Oleh Fadhil ZA

caringin2Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan rahmat, seluruh amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadhan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan hari biasa. Puasa memberi kesempatan pada organ tubuh untuk beristirahat dan merangsang pertumbuhan sel baru untuk menggantikan sel atau komponen tubuh yang rusak. Pada saat puasa emosi dan tuntutan syawat menurun, hati dan perasaan terasa lebih nyaman dan damai. Pada orang tertentu (khawasul khawas) Puasa Ramadhan merupakan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Seluruh aktifitas dibulan Ramadhan ditujukan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, dengan memperbanyak amalan sunah seperti dzikir, tadarus Qur’an, sholat malam, itikaf dan lain sebagainya.

Bulan Ramadhan adalah saat paling tepat untuk melakukan latihan dzikir pernapasan asmaulhusna. Latihan olah napas sebaiknya memang dilakukan dalam keadaan perut kosong, siang hari disaat puncak rasa lapar adalah saat paling tepat untuk melakukan latihan. Bacaan dzikir asmaulhusna yang dibaca didalam hati ,terasa lebih khusuk dilakukan pada bulan Ramadhan ini.

Dzikir pernapasan Istighfar

Setiap saat kita selalu berbuat dosa, sekecil apapun dosa itu pasti dicatat oleh para Malaikat yang bertugas mengawasi manusia. Catatan itu kelak akan diberikan kepada kita pada hari berbangkit , sebagaimana disebutkan dalam surat Al Insyiqaq ayat 7-12 :

7- Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,8- maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,9- dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.10- Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang,11- maka dia akan berteriak: “Celakalah aku”.12- Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Dosa yang dicatat dalam kitabdan tidak pernah dihapus, pasti akan menimbulkan masalah dihari berbangkit. Orang yang buku catatan amalnya dipenuhi oleh catatan dosa dan kemaksiatan akan menerima buku catatan amalnyadari arah belakang, dan ia akan dihalau memasuki neraka yang panas membakar. Orang yang buku catatan amalnya kosong dari dosa karena telah dihapus dengan banyak beristighfar selama hidup didunia , akan menerima buku catatan amal dari arah kanan, ia akan dihisab dengan hisab yang mudah.

Puasa Ramadhan ini adalah saat paling tepat untuk menghapus semua dosa yang telah kita lakukan sepanjang umur kita. Beristighfarlah sebanyak banyaknya. Istighfar dengan tehnik pengolahan napas memberi kekuatan untuk beristigfar dengan khusuk dalam waktu yang lama.

·Ambil sikap duduk yang santai, boleh bersila atau duduk diatas kursi dengan kaki terjuntai kebawah

·Tarik napas perlahan lahan hingga memenuhi ruang paru paru , sambil membaca “Astaghfirullahal adzim” didalam hati sebanyak yang bisa dibaca.

·Tahan napas selama yang bisa dilakukan sambil tetap membaca “Astaghfirullahal adzim” didalam hati selama menahan napas. Bayangkan semua dosa yang telah dilakukan ,mohon ampun pada Allah dengan tulus ikhlas, mohon agar Allah menghapus semua dosa yang telah dilakukan selama ini yang disengaja maupun tidak disengaja, diketahui maupun tidak diketahui.

·Hembuskan napas perlahan lahan sambil membaca :”Astaghfirullahal adzim alladzii laa illaha ilallahu wal hayyul qoyyum wa atuubu ilahi …Aku mohon ampun pada Allah yang tiada tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat padaNya.

Demikian seterusnya , lakukan ini selama yang bisa dilakukan . Mudah2an Allah menerimataubat, menghapuskan semua dosa serta memberikan buku catatan amal kita dari sebelah kanan, serta menghisab kita dengan hisab yang mudah kelak dihari berbangkit.

Bertaubat dan istighfarlah sebanyak banyak nya sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Hud ayat 3

dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. (Hud 3)

Dzikir pernapasan tasbih

Metode diatas juga bisa dilakukan untuk melakukan dzikir pernapasan dengan membaca kalimat tasbih didalam hati. Ini termasuk ibadah syir yang tidak diketahui orang lain . Orang hanya melihat kita duduk diam bersila atau diatas kursi dengan santai dan relaks. Baca kalimat “subhanallah” berulang-ulang didalam hati ketika menarik danmenahan napas. Ketika menghembuskan napas baca ayat terakhir dari surat yasin , didalam hati

83- Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Bertasbih mensucikan Allah adalah amalan utama yang dikerjakan terus menerus siang dan malam tanpa berhenti sesaatpunoleh para Malaikat, gunung, burung, dan semua Mahluk Allah dilangit dan bumi kecuali Iblis, syetan, Jin dan manusia yang hatinya lalai. Lakukanlah kegiatan ini selama bulan Ramadhan sebanyak mungkin terutama siang dan sore hari ketika rasa haus dan lapar sedang memuncak. Perhatikan firman Allah dalam al-Qur’an sebagai berikut ini.

41.Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara)sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.(An Nur 41)

79- makaKami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kami lah yang melakukannya.

7- (Malaikat-malaikat) yang memikul Arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,(Al Mukmin 7)

1-Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Al Hadit 1)

17- Makabertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh,18- dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur. ( Ar Rum 17-18)

Mudah2an dengan mengerjakandzikir pernapasan tasbih ini kita sudah melaksanakan perintah Allah untuk bertasbih bersama para Malaikat, gunung, burung, dan mahluk lainya yang ada dilangit dan bumi. Dzikir dengan tehnik olah napas yang tepat dan benar memberi kekuatan pada kita untuk berdzikir dalam waktu yang lama tanpa merasa lelah dan bosan.

Dzikir pernapasan tahmid dan tahlil

Baca kalimat “Alhamdulillah” didalam hati ,berulang ulang ketika menarik , menahan , dan menghembuskan napas . Boleh juga ketika menghembuskan napas kalimat “Alhamdulillah diganti dengan membaca surat Al Israk ayat terakhir didaloam hati

111- Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.(Al Israak 111)

Perintah untuk memuji Allah dengan mengucapkankalimat Alhamdulillah banyak kita jumpai dalam Qur’an, antara lain seperti yang disebutkan dalam surat Al Israak ayat 111 diatas.

Hal yang sama bisa juga dilakukan untuk dzikir dengan kalimat tahlil “Laa ilaha illallah” . Ketika menghembuskan napas bisa dibaca kalimat “Laa ilaaha ilallahu wahdahu laasyariikalahu , lahu mulku walalhuh hamdu, yuhyii wayumiitu , wahuwa ala kulli syai’in Qodiir….tidak ada tuhan selain Allah yang satu , tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan dan baginya kerajaan, Dia yang menghidupkan dan mematikan , Dia maha kuasa atas segala sesuatu”

Rasulullah menganjurkan kita untuk sering membaca kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil , beberapa hadist Rasulullah sehubungan dengan kalimat toyyibah tersebut antara lain :

1.Dari Samrah bin Jundub ra, rasulullah bersabda:”Kalimat yang paling disukai oleh Allah swt ialah Subhanallah walhamdulillah wala ilaaha ilallahu Allahu Akbar. Tidak akan membahayakanmu dari mana saja kamu memulianya. Dalam riwayat lain menjebutkan bahwa kalimat tersebut terdapat dalam Qur’an (Muslimkj , ibn Majjah, Nasa’i)

2.Dari Ka’ab bin Ujrah ra , Rasulullah sawbersabda:”Kalimat dibelakang yang tidak akan menyesalkan pembacanya ataupun yang mengerjakannya setiap selesai dari shalat fardhu , yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali,dan Allahu Akbar 33 kali (Muslim)

3.Dari Ummu Hani ra dia berkata:”Suatu ketika lewatlah Rasulullah saw dihadapanku. Lalu sayaberkata , “Ya Rasulullah saw saya sudah tua dan lemah. Beritahukanlah padaku suatau amalan agar dapat saya kerjakan sambil duduk” . Beliau bersabda:” Bacalah Subhanallah 100 kali, itu seimbang bagimu dengan memerdekakan 100 orang budak dari keturunan Ismail. Bacalah Alhamdulillah 100 kali, itu seimbang bagimu dengan mensedekahkan 100 ekor kuda yang bercahaya dan terkendali yang disedekahkan dijalan Allah.Bacalah Allahu Akbar 100 kali , itu seimbang bangimu dengan menyembelih 100 ekor unta yang terkurban dan diterima disisi Allah swr. Dan bacalah laa ilaaha illallah 100 kali” Abu Khalfin berkata aku kira pahalanya akanb memenuhi antara langit dan bumi, dan tidak ada yang melebihinya darimu kecuali orang yang mengamalkannya melebihimu. (Ahmad)

Dzikir pernapasan asmaulhusna

Dzikir pernapasan asmaulhusna dilakukan dengan menyebut salah satu nama Allah yang sembilan puluh sembilan (99), misalnya ya Rahman, ya Malik, Ya Quddus ….dst ketika menarik, menahan dan menghembuskan napas. Boleh juga ketika menghembuskan napas berdoa yang sesuai dengan asmaulhusna yang dibaca. Misalnya membaca ya Rozak….ketika menghembuskan napas berdo’a dalam bahasa Indonesia:” Ya Allah ya Rozak…Engkau yang melapang rezeki siapa yang Engkau kehendaki, lapangkan rezeki kami selapang lapangnya, bukakan bagi kami pintu rezeki dari langit dan bumi-Mu”

Dzikir pernapasan ini sangat baik dilakukan pada saat puncak lapar dan haus disiang atau sore haripuasaRamadhan, misalnya setelah sholat dhuhur dan asar. Lakukan kegiatan ini semata mata dalam rangka mendekatkan diri pada Allah , mengharapkanridho dan berkah dariNya. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat untuk jiwa dan jasmani. Kalimat dzikir yang diucapkan dengan sungguh sungguh akan memberi efek positip bagi jiwa dan Rohani. Olah napas yang dilakukan dengan tepat dan benar, meningkatkan kadar oxigen dalam tubuh serta merangsang pertumbuhan sel untuk menggantikan organ atau sel tubuh yang rusak.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *