau ridhoi.  lindungi kami dari gangguah syetan golongan jin dan manusia yang menimbulkan kebencian, kemarahan dan perpecahan diantara sesama kami.

 Tolong kami dengan kekuatan yang dahsyat dari sisiMu. Engkaulah tempat kami mengadu dan menggantungkan semua harapan kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

 

 

Ya Allah , tunjuki kami  (berdua) jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rohmat dan berkahMu. Tunjuk  kami jalan yang lurus  yaitu jalan yang penuh dengan rahmat dan berkamu. Bimbing kami, tuntun kami menempuh jalanMu yang lurus ya Allah. 

 

 

Yaitu jalan orang orang yang telah mendapat nikmat dariMu, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Allah Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para Rasul, para sholihin, para shodiqin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang maksiat dan bergelimang dosa. Bukan jalan orang yang kufur dan terus menerus menentangMu. Tunjuki kami jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkahMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

Konsentrasikan bacaan tadabbur setiap ayat terutama pada ayat satu  dan tiga , tentang kasih sayang Allah. Mohon pada Allah agar di tanamkan rasa kasih sayang didalam hati pasangan calon  suami/istri atau dengan  sesama yang ada dalam satu keluarga . Mohon agar dihilangkan kebencian, kemarahan , dendam diantara sesama dalam lingkungan dan keluarga. Lakukan ini setiap selesai shalat fardu. Lebih baik lagi jika ditambahkan dengan shalat malam atau dhuha , baca tadabbur Al Fatiha setiap selesai shalat tahajud atau shalat dhuha.

 

 

(2)       . TADABBUR ALFATIHAH UNTUK MENGHILANGKAN GANGGUAN SIHIR  DAN JIN  

Tadabbur ini dibaca setelah shalat dhuha sebanyak dua rakaat atau lebih. Untuk menguatkan pengaruh tadabbur pada orang yang terkena gangguan sihir atau Jin , bisa dibacakan pada sebotol air mineral untuk diminumkan atau pada seember air untuk dimandikan pada orang yang mengalami gangguan jin dan sihir tersebut.

 

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi  Maha Penyayang.

2- Segala  puji bagi Allah,  Tuhan semesta alam,

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

4- Yang  menguasai  hari pembalasan.

5- Hanya kepada Engkaulah  kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah  kami mohon pertolongan

6-  Tunjukilah kami jalan yang lurus,

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan     nikmat kepada mereka, bukan (jalan)  mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

 

Kemudian  Tadabburi surat Al fatihah tersebut  satu persatu sebagai berikut dibawah ini :

Bacaan Tadabbur

 

Ya Allah dengan menyebut namaMu yang maha pengasih , penuh cinta kasih.  Dengan menyebut namaMu yang maha penyayang  penuh kasih sayang. Kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayangMu ya Allah. Jadikan kami  dalam naungan kasih sayangMu ya Allah   .Beri kami Rasa aman nyaman dan tentram dalam naungan kasihMu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hidup dalam kekalutan , kesempitan dan tekanan akibat gangguan mahluk ciptaanMu yang ada dilangit dan bumi .Lindungi kami dari gangguan mahlukMu yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui yang terlihat maupun tidak terlihat.  Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa ya Allah.

 
 Segala puji bagiMu ya Allah   Tuhan yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Segala puji bagiMu ya Allah penguasa alam semesta raya. Segala puji bagiMu nya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan, yang telah mencukupkan semua hajat dan kebutuhan kami. Segala puji bagiMu ya Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, sayur mayur dan buah buahan untuk keperluan kami. Segala puji bagi Mu ya Allah yang telah mengadakan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan yang terhampar luas , kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang kufur tidak tahu berterima kasih padaMu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Alllah.

Ya Allah Engkau yang maha pengasih penuh cinta kasih, Engkau yang maha penyayang penuh kasih sayang. Kami mohon padaMu jadikan  kami dalam naungan kasih sayangMu. Lindungi kami dari kejahatan mahlukmu yang ada dilangit dan bumi yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui , yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya Allah jadikan kami dalam naungan rahmat dan kasih sayangMu, Beri kami rasa aman , nyaman dan tentram dalam naunganMu ya Allah. Jangan Kau goncangkan hati kami dengan rasa cemas, gelisah dan ketakutan yang berlebihan.  Teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu ya Alllah.   Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

 Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit. Engkaulah penguasa tunggal dihari itu. Dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Tidak ada tempat berlindung dihari itu selain lindunganMu , tidak ada tempat bernaung dihari itu selain naunganMu. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, jadikan kami dalam naungan dan lindunganMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dihari itu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat yang mulia disiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa’

 

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Ya Allah lindungi (anak, istri, suami . adik ,  ….kami,…si fulan ) dari kejahatan mahluk ciptaanMu yang kami ketahui maupun tidak kamu ketahui, yang terlihat maupun tidak terlihat. Tutup segala jalan dan pintu masuk bagi syetan dari golongan Jin yang berusaha merasuki tubuh (anak, istri, suami, adik ….kami…si fulan ) ya Allah. Naungi (anak. Isti, suami, adik …kami…si fulan ) dengan tentara malaikatMu yang ada dilangit dan bumi. Naungi dia denga  rahmat dan kasih sayangMu. Beri dia bimbingan , hidayah dan petunjukMu. Jangan kau jadikan syetan menguasai hati dan fikirannya, jangan Kau jadikan syetan menguasai kehidupannya ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah Engkau maha kuat dan perkasa. Tidak ada satu kekuatanpun yang dapat mengalahkanMu.. Engkaulah tempat kami mengadu dan menggantungkan semua harapan kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

 

 

Ya Allah , tunjuki kami dan (anak, istri, suami ,adik….kami)   jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rohmat dan berkahMu. Tunjuk  kami   jalan yang lurus  yaitu jalan yang penuh dengan rahmat dan berkamu. Bimbing kami, tuntun kami menempuh jalanMu yang lurus ya Allah. 

 

 

 

Yaitu jalan orang orang yang telah mendapat nikmat dariMu, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Allah Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para Rasul, para sholihin, para shodiqin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang maksiat dan bergelimang dosa. Bukan jalan orang yang kufur dan terus menerus menentangMu. Tunjuki kami jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkahMu ya Allah.Tunjuki kami jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang hadir dihadapan kami   Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.


Baca kalimat tadabbur diatas dengan sungguh sungguh dan penuh penghayatan. Jika timbul dorongan untuk menangis jangan ditahan. Lepaskan semua tekanan yang menghimpit dada, curahkan semua keluhan hanya pada Allah yang hidup dan maha mendengar.

 

(3) TADABBUR ALFATIHAH UNTUK MENGHILANGKAN SIFAT BURUK PADA SESEORANG

Untuk menghilangkan sifat burtuk pada diri seseorang bacaannya sama dengan Tadabbur alfatihah untuk menghilangkan gangguan jin dan sihir diatas hanya ada perubahan pada saat membaca  ayat kelima Iyyaka na’budu wa iyyakanastaiin , tadabburnyab sebagai berikut ini :

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Ya Allah lindungi (anak, istri, suami ,ayah, ibu . adik ….kami…sebutkan salah satu yang dituju) dari kejahatan mahluk ciptaanMu yang kami ketahui maupun tidak kamu ketahui, yang terlihat maupun tidak terlihat. Tutup segala jalan dan pintu masuk bagi syetan dari golongan Jin yang berusaha merasuki tubuh (anak, istri, suami, adik ….kami) ya Allah. Naungi (anak. Isti, suami, ayah ,ibu adik …kami) dengan tentara malaikatMu yang ada dilangit dan bumi. Naungi dia denga  rahmat dan kasih sayangMu. Beri dia/kami  bimbingan , hidayah dan petunjukMu. Jangan kau jadikan syetan menguasai hati dan fikirannya, jangan Kau jadikan syetan menguasai kehidupannya/kami  ya Allah. Bersihkan hati dan fikiran (anak, istri, suami,ayah, ibu  , adik ….kami) dari berbagai sifat buruk dan tercela. Ganti semua keburukan (anak, istri,suami,ayah, ibu  adiik,…kami) dengan kebaikan dari sisiMu .  Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah Engkau maha kuat dan perkasa. Tidak ada satu kekuatanpun yang dapat mengalahkanMu.. Engkaulah tempat kami mengadu dan menggantungkan semua harapan kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

Selanjutnya sama seperti bacaan pada tadabbur alfatihah unutk menghilangkan gangguan jin dan sihir diatas.

 

 

(4)       . TADABBUR ALFATIHAH UNTUK KERUKUNAN RUMAH TANGGA

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi  Maha Penyayang.

2- Segala  puji bagi Allah,  Tuhan semesta alam,

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

4- Yang  menguasai  hari pembalasan.

5- Hanya kepada Engkaulah  kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah  kami mohon pertolongan

6-  Tunjukilah kami jalan yang lurus,

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan     nikmat kepada mereka, bukan (jalan)  mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Kemudian  Tadabburi surat Al fatihah tersebut  satu persatu sebagai berikut dibawah ini :

Bacaan Tadabbur

Ya Allah dengan menyebut namaMu yang maha pengasih , penuh cinta kasih.  Dengan menyebut namaMu yang maha penyayang  penuh kasih sayang. Kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayangMu ya Allah. Jadikan kami sekeluarga dalam naungan kasih sayangMu ya Allah   .Beri kami Rasa aman nyaman dalam naungan kasihMu ya Allah. Jangan kau jadikan keluarga dan rumah tangga kami hidup dalam kebencian , kedengkian , kemarahan dan kekalutan diantara sesama kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

 


Segala puji bagiMu ya Allah   Tuhan yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Segala puji bagiMu ya Allah penguasa alam semesta raya. Segala puji bagiMu nya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan, yang telah mencukupkan semua hajat dan kebutuhan kami. Segala puji bagiuMu ya Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan berbagai tumbu-tumbuhan, sayur mayur dan buah buahan untuk keperluan kami. Segala puji bagi Mu ya Allah yang telah mengadakan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan yang terhampar lua , kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang kufur tidak tahu berterima kasih padaMu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Alllah.

Ya Allah Engkau yang maha pengasih penuh cinta kasih, Engkau yang maha penyayang penuh kasih sayang. Kami mohon padaMu jadikan rumah tangga kami dalam naungan kasih sayangMu. Jadikan kami sekeluarga dalam naungan cinta kasihMu. Hilangkan kebencian, kedengkian, kemarahan, dan berbagai prasangka buruk dari dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami (suami dan istri ) saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga kami  ya Allah. Jadikan bagi kami (suami dan istri) rasa kasih sayang dan saling mencintai didalam rumah tangga kami, dalam kami bergaul dengan sesama kami, dalam kami bertetangga, dalam hubungan kami bersaudara kakak, adik, ibu, bapak , paman , bibi dan saudara kami yang lainnya. Ya Allah jangan kau jadikan kebencian, saling curiga, kedengkian, salah faham dan kemarahan diantara sesama  kami , yang menimbulkan kekalutan , kekacauan dan kepanikan dalam hidup kami ya Allah. . Satukan hati kami (suami dan istri) dalam naungan  cinta dan kasih sayangMu ya Allah. Jangan kau jadikan kebencian , kemarahan  dan permusuhan diantara kami berdua . Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit. Engkaulah penguasa tunggal dihari itu. Dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Tidak ada tempat berlindung dihari itu selain lindunganMu , tidak ada tempat bernaung dihari itu selain naunganMu. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, jadikan kami dalam naungan dan lindunganMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dihari itu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat yang mulia disiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa’

 

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Tolong kami menghadapi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Jangan kau biarkan syetan dari golongan jin dan manusia menimbulkan kebencian, kemarahan dan perpecahan diantara sesama kami ya Allah. Satukan hati kami dalam rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan kami dalam cinta kasihMu , jadikan kami saling menyayangi  dan mencintai dalam rumah tangga kami.  Tolong kami dengan kekuatan yang dahsyat dari sisiMu. Engkaulah tempat kami mengadu dan menggantungkan semua harapan kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

 

Ya Allah , tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rohmat dan berkahMu. Tunjuk (suami….atau…istri ) kami jalan yang lurus  yaitu jalan yang penuh dengan rahmat dan berkamu. Bimbing kami, tuntun kami menempuh jalanMu yang lurus ya Allah. 

 

 
Yaitu jalan orang orang yang telah mendapat nikmat dariMu, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Allah Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para Rasul, para sholihin, para shodiqin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan buykan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang maksiat dan bergelimang dosa. Bukan jalan orang yang kufur dan terus menerus menentangMu. Tunjuki kami jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkahMu ya allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

Konsentrasikan bacaan tadabbur setiap ayat terutama pada ayat satu  dan tiga , tentang kasih sayang Allah. Mohon pada Allah agar di tanamkan rasa kasih sayang didalam hati pasangan suami/istri atau dengan  sesama yang ada dala satu keluarga . Mohon agar dihilangkan kebencian, kemarahan , dendam diantara sesama dalam keluarga. Lakukan ini setiap selesai shalat fardu. Lebih baik lagi jika ditambahkan dengan shalat malam atau dhuha , baca tadabbur Al Fatihah setiap selesai shalat tahajud atau shalat dhuha.

 

 

(5). TADABBUR ALFATIHAH UNTUK MEMBUKA PINTU REZEKI

 

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi  Maha Penyayang.

2- Segala  puji bagi Allah,  Tuhan semesta alam,

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

4- Yang  menguasai  hari pembalasan.

5- Hanya kepada Engkaulah  kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah  kami mohon pertolongan

6-  Tunjukilah kami jalan yang lurus,

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan     nikmat kepada mereka, bukan (jalan)  mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

 

Kemudian  Tadabburi surat Al fatihah tersebut  satu persatu sebagai berikut dibawah ini :

Bacaan Tadabbur

 

Ya Allah dengan menyebut namaMu yang maha pengasih , penuh cinta kasih.  Dengan menyebut namaMu yang maha penyayang  penuh kasih sayang. Kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayangMu ya Allah. Jadikan kami sekeluarga dalam naungan kasih sayangMu ya Allah   .Beri kami Rasa aman nyaman dan tentram dalam naungan kasihMu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hidup dalam kekalutan , kesempitan dan tekanan hidup yang menghimpit . Lapangkan hidup kami dengan limpahan  rohmat , berkah dan kasih sayangMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa ya Allah.

 


Segala puji bagiMu ya Allah   Tuhan yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Segala puji bagiMu ya Allah penguasa alam semesta raya. Segala puji bagiMu nya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan, yang telah mencukupkan semua hajat dan kebutuhan kami. Segala puji bagiMu ya Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan berbagai tumbu-tumbuhan, sayur mayur dan buah buahan untuk keperluan kami. Segala puji bagi Mu ya Allah yang telah mengadakan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan yang terhampar luas , kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang kufur tidak tahu berterima kasih padaMu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Alllah.

Ya Allah Engkau yang maha pengasih penuh cinta kasih, Engkau yang maha penyayang penuh kasih sayang. Kami mohon padaMu jadikan rumah tangga kami dalam naungan kasih sayangMu. Jadikan kami sekeluarga dalam naungan cinta kasihMu.  Lapangkan hidup kami dengan rezeki berlimpah dari langit dan bumiMu, cukupkan semua hajat kebutuhan kami ya Allah. Bebaskan kami dari tekanan hidup dan kesulitan ekonomi yang menghimpit kami ya Allah. . Ya Allah yang maha pengasih penuh cinta kasih, yang maha penyayang penuh kasih sayang. Rahmat dan kasihMu meliputi seluruh alam semesta . Jadikan kami sekeluarga dalam naungan rahmat Mu.Lapangkan hidup kami selapang lapangnya. Keluarkan kami dari kesulitan hidup yang menghimpit ini ya Allah.  . Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.


 Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit. Engkaulah penguasa tunggal dihari itu. Dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Tidak ada tempat berlindung dihari itu selain lindunganMu , tidak ada tempat bernaung dihari itu selain naunganMu. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, jadikan kami dalam naungan dan lindunganMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dihari itu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat yang mulia disiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa’

 

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Tolong kami menghadapi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Beri kami rezeki berlimpah dari langit dan bumiMu, cukupkan semua hajat kebutuhan kami. Bebaskan kami dari kesulitan  dan tekanan ekonomi yang menghimpit. Beri kami kemampuan melunasi semua hutang kami ya Allah. Tolong kami dengan kekayaanMu yang berlimpah dilangit dan bumi. Engkau maha kaya dan maha terpuji. Engkau maha kuat untuk menolong hamba hambaMu. Tolong kami dengan kekuatan yang dahsyat dari sisiMu. Engkaulah tempat kami mengadu dan menggantungkan semua harapan kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

 

 

Ya Allah , tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rohmat dan berkahMu. Tunjuki  kami sekeluarga  jalan yang lurus  yaitu jalan yang penuh dengan rahmat dan berkamu. Bimbing kami, tuntun kami menempuh jalanMu yang lurus ya Allah. 

 

 

Yaitu jalan orang orang yang telah mendapat nikmat dariMu, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Allah Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para Rasul, para sholihin, para shodiqin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang maksiat dan bergelimang dosa. Bukan jalan orang yang kufur dan terus menerus menentangMu. Tunjuki kami jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkahMu ya Allah.Tunjuki kami jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang hadir dihadapan kami   Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

 

6.  . TADABBUR ALFATIHAH UNTUK MEMINTA KETURUNAN DAN ANAK    

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi  Maha Penyayang.

2- Segala  puji bagi Allah,  Tuhan semesta alam,

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

4- Yang  menguasai  hari pembalasan.

5- Hanya kepada Engkaulah  kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah  kami mohon pertolongan

6-  Tunjukilah kami jalan yang lurus,

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan     nikmat kepada mereka, bukan (jalan)  mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

 

Kemudian  Tadabburi surat Al fatihah tersebut  satu persatu sebagai berikut dibawah ini :

Bacaan Tadabbur

 

Ya Allah dengan menyebut namaMu yang maha pengasih , penuh cinta kasih.  Dengan menyebut namaMu yang maha penyayang  penuh kasih sayang. Kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayangMu ya Allah. Jadikan kami sekeluarga dalam naungan kasih sayangMu ya Allah   .Beri kami Rasa aman nyaman dan tentram dalam naungan kasihMu ya Allah. Jangan kau jadikan keluarga dan rumah tangga kami hidup dalam kebencian , kedengkian , kemarahan dan kekalutan diantara sesama kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah

Segala puji bagiMu ya Allah   Tuhan yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Segala puji bagiMu ya Allah penguasa alam semesta raya. Segala puji bagiMu nya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan, yang telah mencukupkan semua hajat dan kebutuhan kami. Segala puji bagiuMu ya Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan berbagai tumbu-tumbuhan, sayur mayur dan buah buahan untuk keperluan kami. Segala puji bagi Mu ya Allah yang telah mengadakan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan yang terhampar lua , kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang kufur tidak tahu berterima kasih padaMu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Alllah.

 

Ya Allah Engkau yang maha pengasih penuh cinta kasih, Engkau yang maha penyayang penuh kasih sayang. Kami mohon padaMu jadikan rumah tangga kami dalam naungan kasih sayangMu. Jadikan kami sekeluarga dalam naungan cinta kasihMu. Jadikan kami saling menyayangi dengan sesama kami, hidupkan rumah tangga kami dengan anak anak yang saleh dan menyejukkan hati kami. Karuniai kami dari sisiMu anak anak yang saleh, anak anak yang takwa tunduk patuh sujud padaMu.  Ya Allah Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

 

Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit. Engkaulah penguasa tunggal dihari itu. Dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Tidak ada tempat berlindung dihari itu selain lindunganMu , tidak ada tempat bernaung dihari itu selain naunganMu. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, jadikan kami dalam naungan dan lindunganMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dihari itu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat yang mulia disiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa’

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Tolong kami menghadapi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Karunia kami dari sisiMu rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan berkahMu. Hidupkan rumah tangga kami dengan anak anak yang saleh , anak anak yang membawa berkah bagi kami dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karunia kami dari sisiMu anak anak yang saleh, anak anak yang takwa , yang tunduk patuh sujud padaMu. Jangan kau putuskan keturunan kami ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa

 

Ya Allah , tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rohmat dan berkahMu.. Bimbing kami, tuntun kami menempuh jalanMu yang lurus ya Allah. 

Yaitu jalan orang orang yang telah mendapat nikmat dariMu, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Allah Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para Rasul, para sholihin, para shodiqin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan buykan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang maksiat dan bergelimang dosa. Bukan jalan orang yang kufur dan terus menerus menentangMu. Tunjuki kami jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkahMu ya allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

Baca kalimat tadabbur diatas dengan sungguh sungguh dan penuh penghayatan. Jika timbul dorongan untuk menangis jangan ditahan. Lepaskan semua tekanan yang menghimpit dada, curahkan semua keluhan hanya pada Allah yang hidup dan maha mendengar

Demikianlah beberapa contoh tadabbur Qur’an untuk berbagai keperluan. Pembaca bisa menyusun sendiri kalimat tadabbur untuk keperluan lainnya dengan merubah kalimat pada ayat 3, 6 dan 7 sesuai keperluan dan kebutuhan. Energi dan kekuatan tadabbur alfatihah ini bukan terletak  pada bacaan ayat atau suratnya tapi pada kemampuan anda menghayati bacaan tadabbur tersebut. bacaan ini tidak ada artinya jika anda membaca atau mendengarkannya tanpa penghayatan . Energi tadabbur bisa anda rasakan berupa getaran yang muncul didada anda, kadangkala kulitpun bergetar karenanya.

Selamat melaksanakan tadabbur alfatihah. Semoga semua ini bermanfaat dan membantu para pembaca dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang dihadapi. .

 

 

155 thoughts on “TADABBUR ALFATIHAH UNTUK MENGATASI BERBAGAI MASALAH KEHIDUPAN”
 1. Assalamualaikum . . .
  subhanallah betapa bergunanya Surat Al Fatihah . . .
  Pa Ustad tadi disebutkan untuk mendapatkan jodoh Tadaburi Al fatihah sesudah Shalat hajat tapi jika kita melakukan Shalat Istikharah bukan Shalat Hajat boleh tidak?
  terima kasih Pa Ustad
  Wassalamualaikum Wr Wb

  1. Wa alaikum salam

   Shalat hajat dilakukan jika calon jodohnya belum ada atau belum jelas orangnya, sedang shalat istikharah dilakukan untuk memilih satu dari dua calon yang dihadapi. Tadabbur alfatihah boleh dilakukan baik sesudah shalat istikharah maupun shalat hajat.

 2. subhanallah… Ustad, saya sungguh tersentuh sampai menitikkan airmata saat melihat video Ustad di atas. Terimakasih Ustad… Terimakasih Ya Allah…

 3. Assalamualaikum wr wb

  Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada keluarga bapak amien

  Saya setiap membaca tulisan bapak saya selalu termotivasi dan saya mulai menerapkan apa yang bapak tulis terutama sholat khusuk ,tapi ada pertanyaan Pak

  1.Saya kalau sholat sendiri saya kadang bisa menerapkannya sholat khusuk
  tapi di saat saya menjadi makmum dan imam dengan cepat mengerjakan sholat nya ,kira 2 menurut bapak apa pendapatnya pak,sedangkan di terapi sholat khusuk kita harus menerjemahkan dan meghayati setiap ayat yang di baca,terima kasih pak atas jawabannya.

  2.Misalkan dalam mentadaburi Alfatehah ini kita sambil memvisualisasikan apa yang kita harapkan apa itu boleh pak.

  wasalam

  1. Wa alaikum salam

   1. Memang tidak semua imam mengerti cara shalat yang benar, jika berjamaah kita tetap harus patuh pada imam, walaupun ia mengerjakan shalat seperti itu. Allah sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi hal tersebut , karenaitu ia memerintahkan kita memperbanyak mengerjakan shalat sunah seperti sunah rawatib, shalat malam atau shalat dhuha, untuk menutupi semua kekurangan itu.

   2. Dalam tadabbur alfatehah yang kita lakukan dalam bahasa sendiri , fikiran kita bebas memfisualisasikan apa yang kita pahami dari kalimat tadabbur yang kita baca. Seharusnya memang demikian sehingga bisa dicapai kondisi khusuk.

 4. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  Pak Ustadz,
  Alhamdulillah saya secara kebetulan menemukan blog ini di saat saya seang mengalami kesempitan, kesulitan keuangan, kebingungan, dll. Semoga bimbingan dalam blog ini dapat saya amalkan, namun bisakah saya secara langsung mendapat bimbingan dari pak Ustadz dan bagaimana caranya saya dapat mengetahuinya

  Terima kasih atas bimbingannya

  Wassalamu’alaikum

  Mussigit Ekastono

  1. Wa alaikum salam

   Untuk membuka pintu rezeki ananda bisa membaca tadabbur alfatihah untuk membuka pintu rezeki seperti yang ada di artikel ini. Tadabbur alfatihah bisa dibaca setiap selesai shalat maghrib atau subuh. Baca dengan khusuk dan penuh penghayatan hingga terjadi kontak batin antara ananda dengan Allah. Rasakan getaran energi yang muncul ketika membaca tadabbur ini.

   Kalau ingin mendapat bimbingan silahkan datang pada pelatihan yang akan kami adakan pada hari minggu tgl 12 agustus 2012 di perumahan taman Firdaus Caringin Bogor nanti.

   Untuk pengembangan karir dan usaha ananda bisa mentadabburi surat Al Fath seperti yang ada pada video dalam artikel “Khasiat dan manfaat surat al fath ayat 1-4” di blog ini . Rasakan getaran energi yang muncul pada saat mentadabburi ayat ini.

 5. ass…wr..wb.
  Seblumnya sy mengucapkn banyak terimaksih…
  Bahwa blog ini kami temukan..
  Sy pribadi mohon maaf atas keberanian sy membaca blog ini tanpa membri tau dulu kepada yang punya..!
  pak ustad yg terhormat.. Sehubung dengan maslah yg sy hadpi banyak sekli. Mulai dari saya bahkan keluarga sy dan ortu sy sudah tua sering sakit sakitan.
  Sy seorang laki bersaudara 4 orang hanya saja semua permpuan dan sy sndri laki dan paling terakhir. dan masih bujangan blum kawin.
  Pertanyaan saya: bagimana menyikapi hidup ini yg sebenr-benarnya, yg sy rasakan banyak keraguan dalm hidup sy. Banyak pemikiran timbul yg bukan-bukan..
  sy mohon bimbingan dri pak ustad dan klok tdk tersa membertkan, krimin panduan sholat yg bner-bener sholat khusuk untuk…
  seblum nya sy mohon maaf pak ustad.
  Terimaksih..

  1. Wa alaikum salam

   Kehidupan dunia ini memang penuh ujian dan cobaan, banyak juga kesenangan yang merupakan fatamorgana dan tipuan. Jika tidak pandai mensikapi kita akan terjebak kesulitan yang berkepanjangan, hidup dalam kegelapan dan derita. Shalat yang dilakukan dengan benar dan khusuk merupakan benteng yang kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan.

   Tingkatkan mutu hidup ananda dengan meningkatkan mutu shalat ananda. Tingkatkan mutu shalat ananda dengan berusaha untuk mengerti dan paham setiap ayat dan kalimat yang dibaca dalam shalat. Shalat yang dilakukan dengan benar dan khusuk akan memberikan solusi bagi berbagai masalah hidup ananda. Shalat itu merupakan tiang kehidupan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam hadistnya …assholatu imaadudin…shalat itu tiang agama. Rumah yang tiangnya lemah ..akan mudah hancur dan runtuh diterpa badai dan topan. Rumah yang tiangnya kokoh dan kuat akan tetap bertahan ditengah badai dan topan. Pelajari tatacara shalat khusuk pada kumpulan artikel dalam kategori “Tuntunan shalat khusuk” diblog ini, atau pada ebook yang saya kirim pada email ananda.

   Untuk meraih sukses dan keberhasilan dalam cita cita ananda biasakan membaca tadabbur surat al fath ayat 1-4 seperti yang dicontohkan pada artikel “Khasiat dan manfaat surat alfath 1-4” diblog ini. Baca tadabbur tersebut setiap selesai shalat malam, shalat dhuha atau sesudah shalat maghrib dan subuh. Kalau bisa hafalkan ayat tersebut , biasakan membacanya dalam shalat baik shalat wajib maupun sunah. Insya Allah Dia akan membukakan jalan kemenangan bagi ananda sebagaimana yang dijanjikan dalam surat al fath tersebut. Bisa juga dengan membaca tadabbur alfatihah untuk membuka pintu rezeki seperti yang dicontohkan pada artikel ini setipa selesai shalat maghrib atau subuh.

 6. ass…wr..wb.
  Seblumnya sy mengucapkn banyak terimaksih…
  Bahwa blog ini kami temukan..
  Sy pribadi mohon maaf atas keberanian sy membaca blog ini tanpa membri tau dulu kepada yang punya..!
  pak ustad yg terhormat.. Sehubung dengan maslah yg sy hadpi banyak sekli. Mulai dari saya bahkan keluarga sy dan ortu sy sudah tua sering sakit sakitan.
  Sy seorang laki bersaudara 4 orang hanya saja semua permpuan dan sy sndri laki dan paling terakhir. dan masih bujangan blum kawin.
  Pertanyaan saya: bagimana menyikapi hidup ini yg sebenr-benarnya, yg sy rasakan banyak keraguan dalm hidup sy. Banyak pemikiran timbul yg bukan-bukan..
  sy mohon bimbingan dri pak ustad dan klok tdk tersa membertkan, krimin panduan sholat yg bner-bener sholat khusuk…. seblum nya sy mohon maaf pak ustad.
  Terimaksih…

 7. subhanallah… ternyata ada riyadhoh seperti diatas, saya baru tahu bahwasanya dengan tadabbur seperti di web ini bisa untuk mengatasi segala macam problema.
  Saya mohon izin mengamalkannya untuk menghilangkan kebimbangan, kebencian dan rasa was was yang masih selalu muncul di diri saya.
  Bismillah…

 8. sungguh info yang sangat bermanfaat pak…
  pak bolehkah tadabur tersebut kita lakukan misalnya saat di dalam perjalanan(mobil,kapal)??

 9. assalamu’alaikum abuya..
  Blog yg luar biasa..
  Klo boleh sy mhn bimbingan dr abuya…
  Bgmn caranya tadabbur alfatihah agar rumah tangga sy kembali rukun krn saat ini rmh tgg sy dlm keadaan
  B’masalah abuya, istri sy meminta cerai kpd sy, awal pertengkaran km dr sms sy yg memang kasar n keterlaluan,
  Ini memang salah sy..n sy menyadari n sdh mnt maaf kpd istri sy tp istri sy malah menyerang balik sy dng
  Meminta cerai kpd sy..
  Skrng sy berada di malaysia abuya, jd pertengkaran sy dng istri adalah pertengkaran jarak jauh melalui hp..
  Istri sy keukeuh minta cerai kpd sy n bila sy pulang nti dia hanya minta cerai kpd sy itu yg dia tulis melalui sms
  Kpd sy..n masih banyak lg sms2 istri sy yg sangat kasar kpd sy yg tujuan adlah memancing sy agar keluar kata2
  Cerai di hp, sampai saat ini istri sy tetap pd pendiriannya, pertengkaran km sdh berjalan 6 bulan, sy di malaysia
  sdh hampir 2 th n insya allah akan kembali ke indonesia bulan 11 thn ini abuya, sampai saat ini di tiap2 bulan
  Nya masih mengirim gaji bulanan sy sbg bentuk tanggung jawab sy kpd istri sy dr segi nafkah lahir..
  mhn bimbingan n nasihat dr abuya, apakah yg harus sy lakukan dlm mengatasi kemelut rmh tgg sy ini..? Krn sy
  Masih mencintai istri sy n sy memilik seorang putri yg msh kecil berumur 2 thn..

 10. Wa alaikum salam

  Saya ikut prihatin dengan keadaan ananda, mint tolonglah dengan sabar dan shalat. Mudah mudahan Allah melembutkan hati istri ananda , karena Allahlah yang membulak balik hati manusia. Dia menunjuki siapa yang dikehendakiNya dan membiarkan sesat siapa yang dikehendakinya. Jaga hati ananda dalam membalas sms jangan terpancing emosi.

  Kerjakanlah shalat malam atau dhuha sebanyak dua rakaat atau lebih setiap hari, kerjakan mana saja yang bisaa ananda lakukan. Selesai shalat bacalah tafabbur alfatihah untuk kerukunan rumah tangga seperti yang saya sampaikan pada lampiran email ananda. Tadabbur itu boleh juga dibaca sesudah shalat subuh dan menjelang tidur.

  Untuk menentramkan hati ananda dengarkanlah bacaan surat Ar rahman berikut terjemahannya yang saya kirim pada lampiran email ananda setiap pagi dan sore hari. Mudah mudahan rumah tangga ananda menjadi rukun kembali.

 11. alhamdulillah…n syukron dng balasan abuya..ana akan m’coba tadabbur alfatihah, klo di perkenankan abuya.
  .bisakh ana menghubungi abuya Melalui hp? Sebab tulisan melalui pesan terlalu sempit utk mengungkap isi-
  Batin yg amat luas..

 12. Assalamualaikum…buya sblmnya sy ucapkan terima kasih krn stlh mempelajari sholat khusu’ yg buya berikan sy mulai bisa sedikit demi sedikit walaupun blm sempurna,tp knp pd saat sy sholat dgn hati yg hanya sy tujukan kepada Alloh..sy merasakan seperti diri sy terasa ringan dan kepala sy seperti berat dn tertarik ke atas.Apakah yg sy rasakan ini normal?

  1. Wa alaikum salam

   jika perasaan itu hanya muncul sewaktu waktu dan tidak mengganggu abaikan saja. Kalau ananda sudah khusuk ananda akan meraskan keasyikan seperti orang yang sedang berbicara dengan seorang teman karib melalui HP . Tidak ada sedikitpun perasaan yang memberatkan dan mengganggu.

 13. Assl.wr.wb.
  Pak Ustadz sy sangat bersyukur menemukan site ini karena sudah lama sekali sy ingin meningkatkan kualitas ibadah terutama dari sholat terlebih dahulu. Dengan ini pula Pak sy mohon utk dapat diberikan tuntunan sholat khusuk yg telah Pak Ustadz rumuskan. Mudah mudahan Allah akan memberikan semua kebaikan di dunia dan akhirat untuk Pak Ustadz. Terimakasih atas perhatiannya.
  Wassm.wr.wb.

 14. tak sengaja aku menemukan blog ini, saya baca sekali dan saya rasakan. hati saya bergetar dan menangis, betapa maha besar kekuasaan Mu, sementara manusia banyak yang sombong dan banyak yang tidak mensyukuri nikmat Mu. saya sangat berterima kasih pada yang punya blog ini

 15. Ass.wr.wb
  Ustad saya dilanda kebingungan berat masalahnya ibaratnya komplek baik dari saya, istri, dan musibah anak saya. Saya sudah berusaha untuk tobat tapi kejadian ini terulang kembali. Kadang saya berdosa sekali kpd anak istri karena dosa saya dosa besar tad. Oleh istri uang selalu diambil, istri selalu berhutang yang pasti masalahnya selalu pada uang sampai dengan saat ini sedangkan anak saya sejak nopember terkena radang otak yang menyebabkan anak saya kembali ke nol bulan. Dan untuk itu tad terutama bagi anak saya saya bersedekah kepada pembangunan masjid dan mengikuti sedekah yang diadakan wisata hati. ya mudahan dengan sedekah tersebut anak saya bisa normal kembali.
  Ustad saya perlu bimbingan langsung bukan hanya tulisan atau buku , mungkin ustad mau membantu saya mencari jalan tobat mencari kebenaran ilahi atau ustad bisa menunjukkan orang yang mau menuntun saya menuju tobat nasuha, saya tunggu jawabannya tad, terima kasih wassalam

  1. Wa alaikum salam

   Coba kamu mohon pertolongan pada Allah dengan mengerjakan shalat malam atau shalat dhuha sebanyak dua rakaat atau lebih. Selesai shalat dengarkan dan tadabburi ayat Qur’an untuk membuka pintu rezeki dan pintu rahmat seperti yang saya tulis pada artikel di blog fadhilza.com ini. Dengarkan baik baik ayatnya kemudian tadabburi sesuai kalimat yang saya tulis disitu.

   Mendengar dan mentadabburi ayat terserbut bisa juga dilakukan sesudah shalat subuh atau maghrib. Mudah mudahan Allah membukakan jalan bagi ananda untuk memperbaiki keadaan ini.

 16. Aslm. Ustad

  Tlg bantu saya. Saya berumahtannga kali kedua 2 tahun yg lalu. Saya bercerai dgn suami pertama setelah 20 rahun bersama. Pernikahan saya kali amat byk dugaan nya

 17. Ass.wr.wb Pak Ustad,
  saya sudah berumah tangga selama 4thn dan belum dikaruniai keturunan.suami saya adalah seorang pekerja yang setiap bulannya harus berdinas di luar kota(lahat sumatra selatan).beberapa bulan yg lalu sewaktu berada di lahat,suami saya pergi ke rumah orag tua bersama dengan teman sekerjanya(temannya tersebut yang menyarankan untuk berobat di tempat orang tua tersebut) dengan tujuan berobat dalam rangka ikhtiar untuk memperoleh keturunan.sebelumnya suami saya berpikir bahwa orang tua tersebut adalah tempat untuk berobat alternatif, tapi ternyata disana suami saya disuruh minum air putih & ubun-ubunnya ditiup,dengan alasan untuk menghilangkan hal-hal negatif dalam diri suami saya. pada saat itu sebenarnya suami saya sadar bahwa yang dilakukan orang tua itu salah,tapi dia tidak bisa menolak.
  dan sekembalinya dari rumah orang tua itu suami saya seperti merasa ketakutan yg luar biasa,sampai menangis,pikirannya kalut,tidak karuan. dan takut untuk kembali bekerja di lahat.
  apa yang harus saya lakukan pak ustad?
  sampai saat ini saya berusaha untuk tidak suudzon terhadap orang lain,saya hanya ingin suami saya sembuh.
  bagaimana caranya saya melakukan taddabur Al Fatehah jika suami saya sedang berada di luar kota?karena sampai saat ini keadaan suami saya masih selalu merasa takut dan gundah.
  mohon bantuannya Pak Ustad dan terimakasih sebelumnya.

  Wass.

 18. Ass.wr.wb Pak Ustad,
  saya sudah berumah tangga selama 4thn dan belum dikaruniai keturunan.suami saya adalah seorang pekerja yang setiap bulannya harus berdinas di luar kota(lahat sumatra selatan).beberapa bulan yg lalu sewaktu berada di lahat,suami saya pergi ke rumah orag tua bersama dengan teman sekerjanya(temannya tersebut yang menyarankan untuk berobat di tempat orang tua tersebut) dengan tujuan berobat dalam rangka ikhtiar untuk memperoleh keturunan.sebelumnya suami saya berpikir bahwa orang tua tersebut adalah tempat untuk berobat alternatif, tapi ternyata disana suami saya disuruh minum air putih & ubun-ubunnya ditiup,dengan alasan untuk menghilangkan hal-hal negatif dalam diri suami saya. pada saat itu sebenarnya suami saya sadar bahwa yang dilakukan orang tua itu salah,tapi dia tidak bisa menolak.
  dan sekembalinya dari rumah orang tua itu suami saya seperti merasa ketakutan yg luar biasa,sampai menangis,pikirannya kalut,tidak karuan. dan takut untuk kembali bekerja di lahat.
  apa yang harus saya lakukan pak ustad?
  sampai saat ini saya berusaha untuk tidak suudzon terhadap orang lain,saya hanya ingin suami saya sembuh.
  bagaimana caranya saya melakukan taddabur Al Fatehah jika suami saya sedang berada di luar kota?karena sampai saat ini keadaan suami saya masih selalu merasa takut dan gundah.
  mohon bantuannya Pak Ustad dan terimakasih sebelumnya.

  Wassalam..

  1. Wa alaikum salam

   Ada kemungkinan suami ananda terkenan gangguan dari khodam jin dukun itu. Coba lakukan test dengan mendengarkan ayat rukyah pada artikel “Tip menghilangkan gangguan jin dan sihir” pada blog ini. Jika suami ananda positip terkenan gangguan jin lakukan Rukyah mandiri seperti yang saya contohkan pada artikel tersebut. Biasanya ketika di rukyah akan muncul efek mual dan muntah. Teruskan rukyah itu berulang ulang sampai efek mual dan muntah itu hilang.

   Untuk mendapat keturunan ananda bisa membaca tadabbur alfatihah untuk mendapat keturunan dan anak seperti yang saya sampaikan pada lampiran email ananda. Selanjutnya jauhilah berubat pada dukun dan paranormal, kebanyakan mereka mengguanakan bantuan khodam dari golongan Jin dan itu hanya akan menambah masalah.

 19. Assalamualaikum wr.wb.
  Pak ustadz, bolehkah kita mentadaburi surat Al-fatihah dengan niatan atau hajat membuka pintu rejeki, meminta jodoh, dll disaat kita melaksanakan shalat fardu ataupun shalat sunah juga?
  mohon bimbingannya Pak Ustad, terima kasih.
  Wassalam..

  1. Wa alaikum salam

   Tadabbur alfatihah untuk berbagai maslah seperti yang disebutkan diatas boleh dibaca setiap selesai shalat fardhu, boleh juga sesudah shalat subuh dan maghrib atau sesudah shalat sunah. Silahkan dikerjakan sesuai kemampuan.

 20. Assalamualaikum pa ustadz.sy seorang ibu tr dgn 2 orang anak,pernikahan sy adh brjln sekirar 11thnan.awal kemelut rt sy ini trjd sktr thn 2010,berawal dr ktka sy menemukn sms dihp suami sy yg mnggmbrkn kekraban suami sy dgn teman krja perempuan dikntrnya,dn jg sy prnh dngr kbr kl mrka suka pulang bareng boncengan dimtr.mskipun sy sdh konfirmasi kpd suami dan perempuan itu dan mrka mnjwb tdk ada hubungn apa2 sy ttp sj mrasa khawatir krna yg sy tktkn adlh dr keakraban mrka dimasuki setan,shngga dr iseng mnjd lebih.setiap hr drmh sy slalu memikirkn mslh ini,shingfa sy slalu mrsa cemas dan gelisah.dr mnclnya mslh ini sy mrsa bnyk skali kesulitan yg sy rasakan,sprti rezeki yg klhtn bnyk tp slalu tdk mencukupi akn kbthn kami.karier suami sy spertinya jalan ditempat pdhl spertinya dy sdh bekerja keras.apa yg hrs sy lakukn pa ustadz krna utk berfikrn positif sy mrasa susah krna mrka msh sekantor.bolehkh sy berdoa spy suami sy dpt pkrjaan ditnpt lain spy jauh dr perempuan itu.utk bimbingannya sy ucapkn trimaksh.

 21. asslmualaikum p.ustad..trmaksh bnyk krn blog ini sngt bnr2 bermnfft bg sy..p.ustad sy ingin tny bagaimn cr merukunkn suami istri yg sdng bertengkar dan slg berdiam diri?dan jg bagaimn cr agr suami trsbt tdk mengulangi perbuatan yg dlarang oleh Alloh SWT dan mulai dbukakn pintu hatinya?tlg bimbinganny p.ustad..trmh ksh..

 22. assalamualaikum pak ustadz, sy mohon dikirimkan ebook solat khusyuk, saya ingin sekali meningkatkan kualitas sholat saya pak ustadz…terima kasih…

 23. Assalamualaikum pa ustadz..
  Saya mempunyai istri dengan sifatnya yang sangat kaku dan keras.jika sudah menyalahkan orang lain alasan apapun tidak bisa dan orang tetap salah.serta suka mengungkit kesalahan suami padahal sudah meminta maaf.
  ketika sedang marah , suaranya lebih keras dari suami, setiap ada masalah ujung-ujungnya selalu mengunkit-ungkit masalah yang lalu,sehingga sering terjadi keributan.
  Tolong bimbingannya pak ustadz..terima kasih.

 24. Assalamualaikum Ustaz..
  Sejak saya terjumpa blog ustaz 2 minggu lepas, saya jadi jatuh cinta dengan tulisan-tulisan & ilmu yang ustaz kongsikan. Terima kasih ustaz di atas ilmu yang begitu berharga. Selepas baca tulisan ustaz, saya jadi bertambah semangat untuk bangkit dari kegagalan hidup sebab saya yakin Allah sentiasa ada bersama saya walau di mana saya berada dan saya perlu lebih dekat dengan Nya untuk hidup lebih bahagia. Semoga Allah mencucuri limpahan rahmat ke atas Ustaz & keluarga.

 25. ASSALAMUALIKUM PAK USTAD

  Saya adalah seorang wanita berusia 37 tahun.Saya merasa sangat berdosa karena telah mengkhianati pernikahan saya.6 bulan kemaren saya mendapat tugas di bali dan sekarang sudah menetap kembali dengan keluarga saya.Saat ini saya baru saja kena sakit lambung yang saya rasakan tidak kunjung sembuh.Sehingga timbul pikiran yang macam2,sering gelisah karena stress menghadapi sakit ini yang masih sering kambuh.Saya sudah mulai memperbaiki ibadah saya yang saya rasa sangat kurang.Saya merasa banyak dosa pak Ustad.Bahkan kemaren waktu suami saya menginginkan anak saya tidak bersedia ,tapi saat ini sayalah yang selalu memohon kepada ALLOH SWT untuk diberi kesempatan agar bisa mempunyai anak lagi.Selalu dalam sholat saya memohon ampunan,dan ridho ALLOH SWT untuk kesembuhan sakit saya dan mohon untuk diberi momongan lagi.AMIIN.Mohon petunjuknya pak Ustad.Agar saya bisa menghilangkan kecemasan ,kegelisahan ,rasa takut .
  Terima kasih

  1. Wa alaikum salam

   Minta ampunlah pada Allah dengan membaca istighfar ” Astaghfirullahal adzim alladzii laa ilaaha illa huwalhayyul qoyyum wa atuubu ilahi (aku mohon ampun pada Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat padaNya), sebanyak banyaknya setiap selesai shalat. Baca dengan ikhlas dan penuh penghayatan.

   Untuk menghilangkan kegilasahan kamu baca dan dengarkan tadabbur qur’an untuk menghilangkan rasa gelisah, cemas dan tertekan pada artikel “Tadabbur qur’an untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah” di blog ini. bertawakkal dan berserah dirilah pada Allah semoga Dia membukakan jalan bagi kamu.

 26. Ass P ustad,
  Saya mengalami masalah rmh tangga, suami pergi 2,5 bulan tapi kadang datang menjenguk anak2, dia pergi krn sakit hati krn saya tdk nurut dan tdk menghargainya dan kami bertengkar krn sy menemukan sms mesra berkali2 di hpnya (alasannya itu hanya iseng, saya sdh memohon dan meminta maaf dan berjanji merubah sifat dan watak sy, sy jg meminta tlg keluarganya krn suami sgt nurut sm ibu dan kakaknya..saat ini hasil mediasi kakak saya dia mau asal dg perjanjian bila sy tdk berubah anak2 akan diambil (anak 3 yg besar 9 th dan 2 laki2 kembar 15 bln)..saya sdh sholat tahajud, hajat dan dhuha dan mulai baca taddabur al fatihah serta rukhyah 2x agar tenang (krn sy depresi smp tdk smgt hidup dan masuk rumah sakit krn pikiran)..tp knp sepertinya suami menunda2 waktu utk perjanjian itu walau ibu mertua jg sdh menyuruhnya..Pak ustad apakah salah kalo saya berdoa agar Alloh mempercepat perjanjian krn saya takut kl 3 bulan artinya jatuh talak, dan apa yg harus sy lakukan atau amalkan agar Alloh memgabulkan doa saya?
  mohon jawabannya pa Ustad,terimakasih dan wassalamualaikum..

  1. Wa alaikum salam

   Mintalah pertolongan pada Allah dengan sungguh sungguh kemudian percayakan padaNya untuk memutuskan segala sesuatu. Bertawakal dan berserah dirilah padaNya. Dia amat mengasihi dan selalu memperhatikan keadaan hamba hambanya.

   Minta tolonglah dengan mengerjakan shalat malam atau dhuha sebanyak dua rakaat atau kebvih setiap hari. Selesai shalat bacalah tadabbur alfatyihah untuk kerukunan rumah tangga seperti yang dicontohkan pada artikel ini.

   Perbanyaklah membaca istighfar , berdzikir dan bertasbih didalam hati dimanapun kamu berada untuk menentramkan hati kamu. Dalam surat al baqarah ayat 152 Allah megingatkan bahwa Allah akan selalu ingat pada orang yang mengingatNya..

 27. assalamualaikum pk ustat

  kalau kita mau buka usaha seperti toko atau lainnya apakah kita harus cari hari baik .. kalau benar menurut islam hari baik untuk awal membuka usaha itu hari apa pk ust….

  1. Wa alaikum salam

   Menentukan hari baik untuk memulai usaha bukanlah dari ajaran Islam, itu adat kebiasaan suatu suku atau bangsa. Mualilah usaha anda dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim.

 28. pak ustadz, saya mhn ijin mengamalkannya, & mhn doanya suapa suami saya kembali ke pelukan saya & rumah tangga kami akur kembali, trima kasih pak

 29. Asalamualaikum pak ustad. saya bpk dari 2 putri yg sdh berumah tangga selama 10 tahun, tp saya sering cek cok sama istri. istri saya orang betawi saya jawa . saya sdh banyak mencoba banyak usaha tapi selalu gagal dr ternak ayam jualan pulsa, jualan warung sembako yg hingga saat ini masih saya jalankan tapi kok ya sepi selama ini saya banyak dibantu modal oleh kakak saya yg nilainya sdh banyak sampai saya malu setiap ditambah modal nggak lama habis lg habis lg terus usaha ayam goreng ala kfc nggak lama juga sepi padahal modal jg dibantuin nggak jalan juga saya hampir putus asa istri setiap hari marah marah nuntut macem2 sy bingung harus ngapain lg modal sdh nggak ada sy juga banyak baca buku buku motivasi dr the secret,kuantum iklas, cara berpikir positif dan selalu brosing dari amalan,dikir dll saya juga solat duha tahajut tp ya itu blm bisa kusuk antara mulut dan hati saya juga kepingin ikut zikir bapak biayanya berapa ya pak . dan tolong sulusinya pak saya sdh mentok mau gimana lg nggak ngerti harus apa lagi

  1. Wa alaikum salam

   Pertengakaran dan cekcok yang terus menerus dilakukan oleh sepasang suami istri merupakan penghalang utama untuk terbukanya pintu rezeki. Jika percekcokan antara ananda dengan istri tidak bisa dihentikan , pintu rezeki akan terus tertutup, apapun usaha yang ananda lakukan akan gagal.

   Untuk memperbaiki kehidupan ananda beri pengertian pada istri ananda untuk hidup rukun dan berjuang bersama menghadapi hidup ini, perbaiki mutu shalat ananda sekeluarga , usahakan untuk mengerti setiap ayat dan kalimat yang ananda ucapkan dalam shalat.

   Pelajari tatacara shalat khusuk pada artikel ” panduan shalat khusuk ” diblog ini. lakaukan shalat malam untuk memperbaiki kehidupan ananda , baca tadabbur alfatihah untuk membuka pintu rezeki dan merukunkan rumah tangga seperti dicontohkan pada artikel diatas.

   Kalau ada waktu silahkan ikuti pelatihanh shalat khusuk dan tadabbur qur’an yang kami adakan sesuai jadwal pada blog ini.

 30. Assalamualikum WR,WB. Pak Ustad, saya ucapkan terima kasih Banyak atas artikelnya yang berupa kajian yang sangat bermanfaat bagi saya dan kita semua yang beriman. dengan bertemunya website ini insyaAllah saya akan membenahi diri sehingga selalu husnuzzon/ berpositif tinking sama Allah. pak ustad. saya mohon izin untuk mengamalkan Tadabbur surat alfatihah( untuk membuka pintu rizki ) mudah-mudahan dengan izin pak ustad dan ridho Allah saya mendapatkan ketenangan dan jalan keluar dalam permasalahan hidup ber keluarga, yang selama ini terasa berat menanggung beban , hutang sudah lama sekali belum terlunasi. pak ustad. saya mohon pencerahannya untuk mengamajkan tadabbur surat alfatihah untuk membukakan pintu rizki. terima kasih. wassalamualiakum WR,WB.

 31. assalamu’alaikum wr.wb
  Maaf ustad saya membCa blog tanpa ijin
  Syg mhoN bimbingan ustad saya trkenal penyakit uda d obtin tp tak kunjung sembuh saya mhoN tadabbur alfatiha dan bimbingan ustadh
  MhoN d Balas ya ustad
  Slam saya firman

 32. Asslamu’alaikum Ustad.
  terima kasih ustad artikel tentang tadabur Al Fatihah, semoga semuanya menjadi berkah dengan kerelaan Allah Swt. amin
  ustad sya mau bertanya.
  saya sedang dhadapkan pada suatu msalah, sbnarnya saya sudah berencana untuk mnikahi seorang wanita yg sya pilih dan mndpat restu orang tua sya dan restu ibu wanita pilihan sya, tapi pda akhirnya rencna nikah itu gagal krena wanita pilihan sya itu terkena sihir yg dbuat seorang laki2 yg skrang mnjdi teman dhatinya hingga wanita itu mnganggapku sbgai musuh.
  sya tau klo itu smua sihir krena isyaroh mimpi sampai 4 kali dan smua itu runtut dari mimpi 1 smpai ke 4 hingga sampai mnunjukkan siapa yg mnyihirnya. dimimpi itu wanita pilhan sya itu slalu dtang kerumh org tua sya dan mnangis mminta tlong.
  jdi apa yg harus sya lkukan ustad untuk mnyikpi mslh ini.
  slama itu sya mlakukan hidyah fatihah kpada wanita itu,dan skrang insya’allah tidak ada lgi perasaan cinta,kecewa dan dendam kpda lki2 yg skrang jdi temn dhatinya.
  tpi dsaat saya mau mlupkan untuk tidak mndoakan dan mnghilangkan sihir itu hati sya bergejolak tetp mnuntunku untuk mnghilgkan shir itu.
  mohon pencerahannya ustad.
  Wassalamu’alaikum

 33. Assalamu’alaikum, Ustadz, mohon iin untuk mengunduh tadabur alfatihah ini, semoga senantiasa Allah SWT melimpahkan berkah rahmatNya kepada ustadz dan keluarga. Insya Allah, ini bermanfaat bagi saya. AAmiin.

 34. Pak ustad, saya sudah menikah dan masih tinggal sm orang tua saya, tapi keluarga saya sepertinya benci sm suami, kalo saya tanya salahnya apa mereka marah sm saya, semua sikap saya dan suami sepertinya selalu salah dimata mereka (ibu, bapak dan kakak saya), saya mau ngontrak tp belum cukup keuangan saya. saya dan keluarga saya jadi renggang, saya merasa tersisih. pengen keluar dari rumah tapi mau tinggal dimana. sekiranya saya amalkan tadabur ini apakah hasilnya bs dirasakan cepat pak ustad?

 35. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  bapak untuk permohanan ampunan atas segala dosa dan mensyukuri nikmat yang allah berikan di ayat berapakah sebaiknya diletakkan permintaan ini.
  mohon bimbingannya bapak..
  semoga Allah SWT senantiasa melindungi bapak dan keluarga . Amin ya rabb
  Wassalamu’alaikum

 36. Assalamu’alaikum wm,wb
  pak ust saya seorang suami punya ank 1 sudah menikah hampir 3th,selama menikah ada 1 masalah yang sekarang ini belum bisa saya selesaikan,yaitu hutang. sebenarnya ingin sekali saya melunasi hutang, sebelum saya menikah memang belum direstui ortu 100%, sampai saya tidak memperdulikan semua perintah ortu untuk tdk menikah muda,tapi saya pikir bukankah menikah itu ibadah daripada saya maksiat?
  sampai bebrapa tahun kalau sedang ada tagihan saya sering minta sama ortu,atau untuk bayar smester istri.apa salah?
  yang ingin saya sampaikan apakah kerena masalah dengan ortu tersebut yang menyebabkan masalah hutang saya belum bisa saya lunasi sampai saat ini,
  pak ust,tolong bantu saya bagaimana solusinya?
  dan apa yang harus dilakukan supaya hutang saya cepat lunas.
  terimakasih
  wassallamualaikum wm,wb

  1. Wa alaikum salam

   Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan ini adalah ujian dari Allah atas keimanan dan keyakinan kita padaNya. Allah akan nmenguji kita dengan hal yang baik dan buruk. Untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi mintalah pertolongan pada Allah dengan sungguh sungguh. Kamu bisa membaca tadabur alfatihah untuk membuka pintu rezeki seperti diatas setiap selesai shalat, atau sesudah shalat malam.

   Kalau kamu ingin memperbaiki mutu kehidupan kamu , perbaikilah mutu shalat kamu dahulu. Usahakan kamu mengerti dan paham setiap ayat dan kalimat yang kamu baca dalam shalat. Jika kamu sudah melakukan shalat secara benar dan khusuk kamu akan bebas dari kemiskinan, kemelaratan dan kepapaan, Allah akan mencukupkan semua hanjat dan kebutuhan kamu. Pelajari tatacara shalat khusuk pada artikel “PANDUAN SHALAT KHUSUK’ diblog fadhilza.com ini.

   Selanjutnya mintalah pertolongan pada Allah dengan mengerjakan shalat tahajud atau dhuha sebanyak dua rakaat setiap hari untuk memperbaiki kehidupan kamu. Selesai shalat bacalah tadabbur untuk membuka pintu rezeki seperti yang saya sampaikan pada artikel “TADABBUR QUR’AN UNTUK MEMBUKA PINTU REZEKI” di blog ini

 37. Assalamu’alaikum wm,wb
  pak Ustad saya lelaki bujang usia 24 tahun tap mempunyai problem yang sangat berat bagi ku pak ,problem nya ada di hutang pak ustad, sya mmpunyai kommunitas dan saya ketuanya keuangan yg memgeang saya tapi saya tak bisa amanah terhadap sejumblah uang tersebut di tambah hutang kanan kiri mnghabisakan harta keluarga untuk judi dengan kyakinan supaya bisa sedikit mngurangi hutang dan kini makin bertambah, saya sangat pusing sekali dengan msslah tahun” ini dan saya beranikan diri mempostingkan ginjal saya, proses sudah berjalan nunggu giliran operasi malah pihak pasien koma sampai sekarang kanan kiri cari informasi lagi ekh malah ketipu, saya melakukan bnyak kejahatan mngingkari janji,mencuri dan mendustai,dan terkadang ingin sekali mengakhiri hidup dengan cara menabrakan diri lumayan biaya asuransi dapat membayar hutang tapi takut tidak mati malah merepoti keluarga.
  kemaren2 dengan gundah saya jalan kaki selama 3 setengah hari dengan tujuan menentramkan pikiran, dan saya mendapatkan itu, tak lupa saya sambil jalan,istighfar,bertahmidz,tasbih dan takbir serta solat 5 waktu .tak lupa bersyukur krna di jalan saya mendapatkan kemudahan dalam makan minum dan di beri uang di jalan. tapi sekarang saya sudah kembali dan tak ibadah lagi .
  saya tak di perbolehkan pulang oleh saudara saya sebelum saya melunasi hutang kelaurga dan teman saya pak ustad, itu yang menjadi momok beban terbesar saya pak ustad, adakah rujukan tempat/pondok yang dapat meningkatkan iman aku semantara semua mnhindar bagai aku benalu pak ustad mohon kasih solusi pak ustad, hamba2 yang di rahmati allah apabila anda berkenan saya melampirkan idantitas sya , berapapun dari anda sekalian insya allah berguna uat ku untuk menyicil hutang2 ku yang jumblahnya kurang lebih 10 jt.

  NIK : 3375011506900006
  NAMA : ABDUL MUKHIS
  TTL : PEKALONGAN 15-06-1990
  JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
  ALAMAT JL. YUDHA BAKTI GG 01/17
  RT.03/01 DESA : MEDONO KEL-PEKALONGAN BARAT

  A/N :ABDUL MUKHIS
  NOREK : 2380744221
  fb : cienk.zonk@facebook.com
  email :zonk.speed@gmail.com
  nope. 085741113990 gak aktip gak punya hp udah di jual :'(

  semoga allah melipat gandakan rizqi yang di berikan pada jalan yang benar amin ya robbal alamin. cukup sekian dari aku pak ustad solusi dari anda pak ustad

  1. Wa alaikum salam

   Mintalah pertolongan pada Allah dengan mengerjakan shalat malam dan membaca tadabbur alfatihah untuk membuka pintu rezeki seperti yang dicontohkan pada artikel diatas. Disamping itu perbaiki perilaku ananda , jauhi perbuatan yang dilarang Allah seperti judi, mabuk mabukan dst. jangan pernah meninggalkan shalat lagi.

   Kerjakanlah amalan seperti yang dikerjakan ustad Yusuf mansyur pada kisah PENGALAMAN UST YUSUF MANSYUR DENGAN WIRID ASMAULHUSNA diblog ini . Keadaan beliau lebih parah dari ananda, ia terlibat hutang sampai ratusan juta dan dua kali masuk penjara karena masalah hutang tersebut.Beliau juga sempat dikucilkan oleh keluarga dan teman temannya. Namun karena kegigihan beliau mohon pertolongan dengan amalan asmaulhusna itu sekarang dia telah sukses sebagai ust terkenal.

 38. Untuk menentramkan hati ananda dengarkanlah bacaan surat Ar rahman berikut terjemahannya yang saya kirim pada lampiran email ananda setiap pagi dan sore hari. Mudah mudahan rumah tangga ananda menjadi rukun kembali.

  salam Ustaz
  Tolong email ustaz saya berkenan

 39. Assalamualaikum wr wb semoga bapak selalu di berikan kesehatan dan dalam lindungan allah swt. pak ustad saya memiliki problem dengan nazar saya,ketika sy sembuh dan diberikan kesehatan saya akan bernazar yaitu puasa selama 3 hari, alhamdulillah saya diberikan kesehatan akan tetapi saya belum mampu puasa selama 3 hari, apa boleh saya ganti dengan memberi makan fakir miskin atau di bayar berdasarkan acuan hadis yang sahih, terimakasih banyak pak ustad mohon nasehatnya

 40. ASS PAK USTADZ..SY SEDANG MENGALAMI MASALAH RUMAH TANGGA YANG BEGITU HEBAT…SUAMI SAYA INGIN BERCERAI DARI SY..SEBAB DIA SELALU BILANG TIDAK INGIN TUA HIDUP SEPERTI INI SAMA KAMU..SAYA MERASA TERSISIHKAN AKIBAT DR UCAPANNYA PADAHAL YANG SY KETAHUI DIA BERSELINGKUH DENGAN PEREMPUAN LAIN..SY TIDAK MAU BERPRASANGKA BURUK APAKAH KARENA ADA ORG KETIGA..PAK USTAD MOHON BOMBINGANNYA APA YANG HARUS SY LAKUKAN LAGI..SAYA BERSERAH DIRI PADA YANG KUASA YAITU ALLAH SWT..

 41. mohon petunjuk pak ustad…Bagaimana bila saya gunakan untuk menyembuhkan kecemasan apakah bisa dg taddabur al fatihah ini dan bagaimana caranya.Trimakasih ustad sebelumnya

 42. terima kasih atas tulisannya.mohon izin pak kiyai untuk mengkopi dan mengamalkannya.mudah-mudahan sebagai ladang amal.

 43. Assalamualaikum Wr. Wb.
  Pak Ustadz, saya mohon bimbingannya…!

  Saya adalah laki berusia 56 tahun pada bulan Mei nanti. Saya pernah berumah tangga selama 18 tahun sebelum mengalami perceraian pada tahun 2008 dan memiliki anak perempuan yg berusia 25 thun. Ketika mengalami perceraian saya begitu mengalami guncangan. Sehingga karena perceraian itu saya pun berniat untuk tidak menikah lagi. Dengan pertimbangan saya ingin fokus untuk mengurus anak saya semampu saya. Dan selain itu juga karena pertimbangan bahwa saya memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi serta secara fisik saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai laki2 yang normal kepada wanita. Namun pada tahun 2013, ketika ada reuni SMP saya bertemu kembali dengan wanita yang dulu pernah saya taksir secara berat.Saya begitu mencintai wanita ini ketika itu,dan pula pada saat sekarang ini. Dia adalah cinta pertama saya pak Ustadz. Sudah 38 tahun kami berpisah. Namun sayang dia masih memiliki keluarga yang utuh, meskipun secara sekilas dia pernah mengatakan kepada saya bahwa rumah tangga dia sedang bermasalah. Tapi sayapun tidak ada niat untuk mengganggunya, mengingat sayapun pernah gagal. Tapi saya begitu mendambakan dia, memikirkan dia selalu, kadang juga mengirim pesan singkat tentang perasaan saya kepada dia.rasa cinta saya, kerinduan saya.dan ketika saya tahu dia dekat dengan laki2 lain yang bukan suaminya, saya begitu cemburu yang luar biasa. Istilah orang sekarang adalah GALAU. Kadang saya begitu malu dengan diri saya sendiri, kenapa diusia setua ini saya kok masih seperti anak muda yang harus mengalami suasana yang seperti ini Ustadz. Begitu GR, cemburu, sensitif dan lain sebagainya. Saya ingin menjalani kehidupan hari tua saya dengan tenang meskipun tanpa istri – karena saya memang sangat mencintai wanita ini. Saya ingin agar perasaaan saya netral kembali pak Ustadz. Meskipun cinta, tapi tidak memiliki rasa cemburu. Biarlah dia bergaul dengan siapa saja yang dia suka. Kami ini kan tinggal berjauhan pak, beda kota tapi satu propinsi.Oleh karena itu pak Ustadz saya mohon bimbingannya agar saya dapat menjali hidup ini dengan tenang, tidak galau atau dilanda rasa cemburu yag tidak berujung. Sehingga ketika bertemu dengannya dan dia biasa2 saja,atau ketika saya mendengar dia sedang menjalin hubungan dengan laki2 lain, saya pun tetap bisa tenang dan tidak cemburu.Saya ingin bersikap sebagai layaknya teman biasa.Begitu pak Ustadz, terima kasih sebelumnya.

  Wassalammualaikum Wr Wb..

  1. Wa alaikum salam

   Itu adalah godaan dan tipu daya setan untuk menjerumuskan kamu . Bersihkan hati kamu dengan banyak berdzikir mengingat Allah didalam hati setiap saat dimanapun kamu berada. Jika kamu selalu ingat Allah maka Allahpun akan ingat dan memperhatikan kamu serta melindungi kamu dari tipu daya setan laknatullah. Pelajari tatacara dzikri didalam hati pada artikel AKTIVITAS DZIKIR DALAM HATI diblog ini. Perhatikan jangan sampai kamu mengingat wanita itu lebih banyak dari mengingat Allah

   Bisa saja dorongan itu datang dari bisikan setan dari golongan Jin yang menimbulkan angan angan kosong pada diri kamu. Singkirkan setan dari golongan jin itu dengan meminum air rukyah setiap pagi dan sore hari. cara membuat air rukyah bisa kamu ikuti sesuai panduan pada artikel AIR PUTIH MEMUSNAHKAN KEKUATAN SIHIR DAN JIN FASIK diblog ini. Jika memang ada gangguan jin pada diri kamu maka beberapa saat setelah minum air rukyah itu kamu akan muntah.

 44. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
  Makasih banyak pak atas semua masukan-masukanya dan juga ruqiyahnya..semoga amal kebaikan bapak di balas sama alloh swt..do’ain saya biar bisa lancar lagi usahanya dan bisa silaturahmi ke tempat bapak lagi..aamiin yaa robbal alamiin..

 45. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pak Ustad , Alhamdulillah saya bisa menemukan blog ini . Semua isinya sangat bermanfaat sekali . Mohon ijin dan Do’anya saya untuk mengamalkan nчɑ̈ sesuai dengan yang tengah saya hadapi . semoga kebaikan Ɣª∏G̲ telah P.Ustad jelaskan dalam blog ini menjadi amal sholeh . Amiin ! Nama saya dindin ar , umur 42 th . Alamat kota Tasikmalaya . Terima kasih jazakalloh khoiron katsiir …

 46. Assalamu’alaikum pak Ustaz. Kebetulan saya terjumpa blog ini. Insan & sangat bermanfaat isi kandungan artikelnya. Mohon izin untuk saya amalkan tadabbur al Fatihah & al Father ya. .Moga ALLAH melimpahkan rahmatNya ke atas pak ustaz sekeluarga.

  – Salam dari Malaysia-

 47. Assalamualaikum wr wb pak Ustadz, bisakah kita berdoa dengan surah Al Fatihah agar segera dikaruniai anak…Terimakasih ustadz..

  1. Wa alaikum salam

   Tadabbur alfatihah bisa digunakan unutk berdoa apa saja, sesudah membaca kalimat iyyaka na’budu wa iyyakanas ta’iin ajukan lah apa yang kamu ingin kan pada Allah, termasuk keinginan kamu untuk mendapatkan keturunan itu.

 48. Ass wrb Ustad Fadhil ZA.

  Saya arif ada di gresik, saya memnderita maag atau asam lambung sudah hampir 4 tahun ini . kepala agak terasa berat dan seperti kurang tenaga dan mengganggu puasa saya . Sehingga aktivitas saya sehari hari terganggu dan perut terasa kembung dan perih , Kalo saya rasakan seperti ada beban emosi atau pikiran yang ada . Sehingga kurang nyaman di dalam hati . Bacaan Tadabburr apa baik untk kondisi saya di atas. Tadabbur surat Al Fatihah atau ada penembahan surat lainnya .Mohon Bantuannya

  1. Wa alaikum salam

   Boleh kamu baca tadabbur alfatihah seperti contoh artikel diatas, sesudah membaca iyyaka na’budu wa iyyakanastain …..sampaikanlah hajat dan keinginnan kamu pada Allah. Mohoj kesembuhan dari segala penyakit pada Nya.

   Bisa juga kamu banyak membaca ayat ayat syifa (penyembuhan) dalam shalat atau sebagai dzikir harian seperti yang disampaikan pada artikel AYAT PENYEMBUH BERBAGAI PENYAKIT DALAM QUR’AN diblog ini.

   Ulang ulang membaca surat al hasyr 1-24, Al mukminuun 115-116 dan asy su’araa 78-81 dalam shalat kamu.

 49. Assalammuallaikum Pak Kyai, Mohon izin mengamalkannya. karena saya merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dan jodoh. kehidupan keluarga pun juga pasif. mungkin karena pisahnya orang tua beberapa tahun lalu. saya mohon izin untuk dibimbing Pak kyai dalam mengamalkan tadabur dengan hal yang dimaksud. Syukron Katsir Pak Kyai Wassalam..

 50. assaalamualikum ..wr wb…. sebelum y sy ucapkan syukur alkmmdlh bisa ketemu dg blok ini yg mana sangat bermanfaat dlm kehidupanku skrg ini..krna lg di landa suatu masalah dlm rumah tangga…dan ijinkan sy pak ustads utk mengamalkan y supaya rumah tangga kami rukun kembali seperti dlu lagi…..amienn….

 51. Assalamualaikum pak ustad…saya seringkali membaca taddabur al fatihah untuk jodoh yang bapak tulis terutama selepas solat maghrib dan tahajud. malangnya jodoh tidak kesampaian kerana lelaki yang saya cintai selama lebih 3 tahun akhirnya menikahi orang lain. Saya teramat kecewa tetapi kerana saya berpegang kepada qada dan qadar dan percaya Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Saya percaya ada hikmah pada setiap kejadian. Walaupun sedih dan pedih, saya sentiasa berdoa agar Allah memberikan saya kesabaran agar tidak tersasar dari jalanNya. Saya berharap dapat meningkatkan lagi kualiti solat saya, terus bersedekah dan bertahajud setiap malam. Terima kasih kepada ustad, saya banyak membaca tulisan ustad sejak dulu lagi.

 52. Assalamualaikum..pa ustad sy mohon ijin tuk amalkan moga berkah buat kerukunan rumah tangga saya

 53. Assalamualaikum…
  Pak Ustad saya mau menanyakan untuk tadabbur agar pasangan diberi hidayah untuk memuliakan islam dan kecintaan kepada Allah SWT, bacaannya seperti apa yah dan keluarga kedua belah pihak menerima atas keputusan ini apabila pasangan saya bisa mendapatkan hidayah.
  terima kasih atas saran dari Pak Ustam

 54. Assalamu alaikum Pak Ustadzh
  Senang sekali bisa membaca postingan ini. Saya ingin bertanya Pak Ustadzh!
  Saya sedang menghadapi masalah, saya sudah melamar seorang gadis ustadzh, dan telah diterima oleh dia dan kedua orang tuanya, dan pernikahan kami hanya tinggal beberapa bulan lagi dengan beberapa persiapan yang sudah dilakukan. Tapi belakangan dia meminta saya memutuskan ikatan khitbah dari orang tua saya, dengan alasan dia menyukai laki-laki lain. Apakah dengan tadabbur Al Fatihah memohon jodoh dapat memberikan solusi untuk masalah saya ustadzh? Atau amalan apa yang harus saya lakukan untuk meringankan beban yang saya hadapi dan menemukan solusi terbaik ustadzh? Terima kasih

  1. Wa alaikum salam

   Untuk masalah jodoh kamu serahkan sepenuhnya keputusannya pada Allah. Dunia ini penuh tipu daya dan kepalsuan, sesuatu yang kita sangka baik belum tentu baik menurut Allah demikian pula sesuatu yang kita sangka buruk belum tentu buruk menurut Allah. Kita sering salah dengar, salah lihat dan salah mengambil keputusan.

   Kerjakan shalat malam atau tahajud setiap hari , bacalah tadabbur alfatihah untuk memelihara dan mendapatkan jodoh dengan sungguh sungguh. Jika dia memang jodoh kamu insya Allah dia akan kembali pada kamu. Namun jika dia bukan jodoh kamu atau mungkin tidak sesuai dengan kamu niscaya dia akan menjauh dan Allah akan mendatangkan gantinya yang lebih baik bagi kamu.

   Tetap llakukan semua itu dengan sabar dan istiqomah, ada baiknya kamu mengikuti panduan pada artikel KIAT MENCARI JODOH YANG SERASI diblog ini

 55. Ass Wr Wb. Adik saya punya 1 anak perempuan.. Setelah lulus SMA , pergi dg temannya. kemudian memberitahu bahwa dia kerja. Hampir satu tahun ndak pulang dan ketika ditelp atau di sms kadang tak dijawab. Hari raya Idul Fitri pulang hanya sehari. Saat ini ibunya sakit. di sms suruh pulang jawab ya. Tapi sampai sekarang tak mau pulang. Ibunya sangat kangen. Bagaimana solusinya Ustadz ? Tadzabur apa yang harus dilakukuan adik saya ? Terima kasih

  1. Wa alaikum salam

   Sebaiknya dia minta tolong pada Allah dengan mengerjakan shalat tahajud setiap malam, doakan putrinya itu dengan membaca tadabbur alfatihah untuk menghilangkan sifat dan watak buruk pada dirinya seperti yang dicontohkan pada artikel diatas.

 56. Assalamualaikum. Pak ustadz mohon bantuannya, teman saya koma sdh lebih sebulan, amalan apa yg bs sy lakukan utk membantu dia bs sadr. Mohon doa Bpk jg. Walaikumsalam

 57. Assalamu alaikum pak ustadz…tolong bantuan taddabur alfatiha untuk menghilangkan kebiasaan buruk suami saya yg suka pulang subuh bahkan kadang sampai

 58. Assalamu’alaikum pak ustad
  Terimakasih atas blognya bagus banget dan banyak faedahnya…
  Saya memang sekali membutuhkan nasehat seperti blog pak ustad saya mengalami rumah tangga yang begitu banyak masalah terutama pada ibu mertua saya yg selalu menyetir suami saya dan segalanya harus dituruti sedang saya dan anak saya yg hanya bisa pasrah…ibu mertua selalu menguasai segala apa yg dimiliki suami saya dan trutama nafkah harus diserahkan kepada ibu mertua ketimbang kepada istri dan anak maka dari itu saya juga minta solusinya atau masukan doanya..amiin terimaksih

  1. Wa alaikum salam

   Apa saja kejadian yang menimpa kita adalah peringatan dari Allah agar kita kembali kepadanya sebagaimana firmannya dalam surat Al Insan 29:

   29. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya

   Suami kamu berada pada posisi yang sulit, bagai makan buah simalakama. Mintalah tolong pada Allah unutk mengatasi maslah ini. Bersabarlah menghadapinya serahkan semua pada putusan Allah. Kerjakan shalat tahajud setiap hari mohon bimbingan dan petunjuk Allah, mohon pada Nya agar diberi kesabaran menghadapi semua ini.

   Yang penting rumah tangga kamu tetap aman dan rukun, ketika shalat tahajud bacalah tadabbur alfatihah untuk kerukunan rumah tangga seperti yang disampaikan pada artikel tersebut diatas.

 59. Aslm pak ustads…
  Pak saya mau tanya selama ini saya sudah berumah tangga hampir 10th tetapi suami saya masih tidak pernah percaya terhadap saya dan malah lebih percaya terhadap orangtuanya?dan suami saya dalam memberikan kasih sayang kurang dan saya serba salah bahkan terhadap anak saya dia seperti tidak suka.mohon solusinya.terima kasih

 60. Assalamualaikum pak ustadz
  saya mohon ijin untuk mengamalkan tadabur alfatihah, semoga keberkahan dan rahmat sll terlimpah kpd pak ustadz

 61. Assalamualaikum pak ustad, ini email sy yg ketiga. Krn smp skg sy tunggu lom ada jwbannya. Teman sy dh berbulan2 koma smp skg lom sadar. Apa sy bs bantu untuk menydarkan dr komanya. Sy jg mohon bantuan pak ustad agar teman sy sadar dr komanyan

 62. ass wr wb mohon pencerahannya saya mengalami pailit hingga kesulitan untuk makan berawal dari ada yang menaburkan bunga untuk orang yang meninggal dibawah mobil hingga kejalan raya selama 3 hari berturut – turut dimana sebelumnya suami saya ada keributan dengan orang terdekat saya.saya merasakan keheranan dengan permasalahan saya setelah itu ekonomi saya sulit dan rumah tangga hancur hingga untuk makan saja sulit dimana secara syariah agama sudah saya jalankan sebelum kejadian itu dimana dirumah tersebut saya membina anak orang tidak punya 12 sdg saya rawat dan setiap jumat saya sudah berbagi dengan anak yatim dan sudah mewakafkan tanah.mohon pencerahannya apa yang harus saya lakukan dan saya harus bagaimana agar rejeki saya lancar kembali agar saya masih bisa berbagi dengan sesama.terima kasih wassalam wr wb

 63. Assalamu’alaikum Pa Ustadz’ Semoga berkah Sehat2 wl’afiat tentunya sekeluarga…..Saya mohon Izin mengamalkan Tadabbur Al Fatihah nya….tak lupa terima kasih atas wawasan nya….Wassalam…

 64. Assalamu’alaikum Pa Ustaz. Mohon izin untuk mengamalkan Tadabbur Alfatihah dari blog ini agar nyambung dan berkah. dan mohon bimbingan dalam rumah tangga kami yang kadang terjadi percekcokan yang seharusnya tak perlu terjadi. agar hidup penuh berkah. bimbingan bisa dikirim ke email saya . dan saya ingin berkonsultasi lewat HP secara langsung. mks.

 65. assalamualaikum ustadz,
  apakah didiri semua orang ada jinnya? apakah dengan sholat dan membaca al-quran tidak cukup untuk mengusir jin dalam tubuh?
  mohon jawabannya ustadz

 66. Assalamualaikum pak ustadz mohon izin membaca dan mencoba mengamalkan tadabbur al-fatihah dari blog ini karena saya memiliki permasalahan yg bagi diri saya ini sangat rumit saya mohon kesediaan pak ustadz untuk dapat memberi pencerahan kepada saya agar dapat kluar dari masalah yang saya alami ini dan saya mencoba untuk tetap bersabar dan meminta maaf walau kadang saya merasa apa iya saya yg salah…?

 67. Assalamu’alaikum Pa Ustadz’
  Mohon izin Ustadz, artikel ini saya copas untuk saya baca dan coba mengamalkannya. Semoga semakin banyak kita berdo’a semakin ringan langkah kita menjalani permasalahan kehidupan, terima kasih atas Ilmunya Pak Ustadz, wassalam wr wb

 68. Assalamu’alaikum pak ustadz, mohon saran untuk permasalahan yg sedang saya hadapi. Alhamdulillah saya menemukan artikel ini sangat membantu saya dalam beribadah.

  Saya bingung hendak bercerita kmn lg.. Saya wanita berumah tangga baru 5 bulan tapi sudah mau diceraikan oleh suami saya. Suami saya adalah seorang yg sangat baik, soleh, sangat bertanggung jawab dan sangat mencintai ibu nya.

  Awal kami bertengkar saya meledak seperti kesetanan, saya selalu berbicara kasar, berteriak, membentak, melempar, melotot bahkan mengusir suami dari kos2an milik orang tua saya. Dan kami sering bertengkar hanya karna hal sepele dan saya yg selalu marah dan suami sangat sabar. Saya mengalami kecemburuan akut, sampai foto bersama tmn lelakipun saya sangat cemburu.
  Apabila suami mengajak solat saya malas sekali untuk mengambil wudhu bahkan sering marah karena disuruh solat.. Saya banyak membantah suami saya. Saya sering minta diceraikan tapi suami selalu menolak bahkan sempat menyuruh saya istigfar tp saya semakin marah meledak2. Saya jg sering mengalami migren dari dulu sampai menikah pun tidak hilang migrennya.

  Disisi lain saat solat saya mohon ampun sama Allah karna sadar apa yg saya lakukan sangat durhaka trhadap suami. Saya menangis meminta ampun sama Allah tapi besoknya saya lakukan lg dan saya menyesal lagi.

  Sampai pada puncaknya kami bertengkar, saya sms ibu mertua saya, saya minta tolong sampaikan ke suami saya minta diceraikan. Suami sangat marah hingga memutuskan semua tali komunikasi dan meminta orangtua saya menjemput saya pulang.
  Pak Ustadz, saya menyesal sekali setelah sadar apa yg saya lakukan. Suami bilang semua sudah terlanjur, suami tidak mau rujuk dan skrg sedang mengurus perceraian.

  Setelah mencari banyak info akhirnya saya merasa ada yg tidak beres dgn diri saya. Sepertinya saya terkena gangguan sihir atau jin akibat kurangnya iman saya. Akhirnya saya di ruqyah syariah diantar oleh kedua org tua saya. Dan memang benar ada jin didalam tubuh saya. Skrg masih tahap pengobatan dengan ruqyah dan lebih mendekatkan diri ke Allah SWT.

  Pa Ustadz, yg ingin saya tanyakan.. Apa yg dapat saya lakukan untuk mengatasi segala keterlanjuran ini? Suami bilang takut menghadapi saya kalau lg marah tp bersikukuh tidak mau rujuk dan tetap melanjutkan perceraian. Suami tidak tau kalau saya menderita gangguan sihir atau jin. Saya tidak tau bagaimana menyampaikan ke suami dan keluarga besarnya apa yg saya alami. Saya khawatir hanya disangka sebagai pembelaan saya saja atas sikap2 tidak terpuji yg telah saya lakukan dulu.

  Besar harapan saya Pak Ustadz dapat memberikan saran atas kasus yg saya alami. Wassalamualaikum wr wb..

 69. Asalamualaikum,saya kemarin berobat krdokter keluanya nyeri dada sebelah kiri kemudian saya melakukan rekam jantung .hasilnya terdapat penyempitan pembuluh darah jantung akibat kolesterol.badan saya sering lemas dan berkeringat dingin.saya mohon diberikan solusi tentang penyakit saya.trimakasih asalamualaikum

 70. Assalamu ‘alaikum Pak Ustadz, mohon maaf jika saya lancang. Saat ini saya baru menjalani pernikahan dan mulai belajar untuk hidup mandiri. Setelah saya menikah saya baru tersadar bahwa ternyata ketergantungan kita terhadap orang tua, membuat kita limbung dan bingung ketika bantuan dan keberadaan orang tua ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Semenjak saat itu saya menyadari bahwa ternyata memang hanya Allah SWT sajalah satu-satunya tempat untuk bergantung, karena Allah akan selalu ada untuk hambanya kapanpun dan dimanapun serta Allah adalah Zat yang kekal lagi abadi. Sehingga sayapun berusaha untuk benar-benar bergantung kepada Allah semata dan menjalankan syariat yang hanya dijalankan dan ajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dan tidak saya pungkiri bahwa ujian-ujian yang Allah berikan memerlukan pertolongan dari Allah SWT melalui sarana Sholat dan sabar. Sebelum saya membaca tausyiah ini saya meyakini bahwa Al Fathihah adalah surat pembuka yang akan membuka apa yang tertutup yaitu semua pintu rahmat, keberkahan, Ridho dan ampunan dari Allah, ilmu dan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza Wa Jalla. Pertanyaan saya adalah apakah keyakinan saya ini salah dan apakah cara mentadabur Al Qur’an seperti yang Pak Ustadz sampaikan seperti ada waktu khusus untuk sebuah permasalahan diperbolehkan menurut Al Qur’an dan As Sunnah dan bolehkah kita mendawamkan Al Fathihah. Mohon maaf jika saya ada salah kata karena saya banyak kekurangan dan hanya berusaha untuk menjalankan Al Qur’an dan As Sunnah semampu saya, karena saya yakin hanya Rasul yang boleh dicontoh dalam beribadah. Jazakumullahu Khairan Kastiran. Semoga Allah selalu meridhoi dan merahmati kita semua. Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Wassalamu ‘alaikum.

  1. Wa alaikum salam

   Surat Alfatihah itu merupakan ummul Qur’an dan 7 ayat istimewa yang selalu dibaca berulang ulang sebagaimana disebutkan didalam surat al hijr ayat 87:

   87. Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung. (Al Hijr 87)

   Surat Al Fatihah dibaca oleh umat islam minimal 17 kali sehari semalam didalam shalatnya, didalamnya terkandung pujian , ikrar kesetiaan pada Allah dan doa keselamatan hdiup didunia dan akhirat.

   Apa yang kamu yakini sudah benar, silahkan berdoa dengan membaca alfatihah pada waktu yang kamu khususkan untuk itu. Didalam surat Al baqarah ayat 45 Allah juga sudah memerintahkan kita untuk meminta tolong padanya dengan mengerjakan shalat dan bersabar. Didalam shalat vkkita selelu membaca alfatihah, tidak sah shalat tanpa membaca alfatihah.

 71. Assalamualaikum Ustad, bagaimanakah cara mengamalkan tadabbur alfatihah untuk melunakkan hati calon mertuanya agar dia dapat merestui hubungan saya dan anak nya. Calon mertua saya belum memberikan kami Restu padahal kami sudah ingin serius menjalankannya hubungan ini untuk ke pelaminan, orang tuanya belum merestui saya dikarenakan saya orang Minang sedangkan dia adalah orang Melayu..
  Mohon petunjuknya ustad
  Terimakasih sebelumnya ustad… wassalam..

 72. Asslmkm ww pak ustad saya saat ini dihimpit hutang untuk biaya sekolah anak bungsu saya karena saya pinjam ketetangga lebih lebih dikantor macam mana pak ustad tadabbur alfatihah ini ?mudah mudahan Allah SWT meluluskan hajat saya sekeluarga bisa lunas dari hutang

 73. aslamualaikum pak ustad saya adalah seorang suami ,awalnya istri saya adalah seorang kristen,sebelum kami melakukan pernikahan istri saya mengucapkan dua kalimat shadat di depan pejabat KUA disaksikan oleh pejabat2 KUA,dalam arti tidak ada pemaksaan karena istri sy meminta pernikahan,belum setahun pernikahan tiba2 istri saya pergi dengan alasan menjenguk orang tuanya yg sakit,sampe sekarang istri sy tidak kembali lagi,dan dikala sy menjemput kerumah orang tuanyapun orang tuanya mengusir saya,dengan alasan tidak boleh membawa anak saya,akhirnya saya pulang karena tidak ingin ada masalah di kampung orang.namun sy selalu mendoakan istri sy semoga di amouni dosa2nya bahkan tiap kali sehabis sholat 5 waktu sy selalu memhon kepada allah agar dibukakn jalan buat istri sy semoga persatukan kembali rumah tangga kami,sy udah lelah mencari jalan keluarnya p ustad.mohon petunjuk.apakah allah tdk akan mengabul kan doa2 saya.dn saya sangat merindukan rumah tangga yg mawadah dan warahma.teima kasih p ustad

  1. Wa alaikum salam

   Allah telah mengingatkan didalam surat al Baqarah 153, agar selalu memohon pertolongan pada Allah dengan sabar dan mengerjakan shalat.

   153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu], sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

   Mintalah pertolongan pada Allah dengan mengerjakan shalat tahajud secara rutin setiap malam. Lakukan shalat tahajud seperti dicontohkan pada artikel KHASIAT DAN MANFAAT SHALAT MALAM ATAU TAHHAJUD diblog ini. Selesai tahajud bacalah doa tadabbur alfatihah unutk kerukunan rumah tangga seperti yang dicontohkan pada artikel ini.

   Selanjutnya berserah diri dan bertawakkallah pada Allah, nanti Allah akan menuntun kamu menyelesaikan masalah ini
   dengan sebaik baiknya. Allah selalu memberi jalan keluar bagi setiap orang yang bertawakkal padaNya.

   Agar shalat kamu betul betul berfungsi dengan benar untuk menyelesaikan masalah kamu, perbaiki mutu shalat kamu dengan berusaha untuk mengerti dan paham setiap ayat dan kalimat yang kamu baca didalam shalat. Orang yang mengerjakan shalat dengan benar dan khusuk tidak akan ditimpa kemiskinan, kemelaratan dan kepayahan hidup. Pelajari tatacara shalat khusuk pada artikel PANDUAN SHALAT KHUSUK diblog ini

 74. Selamat Datang di Rumah Sakit Umum Toronto, rumah sakit Spesialis yang membeli ginjal ($ 550,000.00 Dolar), Apakah Anda ingin menjual ginjal Anda dalam pertukaran uang? Jika ya, maka hubungi dokter Anthony Craig hari ini untuk mendapatkan handal dan baik transaksi untuk uang yang baik dan untuk Bedah baik, Hubungi kami Via: torontogeneralhospital@aol.com

  Menunggu respon Anda … ..
  Salam Hormat….
  Dr Anthony Craig

 75. Assalamualaikum Ustad,bagaimana cara nya agar calon suami nya saya bisa melupakan mantan kekasih nya yang telah meninggal dunia karna sampai sekarang dia masih terpuruk dan sulit untuk bangkit,karna menurut cerita nya tahun 2006 dia sudah mau nikah dan sudah menyebar undangan tetapi pada 3 hari menjelang pernikahan calon wanita nya meninggal dunia,,,apa yang harus saya lakukan pa ustad,saya ingin sekali menemani dia sampai di bisa untuk bangkit kembali,mohon petunjuknya pa ustad

 76. Assalamu’alaikum Pa Ustadz’
  Mohon izin Ustadz, artikel ini saya copas untuk saya baca dan coba mengamalkannya. Semoga Allah senantiasa membimbing tetap pada jalan yg lurus. Amin. wassalam wr wb

 77. Assalamualaikum Pak Ustad
  Smoga kberkahan juga smua kbaikan pak ustad mendapat barokah juga mnjdi ilmu buat kami amin
  Sblmnya sya mhon maaf pak ustad , 1.gmn cara sholat yg khusuk yg benar” khusuk ,sya mnjalankan sholat tapi sya masih blm paham.
  2.adakah n bagaimanahkah cara mmbaca tadabbur alfatihah untuk menhilangkan rasa buruk sangka juga rasa yh slalu was” pd diri trutama kpd org lain pak ustad , biar sya lbh mendalam mnjalanjannya..
  3.gmn cara mghilangkan sprti rasa suudzon d hati pak ustad , kdang apa yg saya pikirkan atau utarkan kdang mnjadi kenyataan tp kadang sya takut sya berdosa pak ustad .
  Smoga pak ustad dpt mmbimbing saya agar mnjdi insyan yg lbh baik lagi , sya ucapkan terimakasih

  1. Wa alaikum salam

   Shalat itu adalah kegiatan ibadah dimnana kamu bercakap cakap dan berbicara dengan Allah, agar didapat suasana khusuk kamu harus mengerti semua bacaan dan kalimat yang kamu baca didalam shalat. kalau kamu tidak memahaminya sulit bagi kamu unutk khusuk, fikiran kamu akan melayang kemana mana.

   Pelajari tatacara shalat khusuk pada artikel PANDUAN SHALAT KHUSUK diblog ini.

   Kalau kamu sudah melakukan shalat dengan benar dan khusuk , insya Allah semua rasa was was dan buruk sangka itu akan hilang dari diri kamu.

 78. assalamualaikum pak,

  saya seorang anak yg selalu bertengkar dengan orangtua terutama dengan bapak. apabila sedang bertengkar bapak saya sangatlah kasar omongan maupun perilakunya. mereka berdua selalu saja menyalahkan saya mengenai hal apapun. mereka bilang saya kalo bicara nadanya tidak enak di dengar dan mereka bilang itulah penyebab mereka marah sampai seperti itu. saya capek pak mendengar ucapan bapak saya yg kasar, apabila mereka marah tp batas wajar saya diam saja. tapi jika sudah kasar dan membawa2 masalah yg lalu atau tidak masuk akal saya capek juga. saya bingung apa yg harus saya lakukan sekarang. bapak selalu mengancam saya untuk keluar dr rumah dan tidak ingin bertemu saya lagi. hal ini sudah berlangsung semenjak saya smp yang berarti sudah 11 tahun lamanya.

  1. Wa alaikum salam

   Mintalah pertolongan pada Allah untuk membina keharmonisan didalam keluarga kamu. Kalian sekeluarga harus memperbaiki shalat masing masing dengan berusaha untuk mengerti dan paham setiap ayat yang dibaca didalam shalat. . Orang yang melakukan shalat dengan benar dan khusuk tidak akan mengalami kekacauan didalam kehidupan rumah tangganya karena surat alfatihah yang dibaca dengan sungguh sungguh akan melindungi mereka dari hal itu.

   Usahakan kalian mengerti setiap ayat dan kalimat yang dibaca didalam shalat , pelajari tatacara shalat khusuk pada artikel PANDUAN SHALAT KHUSUK diblog ini

 79. Assalamu’alaikum pak Kyai, mohon maaf saya telah membaca dan mengcopy artikel pak Kyai sebelum ijin pak Kyia, melalui email ini saya mohon ijin untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang saya baca diartikel ini semoga berkah dunia akhirat, Aamiin.

 80. Assalamu’alaikum pak Kyai, mohon maaf saya telah membaca dan mengcopy artikel pak Kyai sebelum ijin pak Kyia, melalui email ini saya mohon ijin untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang saya baca diartikel2 di pondok tadabbur ini semoga berkah dunia akhirat, Aamiin.

 81. Assalaamu’alaikuum Pak kyai yg saya hormati, semoga Pak kyai slalu mendapatkan keberkahan dan keselamatan di dunia wal akhirat aamiin, Pak Kyai saya izin copy untuk mengamalkannya, mohon do’anya, terima kasih Pak Kyai, Wassalaamu’alaikuum

 82. Maaf pak ustadz,.. Mau tanya, klo syetan yg masuk pada surat al – fatihah itu kira” gmna menurut panjenengan..

 83. Assalamualaikum ustad bolehkah tadabur alfatihah saya gunakan untuk meluluhkan hati seseorang agar menyayangi dan menikahi saya

 84. Assalamu’alaikum wr. wb.
  Ustadz … afwan ana izin share / copas ya tadz

  Syukhron jazakumullah khoiron katsir

 85. Assalamualaikum ustadz,
  Mohon pencerahannya, apakah amalan ini bisa untuk menghilangkan rasa sedih dan kecewa karena putus cinta dan akan ditinggal menikah? Kira kira amalan apalagi dan sikap kita agar ikhlas dan menerima semua ketentuan dari Allah? Mohhon dijawab pak ustadz. Terimakasih.

 86. Assalamualaikum Pak Ustadz sekeluarga beserta seluruh pembaca blog disini.
  Terima kasih kepada pak Ustadz kerana saya membaca artikel disini, dan saya mintakan keikhlasan ikut menjalankan Tadabbur.

 87. Assalamualikum.wr.wb ust, saya mau sedikit curhat . saya adalah mahasiswa keperawatan saat ini saya sedang dalam tahap penyusunan skripsi entah kenapa saya merasa down ( harga diri rendah )kalo di keperawatan jiwa . Saya merasa berat sekali langkah saya ust untuk menyelesaikan skripsi ini. kadang saya berfikir apa karna komunikasi dengan orang tua yg tidak baik. jujur ust saya sering salah paham dengan orang tua saya ataupun dengan org lain di tambah lagi kadang saya tidak menyukai gaya bicara ayah saya dan terkadang saya juga salah paham dengan ibu saya. dan teman” serta lingkungan kampus sering sekali mengganggap remeh diri saya . dalam duduk termenung sendirian saya berucap ” kenapa allah ini menciptakan saya bila di dalam diri saya banyak kekurangan tak ada satu pun kelebihan yg di sempatkan untuk saya , badahal saya juga sholat sampe . Dosen pun juga begitu mempersulit saya ya allah . Tolong saran nya ust teimakasih

  1. Wa alaikum salam

   Rasulullulah mengatakan bahwa Allah itu tergantung pada persangkaan hambanya. Apa yang menimpa kamu sesuai persangkaan kamu. Kalau kamu berprasangka buruk pada Allah dan merasa bahwa Allah ,menyisihkan kamu dengan berbagai kekuarangan maka itulah yang terjadi pada diri kamu.

   Perbaiki persangkaan kamu terhadao Allah dan diri kamu. Tetap berpikir positip dan penuh harapan, perbanyak zikir menyebut nama Allah setiap saat didalam hati dimanapun kamu berada. ikuti panduan zikir pada artikel AKTIVITAS DZIKIR DALAM HATI diblog ini . Kalau kamu ningat vAllah maka Allahpun akan inghat kamu dan sellau nmemperhatikan hajat kebutuhan kamu.

   Lakukan shalat dengan benar dan khusuk, ajak hati dan fikiran kamu ikut sholat jangan dibiarkan keluyuran kemana mana ketika shalat. Usahakan kamu mengerti semua yang kamu baca dalam shalat. Pelajari panduan shalatb khusuk pada artikel PANDUAN SHALAT KHUSUK diblog ini.kalau kamu sudah shalat dengan benra dan khusuk semua kesialan akan pergi dari diri kamu.

   Baca tadabbur alfatihah untuk menghilangkan sifat buruk pada diri kamu dengan sungguh sungguh setiap selesai shalat subuh ataub isa.seperti dicontohkan pada artikel ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *