Oleh Fadhil ZA

ROMBONGAN ORANG-ORANG

YANG DIBAWA KEDALAM TAMAN SYURGA


taman-46Dalam surat Az Zumar ayat 73-75 dikisahkan tentang rombongan orang bertakwa yang dibawa berombong-rombongan kedalam taman Syurga. Hingga ketika pintu pintu Syurga telah dibuka para penjaga Syurga berkata kepada mereka :” Salam sejahtera bagi kalian semua, masukilah pintu pintu Syurga dan berdiam kekallah kalian selamanya disana”. Mereka menjawab :” Alhamdulillah , segala puji bagi Allah yang telah mewariskan tempat ini kepada kami dan mengizinkan kami mendiami tempat dimana saja yang kami suka didalam Syurga ini, alangkah nikmatnya balasan bagi orang yang berbuat kebaikan”.

Itulah islustrasi yang disampaikan Allah tentang orang bertakwa yang dibawa berombong rombongan kedalam taman Syurga. Adakah anda berada diantara mereka itu….? semoga Allah menjadikan anda berada diantara mereka yang dibawa ketaman Syurga itu…amin. Berikut ini kami sampaikan video tadabbur surat Az zumar ayat 73-75 simak baik baik , ikuti do’a yang dipanjatkan dengan sepenuh hati ,mudah mudahan Allah mengabulkannya untuk anda. Silahkan didown load video tersebut , simak berulang ulang. Jika mampu ada baiknya anda hafalkan ayat tersebut dan selalu dibaca dalam sholat. Mudah mudahan anda termasuk kedalam rombongan mereka yang dibawa kedalam taman syurga tersebut dan mendapat sambutan salam penghormatan dari para Malaikat penjaga taman syurga…amin.

az-zumar-73-75

73- Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya”.74- Dan mereka mengucapkan: “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki.” Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. 75- Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling Arasy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”. (AZ ZUMAR 73-75)

[youtube ooCCFhlWA0k]

Bacaan tadabbur

Ya Allah , telah Kau ingatkan pula kepada kami dalam Qur’anMu yang mulia bahwa orang yang bertakwa padaMu akan dibawa ke dalam syurga rombongan demi rombongan . Hingga tatkala pintu syurga telah dibuka, penjaga syurga berkata:” Salam sejahtera bagimu sekalian, masukilah pintu pintu syurga dan berdiam kekallah kalian selamanya disana”. Mereka berkata :” Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjiNya kepada kami serta mewariskan tempat ini kepada kami dan mengizinkan kami mendiami tempat dimana saja dalam syurga yang kami suka”. Itulah sebaik baik tempat bagi orang yang berbuat kebaikan.

Ketika itu kami akan melihat para malikat , berbaris berkeliling disekitar Arasy seraya bertasbih memuji kebesaranMu, dan ditegakkan keadilan dihari itu diantara hamba hambaMu dan terdengar ucapan alhamdulillahi robbil alamiin.

Ya Allah ketika terjadi peristiwa yang kau janjikan itu, ketika orang yang bertakwa dibawa kedalam syurga rombongan demi rombongan, jadikan kami termasuk kedalam rombongan itu ya Allah.Jadikan kami termasuk orang yang mendapat ucapan salam ketika memasuki pintu syurgaMu. Izinkan kami mendiami tempat didalam syurga dimana saja yang kami suka. Izinkan kami melihat para malaikatMu yang berbaris bersyaf syaf mengelilingi arsyMu yang tinggi. Segala punji bagiMu ya Allah, perkenankanlah permohonan kami ini. Engkaulah yang memperkenankan permohonan orang yang memohon padaMU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *