PANDUAN TADABBUR QUR’AN

Oleh Fadhil ZA

Al Qur’an adalah obat bagi berbagai penyakit yang ada didalam hati dan fikiran manusia. Al-Qur’anmerupakan rahmat bagi orang ber-Iman. Allah menyatakan ini dalam surat Al Israak ayat 82 :

al-israak-82

Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian. (Al Israak 82)

Dewasa ini banyak orang yang membaca Al-Qur’an namun belum merasakan manfaat Al-Qur’an sebagai obat, rahmat, cahaya yang menerangi, dan memberi kemuliaan kepada para pembacanya. Al-Qur’an yang dibaca hanya sekedar suara yang keluar dari tenggorokan, terdengar indah ditelinga dan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dihati dan fikiran. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengerti bahasa Al-Qur’an (Arab) yang mereka dengarkan, sehingga mereka tidak mampu menangkap pesan yang terkandung dan dibawakan oleh ayat Qur’an tersebut.

Ada ribuan bahasa didunia ini , setiap suku, kaum dan bangsa mempunyai bahasa sendiri. Allah telah memilih bahasa Arab dari ribuan bahasa yang ada di dunia ini untuk menyampaikan pesan-Nya kepada umat manusia . Al-Qur’an boleh saja diturunkan dalam bahasa Arab’namun isi pesan yang terkandung di dalamnya bisa diterjemahkan kedalam berbagai bahasa didunia ini, sehingga umat manusia bisa menerima dan memahami pesan

yang terkandung di dalam Al-Qur’an tersebut. Al Qur’an tidak ditujukan khusus bagi bangsa Arab, tapi ditujukan untuk seluruh umat manusia di dunia ini, yang memiliki bahasa bermacam ragam. Agar dapat dimengerti oleh suku, kaum dan bangsa lain selain bangsa Arab, Al Qur’an harus diterjemahkan kedalam bahasa kaum tersebut. Hal ini diingatkan Allah dalam surat Ibrahim ayat 4.:

ibrahim-4

Kamitidak mengutus seorang rasul pun, melainkan denganbahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. MakaAllah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Ibrahim 4)


TadabburQur’an adalah salah satu cara atau metode yang dilakukan untuk menangkap isi pesan yang terkandung didalam Al-Qur’an bagi orang atau bangsa yang tidak mengerti bahasa Arab. Pada pelaksanaan tadabbur Qur’an yang diutamakan adalah pengertian dan pemahaman setiap ayat yang dibaca dan didengar secara mendalam, bukan banyaknya jumlah ayat yang dibaca. Setiap ayat harus dibaca dengan tartil,syahdu, perlahan dan jelas, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa kaum yang mendengar dengan intonasi dan tekanan suara khusuk dan khidmat sesuai kaidah bahasa kaum yang bersangkutan. Setiap bahasa mempunyai nilai seni, dan keindahan sendiri. Sampaikanlah kandungan Al Qur’an sesuai dengan seni dan keindahan bahasa kaum yang bersangkutan.

Selanjutnya ayat tersebut ditadabburi dengan menganti kataAllah danDia sebagai sebutan bagi Allah dengan Engkau . Sebutankamu danengkau yang ditujukan kepada kitadigantidengan kami atau hamba. Sehingga terjalin hubungan yang sangat dekat antara peserta tadabbur dengan Tuhannya (Allah). Sebagai contoh surat Al-A’raaf ayat 10 :

al-araaf-101

Sesungguhnya KAMI telah menempatkan KAMU sekalian di muka bumi dan KAMI adakan BAGIMU di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah KAMU bersyukur. (Al-A’raaf 10)

Tadabburnya sebagai berikut:

Ya Allah…telah KAU sampaikan kepada KAMIdalam Qur’an MU yang Agung , bahwa ENGKAU telah menempatkan KAMIdimuka bumi ini, dan menjadikan bagi KAMIberbagai sumber kehidupan. Namun sedikit sekali diantara KAMI yang mensyukurinya. Ya Allah ….segala puji bagi MU yang telah menempatkan KAMI dibumi ini, yang telah memenuhi semua hajat dan kebutuhan KAMI, segala puji bagi Mu yang telah menjadikan bagi KAMI Gedung gedung yang tinggi, rumah2 yang kokoh, Jalan2 yang luas, kendaran2 yang mengangkut KAMI didarat, laut dan udara, dan berbagai fasilitas yang memanjakan KAMI dibumi ini.Ya Allah segala puji bagi MU yang telah menjadikan matahari bersinar terang bagi kami, segala puji bagiMUyang telah menjadikan siang dan malam, segala puji bagiMU yang telah menumbuhkan berbagai tumbu2an dan biji2an untuk makanan kami…………….dan seterusnya

Ya Allah ampuni kami yang selama ini telah melupakanMu, ampuni kami yang tidak pernah berterima kasih pada Mu, ampuni kami atas kebodohan, kesilapan, dan kelalaian kami selam ini. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah……….dst . Silahkan dikembangkan sesuai suasana hati masing masing

Insya Allah jika dibaca dengan sungguh-sungguh seolah olah sedang berhadapan langsung dengan Allah Tuhan sekalian alam yang maha tinggi, kalimat tersebut akan menggetarkan hati, menggoncangkan seluruh tubuh. Ketika ituego kita menjadi NOL dihadapan Allah, inilah keadaan seseorang sangat dekat dengan Khaliknya.

Pada kondisi ini setiap orang akan masuk pada kondisi Hypnosis (single fokus) , Al-Qur’an akan menghunjam kedalam fikiran bawah sadar dan hati tanpa mendapat rintangan dari fikiran sadar , yang sering kali bersifat kritis .Untuk medapatkan kondisi hypnosis yang dalam , maka sebelum membaca ayat Qur’an dan Tadabbur terlebih dahulu dibacakan kalimatistighfar dan asmaulhusna bersama sama dengan irama tertentu.Selesai membaca ayat dan tadabbur dilanjutkan dengan pembacaan istighfar dan Asmaul husna lagi . Dalam kondisi hypnosis semua informasi dan saran yang diterima akanmenghunjam kuat kedalam fikiran bawah sadar dan hati, tanpa mendapat gangguan dari fikiran sadar.

Istighfar dan Asmaulhusna yang dibaca disamping mendorong kita memasuki kondisi hypnosis , kalimat tersebut juga megandung makna yang sangat kuat. Dengan Istighfar kita ingat dosa dan kesalahan kita, dengan meyebut Asmaulhusna kita ingat kepada Allah yang mengampuni semua dosa. Kalimat Asmaulhusna juga mengadung makna dari sifat Allah, seperti Maha pengasih, penyayang, perkasa, adil dan seterusnya. Allah telah memerintahkan kita untuk berdo’a dengan menyebut namanya yang Agung, dan selalu mohon ampun atas dosa dan kekeliruan yang telah kita perbuat selama ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al A’raaf 180dan Hud 3;

al-araaf-180

Hanya milik Allahasmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yangmenyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180)

hud-3

dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.(Hud 3)

Susunan bacaan Tadabbur Qur’an yang dimulai dengan istighfar dan bacaan asmaulhusna adalah sebagai berikut:

Dimulai dengan membaca Ta’awuz, kemudian membaca kalimat istigfar dan asmaulhusna sebagai berikut secara berjamaah.

ASTAGHFIRULLAH ROBBAL BAROYYA

(Hambamohon ampun pada Tuhan manusia )

ASTAGHFIRULLAH MINAL KHOTOYYA

(Hambamohon ampun dari segala dosa hamba)

(dibaca dua kali)

Selanjutnya dibaca

ALLAH YA ROHMAN…….Allah yang Maha Penyayang

ALLAH YA ROHIIM….Allah yang Maha pengasih

ALLAH YA MALIK….Allah Raja yang Berkuasa

ALLAH YA QUDDUS….Allah yang Maha suci

ALLAH YA SALAM….Allah yang memberi keselamatan

ALLAH YA MUKMIN…Allah yang memberi rasa aman

ALLAH MAULANA…..Allah pemimpin kami

Kemudian dibaca ayat Qur’an beserta tadabburnya, dan dilanjutkan dengan Istighfar dan Asmaulhusna bagian ke dua dan seterusnya

Susunan 99 asmaulhusna adalah sebagai berikut ini:

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqy 99 nama Allah itu disebutkan sebagai berikut :” Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung memiliki 99 Nama. Barang siapa yang menghafalnya dia masuk syurga, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia…”

01.AR-RAHMANYANG MAHA PENGASIH

02.AR-RAHIIMYANG MAHA PENYAYANG

03.AL-MALIKYANG MAHA MERAJAI

04.AL-QUDDUSYANG MAHA SUCI

05.AS-SALAMYANG MAHA SELAMAT

06.AL-MUKMINYANG MEMBERI KEAMANAN

07.AL-MUHAIMINYANG MEMELIHARA

08.AL-AZIZYANG MAHA PERKASA

09.AL-JABBAR MEMAKSAKAN KEHENDAK

10.AL-MUTAKABBIRYANG MEMILIKI SEGALA KEBESARAN

11.AL-KHALIKYANG MENCIPTAKAN

12.AL-BARRIYANG MAHA PERENCANA

13.AL MUSHOWWIRYANG MEMBENTUK RUPA

14.AL-GHAFFAARYANG MAHA PENGAMPUN

15.AL-QOHHARYANG PERKASA

16.AL-WAHHABYANG MAHA MEMBERI

17.AR-RAZZAAQYANG MEMBERI REZEKI

18.AL-FATTAHUYANG MEMBUKA PINTU RAHMAT

19.AL-ALLIMYANG MAHA MENGETAHUI

20.AL-QOBIDHYANG MENGENDALIKAN REZEKI

21.AL-BAASITH YANG MELAPANGKAN REZEKI


22.AL-KHOFIDHYANG MERENDAHKAN DERAJAT

23.AR-RAAFI’YANG MENINGGIKAN DERAJAT

24.AL-MU’IZZYANG MEMBERI KEMULIAAN

25.AL-MUDZILLUYANG MENIMPAKAN KEHINAAN

26.AS-SAMII’YANG MAHA MENDENGAR

27.AL-BASHIIR YANG MAHA MELIHAT

28.AL-HAKAMYANG MENETAPKAN HUKUM

29.AL-ADLUYANG MAHA ADIL

30.AL-LATHIIFYANG MAHA PENYANTUN

31.AL-KHOBIIRYANG MEWASPADAI

32.AL-HALIIMYANG MAHA BIJAKSANA

33.AL-ADZIIMYANG MAHA AGUNG

34.AL-GHOFUURYANG MAHA PENGAMPUN

35.ASY-SYAKUURYANG BERTERIMA KASIH

36.AL-ALYYYANG MAHA LUHUR/TINGGI

37.AL-KABIIRYANG MAHA BESAR

38.AL-HAFIIDZYANG MAHA MEMELIHARA

39.AL-MUQIITYANG MEMBERI MAKAN

40.AL-HASIIB YANG MAHA MENGHITUNG

41.AL-JALIILYANG MAHA AGUNG LAGI MULIA

42.AL-KARIIMYANG MAHA PEMURAH DAN MAHA MULIA

43.AR-RAQIIBYANG MAHA MENGAWASI

44.AL-MUJIIBYANG MAHA MNGABULKAN

45.AL-WAASI’YANG MAHA LUAS

46.AL-HAKIIM YANG MAHA BIJAKSANA

47.AL-WADUUDYANG MAHA MENGASIHI

48.AL-MAJIIDYANG MAHA MULIA

49.AL-BAA’ITSYANG MEMBANGKITKAN

50.ASY-SYAHIIDYANG MAHA MENYAKSIKAN

51.AL-HAQQUYANG MAHA BENAR

52.AL-WAKIILYANG MAHA MENGURUSI

53.AL-QOWIYYUYANG MAHA KUAT

54.AL-MATIINYANG MAHA KOKOH

55.AL-WALIYYUYANG MAHA MELINDUNGI

56.AL-HAMIIDYANG MAHA TERPUJI


57.AL-MUHSHIYYANG MAHA MENGHITUNG

58.AL-MUBDI’UYANG MEMULAI

59.AL-MU’IIDYANG MENGEMBALIKAN

60.AL-MUHYIIYANG MAHA MENGHIDUPKAN

61.AL-MUMIITYANG MAHA MEMATIKAN

62.AL –HAYYUYANG MAHA HIDUP

63.AL-QOYYUUMYANG MAHA MANDIRI

64.AL-WAAJIDYANG MENEMUKAN

65.AL-MAAJIDPEMILIK KEMULIAAN

66.AL-WAAHIDYANG MAHA TUNGGAL

67.AL-AHADYANG MAHA ESA

68.AS-SHOMADPUSAT PENGADUAN

69.AL-QOODIRYANG MAHA KUASA

70.AL-MUQTADIRYANG MEMEGANG KEKUASAAN

71.AL-MUQODDIMYANG MENDAHULUI

72.AL-MU’AKHIRYANG MENGAKHIRI

73.AL-AWWALYANG MAHA AWAL

74.AL-AAKHIRUYANG MAHA AKHIR

75.AZH-ZHOOHIRUYANG NYATA

76.AL-BAATHINYANG GHAIB

77.AL-WAALIYUYANG MAHA MENGUASAI

78.AL-MUTA’AALIYANG MAHA TINGGI

79.AL-BARRUYANG MAHA BAIK

80.AT-TAWWAABYANG MAHA MENERIMA TOBAT

81.AL-MUNTAQIMYANG MAHA MENYIKSA

82.AL-AFUWWUYANG MAHA PEMAAF

83.AR-RO’UFYANG MAHA BELAS KASIHAN

84.AL-MALIKUL MULKIYANG MENGUASAI SEGALA KEKUASAAN

85.DZUL JALAALI WAL IKRAAM- PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN

86.AL-MUQSITHYANG MAHA ADIL

87.AL-JAAMI’YANG MAHA MENGHIMPUN

88.AL-GHONIYYYANG MAHA KAYA

89.AL-MUGHNII YANG MAHA MEMBERI KEKAYAAN

90.AL-MAANI’YANG MAHA MENOLAK

91.ADH-DHOORRUYANG MAHA MERUSAK

92.AN-NAAFI’YANG MAHA MEMBERI MANFAAT

93.AN-NUURYANG MAHA BERCAHAYA

94.AL-HAADIIYANG MAHA MEMBERI PETUNJUK

95.AL-BADII’YANG MAHA MENCIPTAKAN

96.AL-BAAQIIYANG MAHA KEKAL

97.AL-WAARITSYANG MAHA TETAP

98.AR-RASYIIDYANG MAHA PANDAI

99.ASH-SHOBUURYANG MAHA PENYABAR

Asma’ulhusna lazim digunakan dalam berdo’a memohon sesuatu pada Allah, dengan memanggil nama Allah sesuai dengan do’a yang dipanjatkan. Misalnya Ya Malik , Ya Aziz, Ya Jabbar, digunakan memohon sesuatu yang bersifat kekuatan atau kekuasaan.Ya Rahman, ya Rahiim, ya Latif, digunakan untuk memohon sesuatu yang bersifat kasih sayang dan penuh kelembutan. Ya Ghoniy, ya mughni, ya Razzaq, ya Fattah digunakan memohon sesuatuyang berkaitan dengan masalah kekayaan dan rezeki.

Asma’ulhusna juga digunakan untuk berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah , dengan menyebut nyebut nama-Nya sebanyak banyaknya. Lazimnya dengan menambahkan kata “yaa..” didepan Asma’ulhusna, menjadi“Yaa Rahman……ya Rahiim……yaa Malik…..yaa Quddus…..yaa Salam……Yaa Mukmin ……yaa Muhaimin……dst.

Tingkatan orang yang mentadabburi Qur’an

Orang yang mendengar atau melaksanakan tadabbur Qur’an umumnya akan terbagi menjadi4 kelompok.

Kelompok 1:

Mereka yang hatinya terbuka dibawah 25 %, bahkan biasanya kurang dari 10 %.Hati mereka kurang tersentuh ketika medengar lantunan ayat Qur’an dan tadabburnya. Kadang kala mereka masih bisa tertawa dan mengobrol dengan teman dikiri kanannya.Mereka ini lah yang ditegur oleh Allah dalam surat An Najm ayat 59-62

an-najm-59-62

59- Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?60- Dan kamu menertawakan dan tidak menangis?61- Sedang kamu melengahkan (nya)?62- Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).(An Najm 59-62)

Kelompok 2 :

Mereka yang hatinya terbuka lebih dari 25%, hatinya khusuk dan tersentuh ketika mendengar lantunan ayat suci Al Qur’an dan bacaan tadabburnya. Merekalah orang yang berusaha memperhatikan Al Qur’an sebagaimana disebutkan dalam surat Al A’raaf204

al-araaf-204

204-Dan apabila dibacakan Al Qur’an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. ( Al A’raaf 204)

Kelompok 3:

Mereka yang hatinya terbuka lebih dari 50 % , hatinyabergetar ketika mendengar lantunan ayat suci dan bacaan tadabbur. Dada mereka bergemuruh karena takutnyadan harap pada Allah. Merekalah orang yang dimaksukan Allah dengan firmanNya dalam suraty Al Anfal ayat 2

al-anfal-2

2- Sesungguhnyaorang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabiladisebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal, (Al Anfal 2)

Kelompok 4:

Mereka yang hatinya terbuka lebih dari 75 %, yaitu mereka yang hatinya bergetar hebatkarena takut dan harap pada Allah.Timbul dorongan untuk menangis yang amat kuat. Adakalahnya mereka tersungkur sujudsambil menangis. Kelompok ini mudah dikenal diantara peserta tadabbur. Mereka tidak bisa menyembunyikan perasaannyaterhadap peserta yang lain.Tangis mereka adakalanya menimbulkkan imbas yang kuat pada peserta tadabbur lainnya.Mereka itulah orang yang dimaksud Allah dalam firmanNy dalam surat Maryam 58:

maryam-58

58- Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (Maryam 58)

Kelompok 5:

Diluar ke empat kelompok ini ada kelompok ke 5 yaitu mereka yang hatinya tertutup sebagaimana disebutkan Allah dalam suratKahfi ayat 57, sebagai berikut dibawah ini :

kahfi-57

“57- Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya “,(Kahfi 57)

Naudzubillah jangan sampai ada diantara kita yang masuk kelompok ini. Mereka adalah orang yang telah tertutup hatinya dari memahami Al-Qur’an. .

TADABBUR AL FATIHAH

Sebaiknya kegiatan tadabbur Qur’an selalu dimulai dengan tadabbur surat Al Fatihah sebagai berikut dibawah ini.

[youtube 8x0PEg_0yg8]

al-fatihah

 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagiMaha Penyayang.

2- Segalapuji bagi Allah,Tuhan semesta alam,

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

4- Yangmenguasaihari pembalasan.

5- Hanya kepada Engkaulahkami menyembah dan hanya kepada Engkaulahkami mohon pertolongan

6-Tunjukilah kami jalan yang lurus,

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkannikmat kepada mereka, bukan (jalan)mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.


Bacaan Tadabbur

bismillahYa Allah dengan menyebut namaMu yang maha pengasih , penuh cinta kasih.Dengan menyebut namaMu yang maha penyayang penuh kasih sayang. Engkau sungguh –sungguh maha pengasih , penuh cinta kasih. Engkau sungguh sungguh maha penyayang penuh kasih sayang.Ya Allah , cinta kasihMu , kasih sayangMu meliputi seluruh langit dan bumi ya Allah. Cinta kasihMu, kasih sayangMu meliputi seluruh alam semesta ya Allah.Kami mohon limpahan rahmat dan kasih sayangMu ya Allah. Jadikan kami dalam naungan kasih sayangMu ya Allah.Beri kami Rasa aman nyaman dalam naungan kasihMu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hidup dalam kebencian , kedengkian , kemarahan dan kekalutan diantara sesama kami.Jadikan kami dalam naungan kasihMu ya Allah, jadikan kami dalam naungan kasih sayangMu ya Allah, jadikan kami dalam naungan cinta kasihMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaiki baik yang memperkenankan doa.

al-fatihah-2

Segala puji bagiMu ya Allah Tuhan yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Segala puji bagiMu ya Allah penguasa alam semesta raya. Segala puji bagiMu nya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan, yang telah mencukupkan semua hajat dan kebutuhan kami. Segala puji bagiuMu ya Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan berbagai tumbu-tumbuhan, sayur mayur dan buah buahan untuk keperluan kami. Segala puji bagi Mu ya Allah yang telah mengadakan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan yang terhampar lua , kendaraan yang mengangkut kami kemana saja yang kami suka. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang kufur tidak tahu berterima kasih padaMu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Alllah.

al-fatihah-3

Ya Allah Engkau yang maha pengasih penuh cinta kasih, Engkau yang maha penyayang penuh kasih sayang. Kami mohon jadikan kami dalam naungan kasih sayangMu. Jadikan kami dalam naungan cinta kasihMu. Hilangkan kebencian, kedengkian, kemaraahan, dan berbagai prasangka buruk dari dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami saling mengasihi dan menyayangi dengan sesama kami ya Allah. Jadikan bagi kami rasa kasih sayang dan saling mencintai didalam rumah tangga kami, dalam kami bergaul dengan sesama kami, dalam kami bertetangga, dalam hubungan kami bersaudara kakak, adik, ibu, bapak , paman , bibi dan saudara kami yang lainnya. Ya Allah jangan kau jadikan kebencian, saling curiga, kedengkian, salah faham dan kemarahan diantara sesamakami , yang menimbulkan kekalutan , kekacauan dan kepanikan dalam hidup kami ya Allah. . Satukan hati kami dalam cinta dan kasihsayangMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

al-fatihah-4

Ya Allah Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit. Engkaulah penguasa tunggal dihari itu. Dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Tidak ada tempat berlindung dihari itu selain lindunganMu , tidak ada tempat bernaung dihari itu selain naunganMu. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, jadikan kami dalam naungan dan lindunganMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dihari itu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat yang mulia disiMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa’

al-fatihah-5

Ya Allah, hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang kami sembah selain Engkau. Hanya padaMu kami rukuk dan sujud. Hanya padaMu kami mengabdikan seluruh hidup kami. Hanya padaMu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Engkaulah tempat kami menggantungkan harapan kami. Tolong kami menghadapi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Tolong kami dengan kekuatan yang dahsyat dari sisiMu. Engkaulah tempat kami mengadu dan menggantungkan semua harapan kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

al-fatihah-6

Ya Allah , tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan rohmat dan berkahMu. Bimbing kami, tuntun kami menempuh jalanMu yang lurus ya Allah.

al-fatihah-7

Yaitu jalan orang orang yang telah mendapat nikmat dariMu, bukan jalan orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ya Allah Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para Rasul, para sholihin, para shodiqin. Bukan jalan orang yang Kau murkai dan buykan pula jalan orang yang sesat. Bukan jalan orang yang maksiat dan bergelimang dosa. Bukan jalan orang yang kufur dan terus menerus menentangMu. Tunjuki kami jalan yang lurus dan penuh dengan rahmat dan berkahMu ya allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.


A.TADABBUR MERAIH SUKSES DAN KEMENANGAN

 1. ALI IMRAN 26-27

ali-imran-26-27

26- Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 27-Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa Engkaulah Raja yang yang mempunyai kerajaan, Engkaulah yang berkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi. Kau beri Kekuasaan dan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan kau cabut kekuasaan dankerajaan dari siapa yang Kau kehendaki. Kau beri kemuliaan kepada siapa yang kau kehendaki dan kau cabut kemuliaan serta kau timpakan kehinaan pada siapa yang kau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah telah Kau ingatkan pula pada kami, bahwa engkaulah yang memasukan malam kedalam siang dan memasukan siang kedalam malam. Kau keluarkan yang hidup dari yang mati dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan kau beri rezeki kepada siapa yang kau kehendaki dengan tidak terhingga.

Ya Allah raja yang mempunyai kerajaan yangberkuasa penuh disegala penjuru langit dan bumi, Kau beri kerajaan pada siapa yang kau kehendaki dan kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Ya Allah kami mohon padaMu beri kami kerajaan dari sisiMu, jangan kau cabut kekuasaan dan kerajaan yang telah kau berikan kepada kami. Beri kami kemuliaan dari sisiMu , jangan kau cabut kemuliaan yang telah kau berikan pada kami. Ya Allah tidaklah mulia orang yang kau hinakan dan tidak pula hinaorang yang kau muliakan. Ditanganmu segala kebajikan. Beri kami kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan dari sisiMu. Jangan kau cabut kekuasaan yang telah kau berikan pada kami dan jangan kau cabut kemuliaan yang telah kau berikan kepada kami. Jangan kau hinakan kami dalam kehidupan didunia dan akhirat ya Allah.

Ya Allah yang memasukan malam kedalam siang dan memasukan siang kedalam malam. Kau keluarkan yang hidup dari yang mati dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup, Kau beri rezeki berlimpah pada siapa yang kau kehendaki, kami mohon padaMU, lapangkan rezeki kami selapang lapangnya , cukupkan kami dengan rezeki berlimpah dari sisiMu. Perkenankanlah permohonan kami ini yaAllah

 1. FATHIR 2-3

fathir-2-3

2- Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 3- Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? (FATHIR 2-3)

VIDEO TADABBUR  FATHIR 2-3

[youtube px1CKiiv9lI]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam qur’anMu yang agung,bahwa apa saja rahmat yang Kau bukakan bagimanusia , tidak ada seorangpun yang dapat mencegahnya, dan apa saja yang Kau tahan dari manusia maka tidak ada seorangpun yang bisa memberikannya selain Engkau. Sesungguhnya Engkau maha Perkasa dan Maha bijaksana.

Dan telah kau ingatkan pula kepada kami agar kami selalu ingat dengan berbagai nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Adakah pencipta selain Engkau yang dapat memberi kami rezeki dari langit dan Bumi, ya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembahselain Engkau, tidak sepatutnya kami berpaling dari Mu.

Ya Allah , apa saja rahmat yang Engkau bukakan bagi kami , tidak ada seorangpun yang dapat mencegahnya. Bukakan bagi kami pintu rahmat dari langit dan bumiMu, bukakan bagi kami pintu rahmat dari segala penjuru yang Engkau berkahi. Jangan kau tahan rahmatMu dari kami ya Allah, jika Engkau tahan rahmatMu dari kami , tidak ada yang bisa membukakannya selain Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jangan Kau tutup pintu rahmat dari kami ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah

Ya Allah tolong kami untuk selalu ingat dengan berbagai nikmat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Tolong kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah engkau berikan pada kami. Ya Allah tidak ada Tuhan yang dapat memberi kami rezeki dari langit dan bumi selain Engkau, Engkaulah Tuhan kami, hanya engkaulah yang kami sembah . Ya Allah jangan kau palingkan hati kami dari mengingat dan menyembahMu. Teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu, perkenankalah permohonan kami ini ya Allah.

3.AL FATH 1-4

al-fath-1-4

1-Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamukemenangan yang nyata, 2- supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, 3- dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak). 4- Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lahtentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, (AL FATH 1-4)

VCD TADABBUR AL FATH 1-4

[youtube jNeHwWob-GI]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan yang nyata . Agar Engkau mengampuni dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat Mu bagi kami dan memimpin kami kepada jalan yang lurus serta menolong kami dengan pertolongan yang kuat. Ya Allah Engkaulah yang menurunkan ketenangan kedalam hati kami agar bertambah keimanan kami beserta keimanan yang telah ada. Kepunyaan Engkaulah tentara langit dan bumi dan Engkau maha mengetahui serta maha bijaksana.

Ya Allah kami mohon padaMu bukakan bagi kami jalan menuju sukses dan kemenangan. Kami mohon padaMu apa yang telah kau janjikan bagi kami , ampuni dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang, yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui. Tambahkan bagi kami kenikmatan yang banyak dari sisiMu. Tunjuki kami jalan yang lurus , jalan yang penuh dengan rahmat dan berkahMu. Tolong kami mengatasi berbagai masalah yang kami hadapi, tolong kami dengan pertolongan yang kuat dari sisiMu.. Beri kami ketenangan dan kenyamanan dari sisiMu,bebaskan kami dari rasa cemas, gelisah, dan tertekan. Hilangkan kegundahan, kesedihan, dan kekecewaan dari dalam hati kami . Tolong kami dengan tentaraMu ya Allah, tentara langit dan bumi. Perkenankalah permohonan kami ini ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan kami, dan Engkau maha kuat untuk melaksanakan kehendakMu.

AN NUR 55-56

an-nur-55-56

55- Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. 56- Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.(AN NUR 55-56)

VCD TADABBUR AN NUR 55-56

[youtube x9nH2J2AnbU]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau sampaikan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa Engkau telah berjanji kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh diantara kami , bahwa engkau akan menjadikan kami berkuasa dibumi ini sebagaimana Engkau telah menjadikan orang sebelum kami berkuasa. Dan engkau akan meneguhkan agama yang Engkau ridhoi bagi kami , dan Engkau benar benar akan menukar keadaan kami sesudah berada dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Agar kami tetap menyembahMu dan tidak mempersekutukan Engkau dengan suatu apapun. Barang siapa yang kafir sesudah itu mereka itulah orang yang fasik. Agar kami tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan taat pada rasulMu serta mendapat rahmat dari sisiMu.

Ya Allah teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu, tetapkan hatio kami mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadikan kami berkuasa dibumi ini sebagaimana Engkau telah menjadikan orang sebelum kami berkuasa . Teguhkan bagi kami agama yang engkau ridhoi dari sisiMu, tukar ketakutan kami dengan rasa aman nyaman dan tentram dari sisiMu. Tetapkan hati kami untuk menyembahMu dan tidak mempersekutukan Engkau dengan sesuatu apapun. Jangan kau palingkan hati kami dari menyembahMu, jangan kau masukan kami kedalam golongan orang yang fasik. Tetapkan hati kami untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat dan patuh pada rasulMu, limpahkan rahmat dan berkahMu bagi kami, perkenankanlahpermohonan kami iniya Allah.

5. FUSHILAT30-32

fushilat-30-32

30- Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. 31- Kami lah Pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. 32- Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Fushilat 30-32)

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka berpendirian teguh, maka akan datang kepada mereka para malaikat mengatakan :” jangan kalian merasa takut dan jangan kalian merasasedih, bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan Allah pada kalian, kamilah pelindung pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, didalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan didalamnya kalian mendapatkan apa yang kalian minta, sebagai pemberian dari Tuhanmu yang maha Pengampun dan MahaPenyayang”

Ya Allah kami mohon padaMu teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu, kuatkan kami dengan pertolongan para malaikatmu dilangit dan bumi. Hilangkan rasa cemas, kawatir, gelisahdan takut dari hati kami , beri kami rasa aman, nyaman, dan tentramdari sisiMU. Jangan kau gentarkan hati kami menghadapi musuh musuh kami, jangan kau goncangkan hati kami menghadapi berbagai fitnah dan cobaan. Teguhkan pendirian kami, gembirakan kami dengan pertolongan dari sisiMu,tolong kami dengan tentara malaikatMu yang ada dilangit dan bumi, kuatkan kami dengan pertolongan dari sisiMu, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah

6. ALI IMRAN 160

ali-imran-160160- Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. (ALI IMRAN 160)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa jika Engkau menolong kami maka tidak ada satu kekuatanpun yang dapat mengalahkan kami.Namun jika Engkau meninggalkan kami siapakah yang dapat menolong kami selain Engkau. Ya Allah hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkaulahorang yang berimanbertawakal dan berserah diri.

Ya Allah Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah pelindung dan penolong kami, tidak ada satu kekuatanpun yang dapat mengalahkanMu. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dan perlindungan. Ya Allah jika Engkau menolong kami maka tidak ada satu kekuatanpun yang dapat mengalahkan kami. Tolong kami menghadapi musuh musuh kami, tolong kami mengatasi berbagai masalah yang menghadang dihadapan kami. Hanya kepada Engkau kami bertawakkal dan hanya kepada Engkau kami berserah diri. Tolong kami dengan kekuatan dari sisiMu, tolong kami dengan tentaraMu , tentara langit dan bumi. Perkenankan permohonan kami ini ya Allah , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a.

VCD TADABBUR ALI IMRAN 160B. MENGATASI MUSIBAH DAN BENCANA

1.AL ANKABUT 2-3

al-ankabut-2-3

2- Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? 3- Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung. Bahwa Engkau tidak akan membiarkan kamibegitu saja mengatakan kamitelah beriman sedangkan Engkau belum menguji kami sebagaimana yang telah Engkau berikan pada orang sebelum kami. Ya Allah sesungguhnya Engkau telah menguji orang sebelum kami dengan berbagai ujian dan cobaan , hingga jelas bagiMu siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta

Ya Allah sesungguhnya kami telah menyatakan bahwa kami beriman padaMu dan engkau pasti akan menguji kami atas kebenaran ucapan kami ini. Ya Allah jika kau datangkan pada kami ujian dan cobaan dari sisiMu, jangan kau uji kami dengan beban berat yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri kami kekuatan dan kesabaran mengatasi berbagai ujian dan cobaan yang datangdari sisiMu. Tolong kami dengan kekuatan dan pertolongan dari sisiMu.Teguhkan Iman dan keyakinan kami padaMu, jangan kau goncangkan hati kami atas berbagai fitnah, kesulitan , musibah dan bencana yang menimpa kami.

Tolong kamim mengatasi berbagai masalah yang datang menghadang dihadapan kami, tolong kami dengan tentaraMu yang ada dilangit dan bumi, tolong kami dengan kekuatan dari sisiMu.

Kami tidak mempunyai penolong dan pelindung selain Engkau ya Allah. Engkaulah pelindung dan penolong kami, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah, Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a

2.AL HADIT 22-24

al-hadit-22-24

22- Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lohmahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 23- (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu janganterlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, 24- (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (AL HADIT 22-24)

TADABBUR AL HADIT 22-24

[youtube bYAOc_vwffU]

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa tidak ada suatu bencanamun yang terjadi dibumi dan pada diri kami ini melainkan sudah tertulis dalam kitabMu di Lauhil mahfuz sebelum terjadinya. Yang demikian itu sangat mudah bagiMu. Ya Allah semua itu Kau jelaskan pada kami agar kami tidak bersedih atas apa yang luput dari kami dan tidak terlalu gembira dengan apa nikmat yang kau berikan pada kami. Ya Allah Engkau tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh manusia untuk berbuat kikir pula. Ya Allah Engkaulah yang maha kaya lagi maha terpuji.

Ya Allah tolong kami untuk bersabar terhadap musibah dan bencana yang telah kau tetapkan atas diri kami. Beri kami kekuatan dan kesanggupan mengatasi berbagai musibah yang menimpa kami. Beri kami pertolongan yang dahsyat dari sisiMu ya Allah. Kami tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk menolak apa yang telah kau tetapkan bagi kami, Engkaulah yang maha kuat dan maha perkasa, Engkaulah yang kami harap untuk memberi pertolongan pada kami.

Ya Allah jangan kau jadikan kami merasa bangga dan menyombongkan diri atas berbagai nikmatyang telahKau berikan pada kami. Tolong kami untuk bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Kau karuniakan pada kami. Tolong kami untuk ikhlas berbagi kenikmatan ini dengan saudara saudara kami, jangan kau jadikan kami bersifat sombong,baghil dan kikir, serta tidak mau berbagi kenikmatan dengan orang yang lain. Tanamkan rasa kasih sayang dan syukur yang mendalam dihati kami. Engkaulah yang maha kaya lagi maha terpuji, jangan kau palingkan hati kami dari mensyukuri nimatMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a.

3.AL BAQARAH 214

al-baqarah-214

214- Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (AL BAQARAH 214)

TADABBUR AL BAQARAH 214

[youtube ttYouYz6owE]

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung. Apakah kami mengira bahwa kami akan masuk syurga begitu saja, padahalbelum datang pada kamicobaansebagaimana yang telah Kau berikan pada orang sebelum kami. Mereka ditimpa malapetaka,kesengsaraan, serta diguncangkan dengan berbagai cobaan, hingga Rasul dan orang yang bersama mereka berkata:”kapan datangnya pertolongan Allah ?” . Ya Allah sesungguhnya pertolongaMu amatlah dekat.

Ya Allah kami menyadari bahwa kamitidak mungkin menghindar dari ujian dan cobaanMu, itu adalah ketetapanMu yang mesti terjadi. Kami tidak mungkinlari dan menghindar dari ujian dan cobaanMu, kemanapun kami pergi , pasti kami akan menemuinya. Kami tidak mungkin masuk syurga begitu saja tanpa melalui ujian dan cobaan dariMu, sebagaimana ujian dan cobaan yang telah kau berikan kepada orang orang sebelum kami.

Ya Allah jika kau datangkan ujian dan cobaan pada kami , jangan Kau uji kami dengan beban berat yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri kami kekuatan dan kesabaran mengatasi segala ujian dan cobaan yang Kau datangkan pada kami. Tolong kami dengan pertolongan dari sisiMu, tolong kami dengan tentaraMu, tentara langit dan bumi. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kami melainkan dengan pertolonganMu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini , Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a.

4.AL BAQARAH 153

al-baqarah-153

153- Hai orang-orang yang beriman,mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung agar kami mohon pertolongan padaMu dengan sabar dan mengerjakan sholat, sesungguhnya Engkau bersama orang yang sabar.

Ya Allah kami mohon padamu, beri kami kekuatan dan kesabaran mengatasi berbagai masalah yang hadir dalam kehidupan kami. Tolong kami mengalahkan musuh musuh kami, tolong kami mengatasi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Sabarkan hati kami menghadapi ujian dan cobaan dari sisiMu, hilangkan kegelisahan, kecemasan dan ketakutan dari dalam hati kami. Teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu. Tolong kami dengan pertolongan yang kuat dari sisiMu, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

5.AL BAQARAH 155-157

al-baqarah-155-157

155- Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, 156- (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,”Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun” 157- Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Al Baqarah 155-157)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwaEngkau pasti akan menguji kami dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah buahan. Dan telah Kau ingatkan pula kepada kami agar kami menyampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mengatakan “Inna lillahi wa inna ilaihi Rojiun” mereka itulah orang yang mendapat keberkahan dan rahmat dari sisiMu dan mereka itulah orang orang yang mendapatpetunjuk dariMu

Ya Allah kami menyadari bahwa Engkau pasti akan menguji kami dengan berbagai cobaan,yang berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah buahan. Kami tidak bisa lari dan menghindar dari ketetapanMu itu. Ya Allah jika kau datangkan kepada kami cobaan dan ujian dari sisiMu, janganlah Kau uji kami dengan beban berat yang tidak sanggup kami memikulnya. Mudahkan kami menempuh berbagai ujian dan cobaan dari sisiMu, beri kami kekuatankesanggupan dan kesabaran dalammengatasi semua masalah yang hadir dihadapan kami. Tolong kami dengan pertolongan yang kuat dari sisiMu. Kami mohon rohmat dan berkah serta petunjuk dari sisiMu, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a.

6.AL ANFAL 9-10

alanfal-9-10

9- (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”.10- Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Al Anfal 9-10)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah , telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa ketika kami mohon pertolongan padaMu, kemudian Engkau memperkenankannya, sesungguhnya Engkau akan mendatangkan kepada kami seribu malaikat yang datang berturut turut sebagai balatentara dari sisiMu yang siap menolong kami.

Engkau menyampaikan berita ini sebagai kabar gembira bagi kami dan agar hati kami jadi tentram dengannya. Kemenangan itu hanyalah dari sisiMu sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana.

Ya Allah kami mohon pertolongan yang kuat dari sisiMu dengan tentara MalaikatMu yang ada dilangit dan bumi. Ya Allah Tolong kami mengalahkan musuh musuh kami, tolong kami mengatasi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Mudahkan urusan kami, tentramkan hati kami, gembirakan hati kami dengankemenangan dari sisiMU. Engkau maha kuat dan maha perkasa melaksanakn kehendakMu. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi dan apa yang gtidak Engkau kehendaki mustahil terjadi, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.


C. KIAMAT DAN HARI PEMBALASAN

1.YASIN 51-54

yasin-51-54

51- Danditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. 52- Mereka berkata: “Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya). 53- Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami. 54- Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. (yasin 51-54)

VCD TADABBUR YASIN 51-54

[youtube OqI3fuNVSyw]

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang Agung, bahwa tatkalasangkakala ditiup , tiba tiba kami semua akanbangkit dari kubur kami menuju kepadaMu. Dan orang yang kafir akan berseru :” Aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur yang lelap ini?” Inilah hari yang dijanjikan oleh Tuhan yang Pemurah dan benarlah para Rasul. Hanya dengan satu teriakan saja maka tiba tiba kami semua berkumpul dihadapanmu, untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah kami lakukan selama hidup didunia. Pada hari itu kami tidak dirugikan sedikitpun, kami hanya dibalasi dengan apa yang telah kami kerjakan selama hidup didunia ini.

Ya Allah jika datang saat yang kau janjikan itu, ketika sangkakala ditiup, dan kami keluar dari kubur kami dengan keadaan yang bermacam macam. Jangan Kau bangkitkan kami dari kubur kami dalam keadaan hina dina,dan bentuk yang tidak menentu. Kami mohon padaMu bangkitkan kami dengan mendapatkankeridhoaan dan kemuliaan dari sisiMu.

Jangan kau hadirkan kami dihadapanMu dengan memikul beban dosa yang menggunung, jangan kau hadirkan kami dengan wajah hitam legam dan bentuk yang tidak menentu. Jangan kau hadirkan kami denganbuku catatan amal kami dipenuhi dengan berbagai dosa dan kemaksiatan kami.

Hadirkan kami dihadapanMu dengan wajah putih berseri dan buku catatan amal yang dipenuhi dengan berbagai amal kebajikan kami. Hadirkan kami dihadapamu dengan ucapan salam penghormatan dari Mu dan para malaikat disekelilingMu.

Ya Allah dihari itu kami tidak kau balasi melainkan dengan apa yang telah kami kerjakan selama hidup didunia. Tolong kami untuk mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi, jauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat yang Engkau murkai. Ampuni semua dosa kami ya Allah, hapuskan semua catatan keburukan kami ya Allah. Jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, dihari yang tidak berguna harta dan anak anak. Perkenankanlah permpohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a

2.YASIN 55-59

yasin-55-59

55- Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).56- Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.57- Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.58- (Kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.59- Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): “Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.(YASIN 55-59)

Bacaan Tadabbur

Ya allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa para penghuni syurga dihari itubersenang senang dalam kesibukannya. Mereka beserta istri/suami mereka berada pada tempat yang teduh dan sejuk , bertelekan diatas dipan dipan. Didalamnya mereka memperoleh buah buahan dan apa saja yang mereka minta.

Mereka mendapatkan ucapan salam penghormatan dari sisiMu yang maha penyayang. Dan dikatakan pada har itu kepada orang yang kafir, berpisahlah kalian pada hari ini dari orang yang mukmin hai orang yang melampaui batas.

Ya Allah ketika datang hari yang Kau janjikan itu ketika para penghuni syurga bersenang senang dalam kesibukannya. Ketika para penghuni syurga beserta istri/suami mereka bersenang senang pada tempat yang sejuk, bertelekan diatas dipan danmendapat buah buahan berlimpah sertaapa saja yang mereka inginkan. Jadikan kami dihari itu bersama mereka itu ya Allah. Izinkan kami dihari itu memasuki SyurgaMu bersama orang yang memasukinya.

Jangan kau jadikan kami bersama orang kafir yang kau perintahkan untuk berpisah dari orang mukmin dihari itu. Jangan Kau jadikan kami bersama orang yang melampau batas, yang kau halau memasuki neraka jahanam yang panas membakar. Ampuni kami dihari itu ya Allah, masukan kami kedalam rahmatMu bersama para penghuni syurga. Selamatkan kami dari azab neraka yang panas membakar ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

3.YASIN 65-68

yasin-60-68

65- Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.66- Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).67- Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.68- Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscayaKami kembalikan dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?(YASIN 65-68)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah , telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung. Bahwa pada hari itu kau tutup mulut kami, dan berkata katalah tangan kami, dan menjadi saksilah kaki kami atas apa saja yang telah kami lakukan selam hidupdidunia.

Ya Allah, jika kau mau Kau lenyapkan penglihatan kami , lalu kami berlomba lomba mencari jalan, bagaimana mungkin kami dapat melihat ya Allah.

Jika kau mau Kau rubah bentuk kami kedalam betuk yang tidak menentu, hingga kami tidak sanggup berjalan dan kembali padaMu.

Ya Allah telah kau ingatkan pula kepada kami bahwa siapa yang Kau panjangkan usianya , akan Kau kembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula. Agar kami memikirkannya.

Ya Allah jika datang saat yang kaun janjikan itu, ketika mulut kami Kau kunci, ketika tangan kami berkata –kata , dan kaki kami menjadi saksi atas segala hal yang telah kami kerjakan selama hidup didunia.

Jangan kau jadikan tangan kami menceritakan berbagai keburukan dan kemaksiatan yang telah kami kerjakan . Jangan kau jadikan kaki kami menjadi saksi atas berbagaikeburukan dan kemaksiatan yang telah kami lakukan. Ya Allah jadikan dihari itu tangan kami menceritakan berbagai amal kebaikan yang telah kami lakukan. Jadikan dihari itu kaki kami menjadi saksi atas berbagai amal kebaikan yang telah kami kerjakan.

Ya Allah jangan Kau lenyapkan penglihatan kami dihari itu, hingga kami tidak mampu melihat lagi. Jangan Kau butakan mata kami dihari itu ya Allah. Beri kami kemampuan untuk melihat dengan jelas dihari itu.

Ya Allah jangan kau ubah bentuk kami kedalam bentuk yang tidak kami mengerti, hingga kami tidak mampu berjalan dan kembali padaMu. Jadikan kami dalam bentuk yang sempurna ya Allah. Jadikan wajah kami dihari tiu putih berseri penuh kegembiraan dan mendapat keridhoan dari sisiMu. Beri kami dihari itu tempat yang mulia disisiMu ya Allah.

Ya Allah , jika Kau panjangkan umur kami dan Kausampaikan kami pada usia lanjut. Ketika rambut telah memutih, penglihatan telah berkurang, pendengaran sayup sayup sampai, gigi telah berguguran, kulit telah keriput dan langkahpun telah gontai. Jangan Kau hinakan kami dihari itu ya Allah. Jadikan kami dalam naungan kasih sayangMu. Jangan Kau jadikan kami hidup terlunta lunta dihari itu ya Allah,Naungi kami dengan rohmat dan kasih sayangMU.

Ketika datang saat ajal yang telah kau tetapkan, wafatkan kami dalam khusnul khotimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam su’ul khotimah. Mudahkan kami mmenempuh sakaratul maut. Jadikan kami ikhlas dan ridho meninggalkan dunia ini untuk menemuiMu ya Allah. Sambut kami dengan sambutan penghormatan dari para MalaikatMu dihari itu. Jadikan harri itu hari yang penuh keindahan bagi kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

4.AL A’RAAF 179

al-araaf-179

179- Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (AL A’RAAF 179)

VCD TADABBUR AL A’RAAF 179

[youtube gAiVwNwsbn4]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa Engkau telah menjadikan bagi neraka jahannam kebanyakan dariJin dan Manusia karena mereka mempunyai hati namun tidak digunakannya untuk memahami ayat ayatMu. Mereka mempunyai mata namun tidak digunakannya untuk melaihat tanda tanda kebesaraMu. Mereka mempunyai telinga namun tidak digunakannya untuk mendengarkan firman firmanMu. Mereka itu bagai binatang ternak , bahkan lebih sesat dari itu. Mereka itulah orang orang yang lalai.

Ya Allah kami mohon padaMu, jangan kau jadikan kami sebagai penghuni neraka jahannam ya Allah. Bukakan hati kami untuk memahami firmanMU, bukakan hati kami untuk memahami Qur’anMU. Bukakan hati kami untuk menerima hidayah dan petunjukMu.Beri kami kemampuan untuk melihat tanda kebesaranMu dilangit dan bumi.Jangan kau butakan mata kami dari melihat tanda tanda kebesaranMu yang ada dilangit dan Bumi.Tolong kami untuk mencintai mendengarkan Qur’anMu.Tolong kami untuk mencintai mendengarkan nasihat nasihatMu. Jangan kau tulikan telinga kami mendengarkan firmanMu ya Allah.Jangan Kau jadikan kami seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Jangan kau jadikan kami termasuk orang-orangyang lalai. Perkenankanlahpermohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang menerima do’a

5.Az-ZUMAR 71-72

az-azumar-71-72

71- Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang)”. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. 72- Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya”. Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.(AZ-ZUMAR 71-72)

VCD TADABBUR AZ ZUMAR 71-72

[youtube wzCeIKSQm2]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang Mulia, bahwa orang yang kafir akan dibawa kedalam neraka jahanam rombongan demi rombongan. Hingga tatkala pintu neraka telah dibuka para penjaga neraka berkata:”apakah belum sampai kepada kalian Rasul rasul diantara kalian yang mengingatkan akan kejadian hari ini?” mereka menjawab:” betul telah sampai kepada kami” , namun telah tetap keputusan azab bagi orang orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka:”masukilah pintu pintu jahannam dan berdiam kekallah kalian selamanya disana”. Itulah seburuk buruk tempat yang disediakan bagi orang-orangyang menyombongkan diri.

Ya Allah tatkala terjadi peristiwa yang Kau jajikan itu, tatkala orang orang yang kafir dibawa kedalam neraka jahanam rombongan demi rombongan. Jangan Kau jadikan kami berada diantara rombongan itu ya Allah. Tolong kami untuk menyadari dan memahami peringatanMu ini , jangan Kau halau kami bersama orang yang kafirkedalam neraka jahanam itu ya Allah . Jangan Kau masukan kami bersama orang yang menyombongkan diri kedalam neraka jahanam yang menghinakan. Perkenankan permohonan kami ini ya Allah.

6.AZ-ZUMAR 73-75

az-azumar-73-751

73- Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya”.74- Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki.” Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. 75- Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arasy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”. (AZ ZUMAR 73-75)

VCD TADABBUR AZZUMAR 73-75

[youtube ooCCFhlWA0k]

Bacaan tadabbur

Ya Allah , telah Kau ingatkan pula kepada kami dalam Qur’anMu yang mulia bahwa orang yang bertakwa padaMu akan dibawa ke dalam syurga rombongan demi rombongan . Hingga tatkala pintu syurga telah dibuka, penjaga syurga berkata:” Salam sejahtera bagimu sekalian, masukilah pintu pintu syurga dan berdiam kekallah kalian selamanya disana”. Mereka berkata :” Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjiNya kepada kami serta mewariskan tempat ini kepada kami dan mengizinkan kami mendiami tempat dimana saja dalam syurgayang kami suka”. Itulah sebaik baik tempat bagi orang yang berbuat kebaikan.

Ketika itu kami akan melihat para malikat , berbaris berkeliling disekitar Arasy seraya bertasbih memuji kebesaranMu, dan ditegakkan keadilan dihari itu diantara hamba hambaMu dan terdengar ucapan alhamdulillahi robbil alamiin.

Ya Allah ketika terjadi peristiwa yang kau janjikan itu, ketika orang yang bertakwa dibawa kedalam syurga rombongan demi rombongan, jadikan kami termasuk kedalam rombongan itu ya Allah.Jadikan kami termasuk orang yang mendapat ucapan salam ketika memasuki pintu syurgaMu. Izinkan kami mendiami tempat didalam syurga dimana saja yang kami suka. Izinkan kami melihat para malaikatMu yang berbaris bersyaf syaf mengelilingi arsyMu yang tinggi. Segala punji bagiMu ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ini. Engkaulah yang memperkenankan permohonan orang yang memohon padaMU.

7.AL INSYIQAQ 6-13

insyiqoq-6-136- Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akanmenemui-Nya. 7- Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, 8- maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, 9- dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. 10- Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, 11- maka dia akan berteriak: “Celakalah aku”.12- Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 13- Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). (AL INSYIQOQ 6-13)

VCD TADABBUR AL INSYIQAQ 6-13

[youtube SbkFWpV790o]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung,bahwa kami harus bekerja keras dengan sungguh sunguh menuju padaMu, hingga kami menjumpaiMu. Dan telah Kau ingatkan pula kepada kami bahwa barang siapa yang menerima buku catatan amalnya dari arah kanan maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan mereka akan kembali kepada keluarganya dengan wajah berseri seri. Dan telah Kau ingatkan pula kepada kami ,barang siapa yang menerima buku catatan amal dari arah belakang maka ia akan berseru:” aduhai celakanya aku”, dan mereka akan dihalau memasuki api neraka yang panas membakar. Mereka ketika hidup didunia dahulubermewah mewah ditengah keluarga mereka.

Ya Allah tolong kami menyadari peringatanMu ini , tolong kami untuk bersungguh sunguh berjuang, bekerja keras ,menuju padaMu, hingga kami berjumpa dengan Mu pada hari kami dikumpulkan kelakpada hari berbangkit. Ya Allah ketika Kau sampaikan buku catatan amal kami kelak, jangan Kau sampaikan buku catatan amal kami dari arah belakang, jangan kau perlihatkan kepada kami buku catatan amal kami yang dipenuhi dengan dosa , keburukan dan kemaksiatan kami. Jangan Kau halau kami memasuki api nerakaMu yang panas membakar. Kami tidak sanggup menahan azab siksaMu ya Allah, kami tak sanggup menahan panasnya nerakaMu ya Allah.

Datangkan buku catatan amal kami dari arah kanan, perlihatkan pada kami buku catatan amal kami yang dipenuhi dengan amal kebaikan kamiya Allah. Hisab kami dengan hisab yang mudah ya Allah kembalikan kami pada keluarga kami dengan wajah berseri penuh kegembiraan.

Maafkan kami ya Allah, jika selama ini kami telah melupakanMu, maafkan kami ya Allah jika selama ini kami hanya memperturutkan hawa nafsu kami,bermewah mewah dengan harta pemberianMu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Hapuskan semua dosa dan catatankeburukan kami ya Allah. Tolong kami mencintai mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi, penuhi buku catatan amal kami dengan segala kebajikandan kebaikan yang kami lakukan. Datangkan buku catatan amal kami kelak dari arah kanan, hisab kami dengan hisab yang mudah . Jangan Kau datangkan buku catatan amal kami dari arah belakang, jangan Kau halau kami memasuki api nerakaMu yang panas membakar. Perkenankan permohonan kami ini ya Allah, Engkaulah yang memperkenankan do’a orang yang memohon padaMu.

8.AN NABA’ 21-30

an-naba-21-30

21- Sesungguhnya neraka Jahanam itu (padanya) ada tempatpengintai,22- lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,23- mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,24- mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,25- selain air yang mendidih dan nanah,26- sebagai pembalasan yang setimpal.27- Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab,28- dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya,29- dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatukitab.30- Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. (AN NABA’ 21-30)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang Agung, bahwa Neraka jahannam itu padanya ada tempat mengintai. Tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Mereka tinggal didalamnya ber abad abad lamanya. Didalamnya mereka tidak merasakan kesejukan dan kenyamanan .Mereka tidak mendapat minum selain dari air yang mendidih dan nanah.Sebagai balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya mereka tidak takut akan hari berhisab,dan mereka mendustai ayat ayatMu dengan amat sangat. Segala sesuatu telah kau catat dalam suatu kitab, dan Engkau tidak akan menambahkan kepada mereka selain dari azab yang menyakitkan.

Ya Allah, tolong kami untuk menyadari peringatanMu ini, bahwa pada Neraka jahannam ada tempat pengintai, tempat kembali orang yang melampau batas dan mendustai ayat ayatMu. Mereka tinggal didalamnya berabad abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapat minuman selain air mendidih dan nanah. Jangan kau jadikan kami bersama mereka ya Allah, para penghuni Neraka itu. Kami tidak sanggup menahan azab siksa NerakaMu ya Allah. Selamatkan kami dari keganasan api Neraka dihari itu ya Allah

Sesungguhnya kami takut akan hari berhisab dan mempertanggung jawabkan semua perbuatan kami dihadapanMu kelak. Ampuni kami dihari itu ya Allah, jangan kau masukan kami kedalam Neraka jahanam bersama orang yang durhaka dan melampaui batas. Jangan Kau tambahkan pada kami azab sebagaimana yang kau timpakan kepada orang yang kafir dan melampaui batas. Perkenankanlah permohonan kami ini nya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

9.AN NABA 31-37

an-naba-31-37

31- Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,32- (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,33- dan gadis-gadis remaja yang sebaya,34- dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).35- Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta.36- Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,37- Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung,bahwa orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Yaitu kebun kebun dan buah anggur. Gadis remaja sebaya umur. Gelas yang penuh berisi minuman. Didalamnya tidak terdengar omong kosong dan perkataan dusta. Sebagai balasan dari sisiMu dan pemberian yang berlimpah. Enghkaulah Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya, maha pemurah, tidak seorangpun dapat berbicara denganMu dihari itu.

Ya Allah , jika datang saat kemenangan yang Kau janjikan itu, jadikan kami bersama orang yang bertakwa ya Allah. Didalam taman dan kebun-kebun yang dipenuhi buah buahan beraneka macam. Dilayani gadis remaja sebaya umur, membawa gelas dan ceret berisi minuman dari sungai yang mengalir. Bercengkerama ditempat yang sejuk dan nyaman, tidak terdengar didalamnya omong kosong dan perkataan dusta. Sebagai balasan yang setimpal dari sisiMu dan pemberian yang berlimpah.

Engkaulah Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya, tidak seorangpun dapat berbicara denganMu dihari itu ya Allah melainkan orang yang telah mendapat izin dari Mu . Ya Allah teguhkan Iman dan keyakinan kami padaMu, tolong kami untuk bertakwa padaMu. Jadikan bagi kami apa yang telah kau janjikan bagi orang yang bertakwa sebagaimana yang telah kau nyatakan dalam Qur’anMu yang agung ini ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini, Engkaulkah sebaik baik yang memperkenankan doa.

10.AN NABA’ 38-40

an-naba-38-40

38- Pada hari, ketikaruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. 39- Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. 40- Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: “Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah”. (AN NABA’ 38-40)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung, ketika ruh dan para Malaikat berbaris bershaf shaf di hari berbangkit kelak, tidak seorangpun dapatberkata kata kecuali orang yang telah mendapat izin dariMU, sedang mereka berkata benar.Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang mau tentu akan mencari jalan kembali kepadaMU. Sesungguhnya Engkau telah mengingatkan kepada kami tentang azab yang sudah dekat. Yaitu pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua belah tangannya dan orang kafir berkata:”aduhai malangnya aku alangkah baiknya jika aku dahulunyaadalah tanah”. Itulah hari penyesalan yang tiada berguna.

Ya Allah jika datang saat yang Kau janjikan itu , ketika ruh dan para malaikat berbaris dihadapanMu dengan bershaf- shaf, jangan kau hinakan kami dihari itu ya Allah, dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong karib kerabat, dihari yang tiada naungan selain naungan MU ya Allah.

Ketika kau perlihatkan kepada kami apa yang telah dikerjakan oleh kedua belah tangan kami, jangan kau perlihatkan kepada kami berbagai dosa dan keburukan yang telah dilakukan oleh kedua belah tangan kami. Ampuni kami dihari itu ya Allah. Jangan kau jadikan kami bersama orang kafir yang menyesali dirinya dihari itu. Jadikan kami bersama hamba hamabMu yang soleh yang mendapat rahmat dan ampunan dari sisiMU. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah


D. MENINGKATKAN IMAN ,TAQWA DAN AMAL SHALEH

1.AN NAHL 96-97

an-nahl-96-97

96- Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 97- Barang siapa yang mengerjakan amal saleh,baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (AN NAHL 96-97)

VCD TADABBUR AN NAHL 96-97

[youtube OGvDqYt_gLk]

Bacaan tadabbur

Ya Allah , telah kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang Agung, bahwa apa yang ada ada disisi kami semua akan musnah dan lenyap. Apa yang ada disisiMu itulah yang kekal dan abadi. Engkau akan membalasi orang yang sabar dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan telah Kau ingatkan pula kepada kami bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman kepadaMu niscaya Engkau akan memberi kehidupan yang baik kepada mereka didunia maupun akhirat, dan Engkau akan membalasi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ya Allah kami mohon padaMu tolong kami untuk memahami peringatanMu ini. Tolong kami mendapatkan sesuatu yang kekal disisiMu, lindungi kami dari tipuan kehidupan dunia yang mempedaya. Beri kami kesabaran menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang Kau berikan kepada kami, dan balasi kesabaran kami dengan yang lebih baik dari apa yang telah kami lakukan.

Ya Allah teguhkan iman dan keyakinan kami kepadaMu, tolong kami mencintai mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi. Beri kami kehidupan yang baik didunia maupun akhirat . Balasi semua amal kebaikan kami dengan yang lebih baik dari apa yang telah kami kerjakan , perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

2.AN NAHL 98-100

an-nahl-98-100

98- Apabila kamu membaca Al Qur’an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. 99- Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. 100- Sesungguhnya kekuasaannya (setan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. ( AN NAHL 98-100)

VCD TADABBUR AN NAHL 98-100

[youtube 3si_GRzTFkE]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung, apabila kami membaca Qur’an agar kami berlindung padaMu dari godaan dan tipudaya syetan yang terkutuk. Sesungguhnya syetan itu tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang yang beriman dan bertawakkal padaMu. Syetan hanya berkuasa terhadap orang yang mengambilnya sebagai pemimpin dan menjadikannya sebagai sekutu sekutuMu.

Ya Allah teguhkan Iman dan keyakinan kami padaMu, tolong kami untuk selalu bertawakal dan berserah diri padaMu, lindungi kami dari tipu daya syetan yang menyesatkan. Jangan kau jadikan syetan berkuasa terhadap kami. Ya Allah jadikan syetan berputus asa dari menipu dan menyesatkan kami dari jalanMu yang lurus.

Ya Allah jangan kau jadikan kami termasuk orang mengambil syetan sebagai pemimpin, jangan kau jadikan kami memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti bujuk rayu syetan yang mempedaya. Jangan Kau jadikan kami sebagai budak-budaksyetan yang hina.Jangan Kau jadikan kami termasuk orang yang mempersekukutkanMu dengan sesuatu. Engkaulah pemimpin kami , Engkaulah pelindung kami, hanya Engkaulah yang kami sembah. Teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu ya Allah , bimbing kami menempuh jalanMu yang lurus , perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah

3.AL A’RAAF 96

al-araaf-96

96- Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (AL A’RAAF 96)

TADABBUR AL A’RAAF 96

[youtube 20uB9RGRStM]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa padaMu, niscaya Engkau akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumiMu. Namun jika mereka mendustai ayat ayatMu niscaya akan Kau timpakan azab kepada mereka dari segala penjuru, sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Ya Allah Kami mohon padaMu teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu, tolong kami untuk bertakwapadamu. Penuhi negeri ini dengan orang yang mencintaiMU ya Allah, penuhi negeri ini dengan orang yang mencintai mendengar dan membaca Qur’anMu, penuhi negeri ini dengan hamba hambaMu yang soleh, yang rukuk dan sujud padaMU Limpahkan rahmat dan berkahmu dari langit dan bumi bagi negeri kami ini ya Allah. Limpahkan rahmat dan berkahmu dari segala penjuru yang kau kehendaki bagi negeri kami ini ya Allah.

Jangan kau penuhi negeri ini dengan orang yang durhaka, selalu berbuat maksiat dan tidak mau rukuk dan sujud padaMu. Jangan Kau timpakan azab pada negeri ini akibat perbuatan segelintir orang yang durhaka padaMU. jangan kau hancurkan negeri ini dengan bencana gempa, tsunami , banjir dan badai yang dahsyat akibat perbuatan sekelompok kecil orang yang durhaka diantara kami.Ya Allah bimbinglah hati saudara kami yang belum mau tunduk padaMu, beri mereka hidayah dan ampunanmu. Ya Allah ampuni kami semua penduduk negeri ini ya Allah, jangan kau timpakan murka dan azabmu bagi negeri kami ini ya Allah. Limpahkan bagi kami rahmat dan berkah dari langit dan bumiMu, limpahkan bagi kami rahmat dan berkah dari segala penjuru yang kau kehendaki. Perkenankan permohonan kami ini ya Allah.

4.FATHIR 5-7

fathir-5-7

5- Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. 6- Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. 7- Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. (Fathir 5-7)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau sampaikanpada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa sesungguhnya janjiMu itubenar, karena itu Engkau telah mengingatkan pada kami agar jangan tertipu oleh kehidupan dunia yang penuh tipu daya , dan jangan sampai kami tertipu oleh syetan yang pandai mempedaya dari mengingatMU. Telah Kau ingatkan pula pada kami sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kami, agar kami mensikapinya sebagai musuh. Sesungguhnya syetan hanya mengajak pengikut dan golongannya agar bersama sama memasuki api neraka yang menyala. Telah kau ingatkan pula pada kami bahwa orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ada ampunan dan pahala yang besar dari sisiMu.

Ya Allah kami mohon padaMu lindungi kami dari jeratan tipu daya dunia yang melalaikan, dan tipu daya syetan yang menyesatkan. Tolong kami menyadari peringatan yang telah kau sampaikan pada kami, janganb sampai kami tertipu oleh kehidupan dunia yang penuh tipu daya, dan jangan sampai kami tertipu oleh syetan yang pandai mempedaya. Tolong kami mensikapi syetan sebagai musuh, jangan kau jadikan kami sebagai budak syetan yang memperturutkan hawa nafsu. Sesungguhnya syetan hanya mengajak teman temannya untuk bersama sama memasuki neraka syair yang panas membakar.

Jangan Kau jadikan kami bersama orang kafir yang telah kau siapkan azab bagi mereka, jadikan kami bersama orang berioman yang mendapat ampunan dan pahala yang besar dari sisiMu.Perkenankanlah permohonan kami ini yaAllah Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a

5.AL HASYR 18-21

al-hasyr-18-21

18- Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 19- Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. 20- Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. 21- Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. (AL HASYR 18-21)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, agar kami bertakwa padaMu, dan mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa saja yang kami kerjakan.

Ya Allah telah Kau ingatkan pula kepada kami agar kami jangan seperti orang yang lupa padaMu , lalu Engkau menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri.Mereka itulah orang orang yang fasik.

Ya Allah telah Kau ingatkan pula kepada kami, bahwa tidaklah sama antara orang yang menghuni neraka dengan orang yang menghuni syurga, para penghuni syurga itulah orang yang beruntung. Ya Allah telah kau ingatkan pada kami bahwa jika Al Qur’an ini Kau turunkan kepada Gunung , niscaya gunung itu akan pecah-belah karena takutnya padaMu. Itulah perumpamaan yang kau buatkan bagi kami , agar kami memikirkannya.

Ya Allah tolong kami untuk bertakwa padaMu, tolong kami mempersiapkanperbekalan kami untuk kehidupan yang kekal dikampung akhirat nanti. Tolong kami mencintai mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi sebagai bekal kami untuk kehidupan akhirat nanti. Ya Allah Engkau maha mengetahui apa saja yang kami kerjakan, Ya Allah jangan kau jadikan kami sebagai orang yang lalai, yang disibukan dengan urusan dunia hingga lupa kepadaMu dan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Jangan Kau jadikan kami termasuk orang yang lupa padaMu , kemudian kau jadikan kami lupa terhadap diri kami sendiri. Jangan kau jadikan kami termasuk golongan orang yang fasik.

Ya Allah tidaklah sama orang yang menghuni Neraka dengan orang yang menghuni Syurga, orang yang menghuni Syurga itulah orang yang beruntung. Jadikan kami sebagai penghuni SyurgaMu ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai penghuni Neraka yang panas membakar.

Ya Allah jika Qur’an ini Kau turunkan kepada gunung niscaya gunung itu akan hancur lebur karena takutnya padaMu. Ya Allah kami tidaklah sebesar gunung, lembutkan hati kami untuk menerima bimbingan dan hidayahMu, jangan kau jadikan hati kami keras membatu , tidak perduli dengan peringatan yang telah kau sampaikan pada kami. Ya allah tolong kami untuk memahami berbagai peringatan yang telah kau sampaikan pada kami, bimbing kami pada jalanMu yang lurus, perkenankanlah permohonan kami ini nya allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a.

6.AS-SHAF 10-13

as-shaf-10-13

10- Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? 11- (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, 12- niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. 13- Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (AS-SHAFF 10-13)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung , tentang suatu usaha dan perniagaan yang dapat menyelamatkan kami dari azab yang pedih, yaitu kami beriman padaMu dan kepada RasulMu serta berjihad dijalanMu dengan harta dan diri kami. Itulah yang lebih baik bagi kami jika kami mengetahuinya.

Engkau akan mengampuni semua dosa kami dan memasukan kami kedalam Syurga yang mengalir dibawahnya sungai sungai, dan memasukan kami ketempat tinggal yang baik didalam syurga Adn. Itulah keberuntungan yang besar dari sisiMu. Dan Engkau menjanjikan karunia yang lain yaitu pertolongan dari sisiMu dan kemenangan yang sudah dekat, agar kami menyampaikan berita gembira inikepada hamba hambaMu yang beriman.

Ya Allah tolong kami memahami peringatanMu ini, tolong kami untuk beriman padaMu dan RasulMu. Tolong kami untuk mencintai berjihad dijalanMu dengan harta dan diri kami, itulah yang lebih baik bagi kami jika kami mengetahuinya.

Ya Allah ampuni semua dosa kami yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, masukan kami kedalam taman SyurgaMu yang mengalir sungai sungai dibawahnya, beri kami tempat tinggal yang baik didalam taman syugaMu, sebagaimana yang kau janjikan dalam Qur’anMu yang agung ini.

Ya Allah kami mohon Karunia lainnya yang telah kau janjikan pada kami, yaitu pertolongan yang dahsyat dari sisiMu dan kemenangan yang sudah dekat. Tolong kami mengalahkan musuh musuh kami, tolong kami mengatasi berbagai masalah yang hadir dihadapan kami. Jangan kau jadikan kami umat yang lemah , tertindas dan didzolimi oleh orang orang yang dzolim. Tolong kami dengan kekuatan dari sisiMu, tunjuki kami jalan menuju sukses dan kemenangan. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah, Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a.

7.HUD 3

hud-31

3- dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. (HUD 3)

VCD TADABBUR HUD AYAT 3

[youtube DG2TCepg_vI]

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, agar kami mohon ampun padamu, agar kami bertaubat padaMu. Engkau akan memberikan kepada kami kenikmatan yang banyak sampai datang saat ajal yang telah Kau tetapkan, dan Engkau akan memberi keutamaanMu pada orang yang kau pilih diantara kami. Jika kami berpaling , kami takut akan ditimpa azab pada hari kiamat.

Ya Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kami, terimalah taubat kami ya Allah. Beri kami kenikmatan yang banyak didunia ini sampai datang saat ajal yang telah Kau tetapkan. Beri kami keutamaan yang kau janjikan bagi orang orang pilihan diantara kami. Ya Allah teguhkan Iman dan keyakinan kami padaMu, jangan kau palingkan hati kami dari mengingatMu, jangan Kau palingkan hati kami dari tujuan dan harapanbertemu dengan Mu kelak. Jika kami berpaling dariMU kami takut akan ditimpa azab dihari yang besar .

8.AL A’RAAF 10

al-araaf-102

3. Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.   (AL A’RAAF 10)

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa engkau telah menempatkan kami dibumi ini dan menjadikan bagi kami berbagai sumber penghidupan. Namun sedikit sekali diantara kami yang bersyukur padaMu.

Ya Allah segala puji bagiMu yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah menjadikan bagi kami gedung gedung yang tinggi, jalan jalan yang terbentang luas, berbagai kendaraan yang mengangkut kami kemana sajadidarat,laut dan udara . Segala puji bagiMu ya Allah yang telah menjadikan bagi kami berbagai fasilitas kehidupan, segala puji bagiMu ya Allah yang telah menjadikan bagi kamibuah buahan , sayur mayur, binatang ternak dan ikan sebagai makanan kami. Ampuni kami ya Allah jika selama ini kami kurang bersyukur padaMu. Maafkan kami ya Allah atas kesilapan kami selama ini, maafkan kami ya Allah atas kelalaian kami selama ini. Tolong kami untuk mensyukuri berbagi nikmat yang telah kau berikan kepada kami ini ya Allah. Jangan kau jadikan kami termasuk orang yang kufur, dan tidak tahu berterima kasih padaMU. Jangan kau cabut berbagai nikmat yang telah kau berikan pada kami atas kelalaian kami ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan do’a.

9.IBRAHIM 7

ibrahim-7

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni’mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni’mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (IBRAHIM 7)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa jika kami bersyukur , Engkau akan menambahkan pada kami kenikmatan yang banyak. Namun jika kami kufur maka Engkau akan menimpakan pada kami azab yang pedih.

Segala puji bagiMu ya Allah yang telah menempatkan kami dibumi ini, yang telah mengadakan bagi kami berbagai sumber penghidupan. Segala puji bagiMu yang Allah yang telah memenuhi semua hajat dan kebutuhan kami, segala puji bagMu ya Allah yang telah memberi kami berbagai fasilitas kehidupan.

Tolong kami ya Allah untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Tambahkan bagi kami kenikmatan yang banyak dari sisiMu. Jangan Kau jadikan kami termasuk orang yang kufur dan tidak tahu berterima kasih padaMu. Jangan Kau cabut berbagai nikmat yang telah kau karuniakan kepada kami ini ya Allah. Jangan Kau timpakan azab dan murkamu pada kami atas kelalaian kami mensyukuri semua nikmat dan karuniaMu. Ampuni kami ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.

10.AL HADIT 20-21

al-hadit-20al-hadit-21


[57:20] Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

[57:21] Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. (AL HADIT 20-21)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah , telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan, berlomba banyak diantara kami tentang harta dan anak anak. Perumpamaannya bagaikan air hujan yang mengagumkan para petani tumbuh tanam tanamanya, yang kami lihat subur menghijau, kemudian menjadi kuning, layu dan hancur. Dan diakhirat kelak ada azab yang pedih serta ampunan dan keridhoan dariMu. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang mempedaya dan menipu.

Ya Allah telah kau ingatkan pula pada kami agar kami berlomba lomba menuju ampunanMu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kau sediakan bagi orang yang beriman padaMu dan RasulMu.Itulah karuniaMu yang Kau sediakan bagi siapa yang Kau kehendaki. Sesungguhnya Engkau mempunyai karunia yang besar.

Ya Allah tolong kami untuk menyadari semua peringatanMu ini. Tolong kami untuk menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan berlomba banyak tentang harta dan anak anak diantara kami. Perumpamaannya bagaikan air hujan yang mengagumkan para petani tumbuh tanam tanamanya. Yang kami lihat subur menghijau kamudian menjadi kuning layu dan hancur. Ya Allah tolong kami untuk memahami peringatanMu ini, lindungi kami dari jeratan tipu daya kehidupan dunia yang melalaikan.

Tolong kami untuk menyadari bahwa diakhirat nanti ada azab yang pedih serta keridhoaan dariMu. Selamatkan kami dari azab dan murkaMu diakhirat nanti, kami mohon keriodhoan dariMu ya Allah. Selamatkan kami dari tipu daya kehidupan dunia yang menyesatkan ya Allah.

Ya Allah tolong kami untuk berlomba lomba mendapat ampunan dariMu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Kau sediakan bagi orang yang beriman padaMu dan Rasul Mu. Ampuni semua dosa kami, masukkan kami kedalam syurgaMU bersama para nabi, Rasul para sholihin dan shodiqin. Masukan kami kedalam syurgaMu bersama kedua ibu bapa kami, istri, suami dan anak anak kami. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa.


 1. AR RO’D


ar-rod-22-24


22.Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),

23.(yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (AR RA’D 22-23)

24- (sambil mengucapkan):”Salamun `alaikum bima shabartum”. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa orang yang sabar mencari dalam keridhaanMU, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagaian rezeki yang Kau berikan pada mereka secara sembunyi maupun terang terangan, serta menolak kejahatan orang lain dengan kebaikan. Mereka itulah orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

Yaitu surga Aden yang mereka masuk kedalamnya bersama orang orang yang shaleh diantara kedua ibu bapa, istri dan anak cucu mereka. Dan para malaikat datang kepada mereka dari segala pintu mengucapkan salam selamat atas kesabaran mereka selama hidup didunia.

Ya Allah tolong kami untuk menyadari peringatanMu ini, tolong kami untuk bersabar dalam mencarikeridhoanMu. Tolong kami untuk bersabar menghadapkan hati dan fikiran kami padaMu.Tolong kami untuk bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan dariu sisiMu. Tetapkan hati kamiuntuk mendirikan shalat, tolong kami untuk mendirikan shalat sesuai dengan waktu yang telah Engkau tetapkan. Tolong kami untuk khusuk dalam shalat kami. Jangan kau jadikan kami orang yang lalai dan menyia nyiakan shalat

Tolong kami untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Kauberikan pada kami secara sembunyi sembunyi maupun terang terangan di jalan yang Engkau ridhoi. Jangan kau jadikan kami orang pemboros dan menbelanjakan harta kami pada jalan yang tidak Ku ridhoi. Beri kami kemampuan untuk menolak kejahatan orang lain dengan kebaikan. Beri kami kekuatan untuk membalas kejahatan orang lain pada kami dengan kebaikan ya Allah. Jadikan bagi kami kesudahan yang baik sebagai balasan atas apa yang telah kami kerjakanya Allah.

Yaitu Syurga Aden yang kami masuk kedalamnya bersama orang yang saleh diantara kedua ibu bapak kami, istri, suami dan anak cucu kami. Ya Allah izinkan kami memasuki taman syurgaMu bersama dengan kedua ibu bapak kami, istri/suami dan anak-cucu kami .jadikan bagi kami sambutan penghormatan dari para malaikatMu yang datang dari segala penjuru di pintu di syurgaMu kelak. Ya Allah perkenankanlah permohonan kami ini. Engkauilah sebaik baik yang memperkenankan doa.

24.ALI IMRAN 14-18

ali-imran-14-15ali-imran-16-18

14- Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

15- Katakanlah: “Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?” Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

16- (Yaitu) orang-orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,”

17- (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun diwaktu sahur.

18- Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat danorang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (ALI IMRAN 14-18)

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa telah kau jadikan bagi manusia kecintaan pada apa yang diingininya, yaitu wanita, anak anak, harta yang belimpah dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak kebun dan sawah ladang. Semua itu adalah kesenangan hidup didunia dan disisiMu ada tempat kembali yang lebih baik dari itu.

Telah kau ingatkan pada kami,apakah kami mau Kau sampaikan yang lebih baik dari semua itu, yaitu bagi orang yang bertakwa adataman syurga yang mengalir sungai sungai dibawahnya. Meraka kekal selamanya disana bersama dengan istri istri yang suci, dan mendapatkan keridhoan dari sisiMU. Engkau maha memperhatikan keadaan hamba hambaMU.

Yaitu orang berdoa:” wahai Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman, karena itu ampunilah semua dosa kami, dan selamatkan kami dari azab siksa Neraka. Dan orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, dan orang yang memohon ampun diwaktu sahur.

Ya Allah, Engkau telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, demikian pula para malaikat dan orang orang yang berilmu tegak menjadi saksi bahwatidak ada Tuhan selain Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Ya Allah kami mohon padaMu tolong kami untuk memahami dan menyadarisemua peringatanMu ini. Bahwa Engkau telah menghiaskan kepada manusia mencintai apa yang diingininya yaitu wanita, anak anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak , kebun dan sawah ladang. Tolong kami untuk menyadari bahwa semua itu hanyalah kesenagan sementara didunia ini, dan disiMu ada tempat kembali yang lebih baik dari semua itu.

Ya Allah tolong kami untuk menyadari bahwa bagi orang yang bertakwa diakhirat kelak ada kehidupanyang lebih baik dari semua itu. Yaitu taman syurga yang mengalir sungai dibawahnya, mereka kekal selamanya disana bersama istri istri yang suci dan mendapat keridhoan dari sisiMU. Sesungguhnya Engkau maha memperhatikan keadaan hamaba hambaMU.

Ya Allah sesungguhnya kami telah menyatakan bahwa kami telah beriman padaMu, karena itu ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, selamatkan kami dari azab siksa neraka yang pedih. Jadikan kami bersama orang yang sabar, orang yang benar, orangyang tetap taat padaMu serta menafkahkan sebagian hartanya dijalanMu, serta selalu memohon ampun padaMu diwaktu sahur.

Ya Allah Engkau telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, para Malaikat dan orang yang berilmu juga tegak menjadi saksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau. Teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu ya Allah. Jangan Kau jadikan tuhan yang lain didalam hati dan fikiran kami selain Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan kami , hanya padaMulah kami rukuk dan sujud. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

25.ALI IMRAN 190-194


ali-imran-191-193ali-imran-193-194

190- Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,

191- (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

192- Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun.

193- Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhan-mu”, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

194- Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.”

Bacaan Tadabbur

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang agung, bahwa pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang ada tanda tanda kebesaranMu bagi orang yang berakal. Yaitu orang yang ingat padaMu ketiuka berdiri, duduk dan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata:” Wahai Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia sia, maha suci Engkau peliharalah kami dari siksa nerakaMU.

Ya Allah, telah kau ingatkan pada kami bahwa siapa yang Engkau masukan kedalam nerakamakaEngkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolongpun bagimereka selain Engkau.

Ya Allah tolong kami untuk memahami semua peringatanMu ini, bahwa pada penciptaan langit dan bumi , pergantian malam dan siang, ada tanda kebesaranMu bagi orang yang berakal. Yaitu orang yang ingat

padaMu pada waktu berdiri, duduk dan berbaring seraya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka mengatakan :” Wahai Tuhan kami tidaklah Engkau jadikan semua ini dengan sia sia , maha suci Engkau peliharalah kami dari azab neraka. Ya Allah jadikan kami bersama mereka itu ya Allah. Tolong kami untuk selalu ingat padaMu ketika berdiri, duduk dan berbaring, beri kami kemampuan untuk melihat tanda kebesaranMu yang adas dilangit dan bumi. Jangan kau butakan mata kami dari melihat tanda tanda kebesaranMu yang ada dilangit dan bumi. Tolong kami untuk menyadari bahwa Engkau tidak menjadikan semua ini dengan sia sia, Maha suci Engkau peliharalah kami dari azab neraka ya Allah.

Ya Allah sesungguhnya orang yang kau masukan kedalam neraka telah Kau timpakan kehinaan pada mereka. Jangan kau jadikan kami bersama mereka ya Allah, orang orang yang Kau hinanakan didalam neraka Mu ya Allah. Selamatkan kami dari kemarahan dan murkaMU ya Allah.

Ya Allah sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kepada keimanan, dan kami telah menyatakan keImanan kami padaMu, Karena itu ampunilah semua dosa kami, maafkan dan hapuskanlah semua kesalahan dan kekeliruan kami .Wafatkanlah kami bersama orang yang berbuat kebaikan. Wa fatkan kami dalam Husnul khotimah, jangan kau wafatkan kami dalam Su’ul khotimah. Jangan kau wafatkan kami dalam keadaan maksiat dan bergelimang dosa.

Ya Allah beri kami apa yang telah Engkau janjikan pada kami dengan perantaraan RasulMu. Jangan Kau hinakan kami dihari kiamat, dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili dan karib kerabat, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan. Ya Allah jangan Kau hinakan kami dihari kiamat dihari yang tiada tempat bernaung selain naunganMu, dihari yang tiada tempat berlindung selain lindunganMu. Ya allah sesungguhnya Engkau maha menepati janji, apa yang Kau janjikan pasti Kau penuhi. Perkenankan permohonan kami ini ya Allah. Engkaulah sebai baik yang memperkenankan doa.

10 thoughts on “PANDUAN TADABBUR QUR’AN”
 1. Assalamualaikum wr. wb.

  Pak Fadhil, terimakasih atas tulisan-tulisannya.
  Saya salah satu penikmat tulisan Bapak.
  Isinya kaya dengan segala macam informasi, yang saya sukai.
  Tolong, jadikan saya member blog ini Pak.

  Wassalam,
  Prigas

 2. subhanalloh…. sungguh indah nikmat Iman dan Islam yg kita Miliki…
  Pak Ustad saya ada diLampung.. adakah pelatihan yang Bapak laksanakan diLampung? Kalaupun belum.. sudikah kiranya pak Ustad suatu saat meluangkan waktu untuk datang keLampung… trima kasih

  1. Wa alaikum salam

   Kami hanya mengadakan pelatihan didaerah jaodetabek. Jika ada yang mau mensponsori ke lampung insya Allah kami siap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *