Oleh Fadhil ZA

al-quranTerapi tadabbur Qur’an adalah usaha untuk memasukan pesan Al Qur’an kedalam fikiran bawah sadar dan hati , hingga pesan (masage) yang terkandung dalam ayat tersebut tertanam kuat didalam fikiran bawah sadar dan qolbu. Fikiran bawah sadar dan hati merupakan blueprint dari kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang akan dibentuk oleh apa yang tertanam didalam fikiran bawah sadar dan hatinya.

Dengan terapi tadabbur Qur’an pesan yang terkandung dalam ayat Qur’an tersebut dimasukan kedalam fikiran bawah sadar , tanpa mendapat hambatan atau perlawanan dari fikiran sadar yang berfungsi sebagai penjaga gawang alam bawah sadar dan qolbu. Untuk itu fikiran dibawa memasuki kondisi alfa atau hypnosis (single fokus) dengan istighfar asmaulhusna, dan lantunan ayat Qur’an. Pesan Al-Qur’an disampaikan dalam bahasa ibu yang dimengerti dan dipahami oleh para peserta tadabbur.

Terapi tadabbur Qur’an ini bisa dilakukan secara berjamaah atau seorang diri dengan mendengarkan bacaan tadabbur Qur’an atau membaca sendiri ayat tadabbur tersebut.Tadabbur Qur’an seorang diri dapat dilakukan dengan mendengar dan menyimak video dibawah ini. Pusatkan perhatian kepada semua informasi audio (pendengaran) dan visual(penglihatan) yang didapat dari video tersebut.Simak dan saksikan berulang ulang hingga meresap didalam hati dan fikiran  bawah sadar. Ikuti do’a yang dibaca dengan sungguh sungguh mudah mudahan diijabah dan bermanfaat bagi  anda.

Bagi saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai bencana dan musibah tadabbur surat Al-Baqarah 214 pada video dibawah ini  bisa memberi kekuatan dan daya tahan mengatasi dan menghadapi berbagai musibah dan bencana  tersebut.


[youtube ttYouYz6owE]

Terapi tadabbur Qur’an dapat digunakan untuk terapi beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan rasa syukur

b. Meningkatkan kesabaran

c. Meningkatkan daya tahan terhadap ujian dan cobaan hidup

d. Meraih sukses dan kemenangan

e. Membuka pintu rezeki

f. Mengatasi berbagai kesulitan hidup


g. Menentramkan hati dan menghilangkan rasa gelisah

h. Mengatasi perasaan stress dan tertekan

i. Menyembuhkan berbagai penyakit fisik dan ruhani

j. Menghapuskan dosa dan kesalahan

k. Meningkatkan Iman dan takwa

l. Meraih taman syurga yang dijanjikan Allah

m. Menjauhkan diri dari azab Neraka

n. Kesadaran akan kehidupan akhirat.

o. Dan banyak lagi hal lain nya.

Terapi Tadabbur Qur’an berjamaan dilakukan dengan membaca kalimat istighfar dan kalimat asmaulhusna . Istigfar dan asmaulhusna dibaca beramai ramai dipimpin oleh pimpinan tadabbur. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ayat qur’an berikut tadabburnya. Ketika dibacakan ayat Qur’an dan kalimat tadabbur peserta diam dan memperhatikan ayat dan kalimat yang dibacakan oleh pimpinan tadabbur.

Contoh pelaksanaan tadabbur berjamaah adalah sebagai berikut dibawah ini dan rekaman suara dapat di down load dari youtube:

Tadabbur Al Fatihah secara berjamah pada salah satu pengajian keluarga


[youtube Df6KDDZQwN8]

Tadabbur surat Al a’raaf 179 dan surat Fathir ayat 15-17

[youtube 3gtMXg84Ml0]


A’UDZUBILLAHI MINASYAITHOONIR ROJIIM

BISMILLAHI ROHMANI ROHIIM

ASTAGHFIRULLAH ROBBAL BAROYAA
kami mohon ampun kepada Allah Tuhan manusia

ASTAGFIRULLAH MINAL KHOTOOYAA
Kami mohon ampun kepada Allah dari semua dosa kami

ALLAH….. YA RAHMAN
Allah yang Maha Pengasih

ALLAH ……YA RAHIIM
Allah yang Maha Penyayang

ALLAH…… YA MALIK
Allah yang Maha Merajai

ALLAH …..YA QUDDUS
Allah yang Maha suci

ALLAH ……YA SALAM
Allah yang maha Selamat

ALLAH …..YA MU’MIN
Allah yang memberi keamanan

ALLAH….YA MUHAYMIN, ALLAH MAULANA

Allah yang Memelihara , Allah yang Menolong Kami

ASTAGHFIRULLAH ROBBAL BAROYAA
kami mohon ampun kepada Allah Tuhan manusia

ASTAGFIRULLAH MINAL KHOTOOYAA
Kami mohon ampun kepada Allah dari semua dosa kami

Lanjutkan dengan membaca ayat pilihan yang akan ditadabburi misalnya Surat Al A’raaf ayat 179

Kemudian dilanjutkan dengan Istighafar dan asmaulhusna berikutnya


ASTAGHFIRULLAH ROBBAL BAROYAA
kami mohon ampun kepada Allah Tuhan manusia

ASTAGFIRULLAH MINAL KHOTOOYAA
Kami mohon ampun kepada Allah dari semua dosa kami

ALLAH….. YA AZIZ
Allah yang Maha Pekasa

ALLAH ……YA JABBAR
Allah yang Maha Berkehendak

ALLAH…… YA MUTAKABBIR
Allah yang Maha Agung

ALLAH …..YA KHALIK
Allah yang Maha Menjadikan

ALLAH ……YA BARRI
Allah yang maha Merencanakan

ALLAH …..YA MUSHAWWIR
Allah yang Membentuk rupa

ALLAH….YA GHAFFAR, ALLAH MAULANA

Allah yang Mengampuni , Allah yang Menolong Kami

ASTAGHFIRULLAH ROBBAL BAROYAA
kami mohon ampun kepada Allah Tuhan manusia

ASTAGFIRULLAH MINAL KHOTOOYAA
Kami mohon ampun kepada Allah dari semua dosa kami

Dilanjutkan dengan membaca ayat berikutnya misalnya surat Fathir ayat 15-17, kemudian dilanjutkan dengan istighfar dan asmaulhusna berikutnya


ASTAGHFIRULLAH ROBBAL BAROYAA
kami mohon ampun kepada Allah Tuhan manusia

ASTAGFIRULLAH MINAL KHOTOOYAA
Kami mohon ampun kepada Allah dari semua dosa kami

ALLAH….. YA QOHHAR
Allah yang Maha Pekasa

ALLAH ……YA WAHHAB
Allah yang Maha Memberi

ALLAH…… YA ROZAK
Allah yang Mengatur Rezeki

ALLAH …..YA FATTAH
Allah yang Membuka Jalan

ALLAH ……YA ALIIM
Allah yang maha Menguasai ilmu Pengetahuan

ALLAH …..YA QOBITH
Allah yang Melapangkan rezeki

ALLAH….YA BASITH, ALLAH MAULANA

Allah yang Membatasi rezeki , Allah yang Menolong Kami

ASTAGHFIRULLAH ROBBAL BAROYAA
kami mohon ampun kepada Allah Tuhan manusia

ASTAGFIRULLAH MINAL KHOTOOYAA
Kami mohon ampun kepada Allah dari semua dosa kami


Demikian seterusnya , kalimat asmaulhusna dibagi 7 kalimat untuk tiap kelompok sampai mencapai 99.

 • AL-KHOFIDH YANG MERENDAHKAN DERAJAT
 • AR-RAAFI’ YANG MENINGGIKAN DERAJAT
 • AL-MU’IZZ YANG MEMBERI KEMULIAAN
 • AL-MUDZILLU YANG MENIMPAKAN KEHINAAN
 • AS-SAMII’ YANG MAHA MENDENGAR
 • AL-BASHIIR YANG MAHA MELIHAT
 • AL-HAKAM YANG MENETAPKAN HUKUM

 • AL-ADLU YANG MAHA ADIL
 • AL-LATHIIF YANG MAHA PENYANTUN
 • AL-KHOBIIR YANG MEWASPADAI
 • AL-HALIIM YANG MAHA BIJAKSANA
 • AL-ADZIIM YANG MAHA AGUNG
 • AL-GHOFUUR YANG MAHA PENGAMPUN
 • ASY-SYAKUUR YANG BERTERIMA KASIH

 • AL-ALYY YANG MAHA LUHUR/TINGGI
 • AL-KABIIR YANG MAHA BESAR
 • AL-HAFIIDZ YANG MAHA MEMELIHARA
 • AL-MUQIIT YANG MEMBERI MAKAN
 • AL-HASIIB YANG MAHA MENGHITUNG
 • AL-JALIIL YANG MAHA AGUNG LAGI MULIA
 • AL-KARIIM YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA MULIA

 • AR-RAQIIB YANG MAHA MENGAWASI
 • AL-MUJIIB YANG MAHA MNGABULKAN
 • AL-WAASI’ YANG MAHA LUAS
 • AL-HAKIIM YANG MAHA BIJAKSANA
 • AL-WADUUD YANG MAHA MENGASIHI
 • AL-MAJIID YANG MAHA MULIA
 • AL-BAA’ITS YANG MEMBANGKITKAn

 • ASY-SYAHIID YANG MAHA MENYAKSIKAN
 • AL-HAQQU YANG MAHA BENAR
 • AL-WAKIIL YANG MAHA MENGURUSI
 • AL-QOWIYYU YANG MAHA KUAT
 • AL-MATIIN YANG MAHA KOKOH
 • AL-WALIYYU YANG MAHA MELINDUNGI
 • AL-HAMIID YANG MAHA TERPUJI

 • AL-MUHSHIY YANG MAHA MENGHITUNG
 • AL-MUBDI’U YANG MEMULAI
 • AL-MU’IID YANG MENGEMBALIKAN
 • AL-MUHYII YANG MAHA MENGHIDUPKAN
 • AL-MUMIIT YANG MAHA MEMATIKAN
 • AL –HAYYU YANG MAHA HIDUP
 • AL-QOYYUUM YANG MAHA MANDIRI

 • AL-WAAJID YANG MENEMUKAN
 • AL-MAAJID PEMILIK KEMULIAAN
 • AL-WAAHID YANG MAHA TUNGGAL
 • AL-AHAD YANG MAHA ESA
 • AS-SHOMAD PUSAT PENGADUAN
 • AL-QOODIR YANG MAHA KUASA
 • AL-MUQTADIR YANG MEMEGANG KEKUASAAN

 • AL-MUQODDIM YANG MENDAHULUI
 • AL-MU’AKHIR YANG MENGAKHIRI
 • AL-AWWAL YANG MAHA AWAL
 • AL-AAKHIRU YANG MAHA AKHIR
 • AZH-ZHOOHIRU YANG NYATA
 • AL-BAATHIN YANG GHAIB
 • AL-WAALIYU YANG MAHA MENGUASAI

 • AL-MUTA’AALI YANG MAHA TINGGI
 • AL-BARRU YANG MAHA BAIK
 • AT-TAWWAAB YANG MAHA MENERIMA TOBAT
 • AL-MUNTAQIM YANG MAHA MENYIKSA
 • AL-AFUWWU YANG MAHA PEMAAF
 • AR-RO’UF YANG MAHA BELAS KASIHAN
 • AL-MALIKUL MULKI YANG MENGUASAI SEGALA KEKUASAAN

 • DZUL JALAALI WAL IKRAAM – PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN

 • AL-MUQSITH YANG MAHA ADIL
 • AL-JAAMI’ YANG MAHA MENGHIMPUN
 • AL-GHONIYY YANG MAHA KAYA
 • AL-MUGHNII YANG MAHA MEMBERI KEKAYAAN
 • AL-MAANI’ YANG MAHA MENOLAK
 • ADH-DHOORRU YANG MAHA MERUSAK
 • AN-NAAFI’ YANG MAHA MEMBERI MANFAAT

 • AN-NUUR YANG MAHA BERCAHAYA
 • AL-HAADII YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK
 • AL-BADII’ YANG MAHA MENCIPTAKAN
 • AL-BAAQII YANG MAHA KEKAL
 • AL-WAARITS YANG MAHA TETAP
 • AR-RASYIID YANG MAHA PANDAI
 • ASH-SHOBUUR YANG MAHA PENYABAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *