Oleh Fadhil ZA

ROMBONGAN ORANG-ORANG

YANG DIBAWA KEDALAM NERAKA JAHANAM


magma-22Dalam surat Az Zumar ayat 71-72 Allah telah mengingatkan bahwa kelak orang yang kafir akan dibawa kedalam Neraka jahanam rombongan demi rombongan. Hingga tatkala pintu neraka telah dibuka para penjaga Neraka berkata kepada mereka:” Apakah belum sampai Rasul-Rasul diantara kalian yang mengingatkan akan perstiwa hari ini”?. Mereka menjawab :” betul telah sampai kepada kami, namun kami telah mengingkarinya”. Dikatakan kepada mereka:”Masukilah pintu-pintu jahanam dan berdiam kekalah kalian selamanya disana”.

Itulah ilustrasi yang digambarkan didalam surat Az zumar ayat 71-72 tentang rombongan orang kafir yang dihalau kedalam neraka jahanam. Rasulullah ketika membaca Al Qur’an jika menemui ayat yang berkisah tentang azab yang menimpa orang orang durhaka, maka beliau berlindung pada Allah dari azab tersebut . Mari kita renungkan surat Az Zumar ayat 71-72 berikut ini dan kita mohon pada Allah agar kita tidak termasuk rombongan yang dihalau keneraka jahanam seperti yang diceritakan dalam ayat tersebut.

Dengarkan ayat dan bacaan tadabbur yang disampaikan dengan sungguh sunguh, perhatikan gambar yang ditampilkan, mudah2an bisa membantu konsentrasi anda. Ikuti do’a yang dibacakan dengan sunguh sungguh , mudah mudahan Allah mengabulkan do’a tersebut bagi anda .Silahkan di down load rekaman tadabbur ini, saksikan berulang ulang mudah2an Allah mengabulkan do’a yang terkandung didalamnya bagi anda, dan anda tidak termasuk kedalam rombongan yang dihalau kedalam neraka jahanam dihari berbangkit kelak…amin

az-zumar-71-72

71- Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang)”. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. 72- Dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya”. Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. (AZ-ZUMAR 71-72)

[youtube wzCeIKSQm2E]

Bacaan tadabbur

Ya Allah telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang Mulia, bahwa orang yang kafir akan dibawa kedalam neraka jahanam rombongan demi rombongan. Hingga tatkala pintu neraka telah dibuka para penjaga neraka berkata:”apakah belum sampai kepada kalian Rasul rasul diantara kalian yang mengingatkan akan kejadian hari ini?” mereka menjawab:” betul telah sampai kepada kami” , namun telah tetap keputusan azab bagi orang orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka:”masukilah pintu pintu jahannam dan berdiam kekallah kalian selamanya disana”. Itulah seburuk buruk tempat yang disediakan bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Ya Allah tatkala terjadi peristiwa yang Kau jajikan itu, tatkala orang orang yang kafir dibawa kedalam neraka jahanam rombongan demi rombongan. Jangan Kau jadikan kami berada diantara rombongan itu ya Allah. Tolong kami untuk menyadari dan memahami peringatanMu ini , jangan Kau halau kami bersama orang yang kafir kedalam neraka jahanam itu ya Allah . Jangan Kau masukan kami bersama orang yang menyombongkan diri kedalam neraka jahanam yang menghinakan. Perkenankan permohonan kami ini ya Allah.

Anda bisa menghafalkan bacaan tadabbur diatas dan mengembangkannya sendiri. Jika sudah hafal surat AZ Zumar ayat 73-75 diatas berikut terjemahannya , lakukanlah tadabbur setiap hari seorang diri.


3 thoughts on “SERI TADABBUR QUR’AN (1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *