Oleh : Fadhil ZA

Dzikir mengingat Allah adalah kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur’an setelah kegiatan sholat . Namun demikian sedikit sekali diantara umat Islam yang rutin melaksanakan kegiatan ini , walaupun dalam Al-Qur’an Allah telah mengingatkan agar sesudah selesai mengerjakan sholat kita selalu ingat pada-Nya ketika berdiri, duduk dan berbaring.

an-nisa-103Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.( An Nisa 103).

Dalam surat Al Baqarah ayat 152 Allah juga mengingat pada kita bahwa Dia akan selalu ingat dan memperhatikan hamba2Nya yang selalu ingat pada-Nya :

al-baqarah-152Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) -Ku. (Al Baqarah 152)

Dzikir mengingat Allah bisa dilakukan dimana saja ketika berdiri, duduk dan berbaring diwaktu pagi, sore atau malam hari baik secara lisan maupun didalam hati seorang diri maupun dengan berjamaah. Cara berdzikir yang utama adalah yang dilakukan seorang diri, lepas dari perhatian dan pengamatan orang lain sehingga terhindar dari ria dan ujub. Allah menganjurkan agar kita berdzikir mengingatnya didalam hati sebagaimana disebutkan dalam surat Al A’raaf 205 :

al-araaf-205Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. (Al A’raaf 205)

Kendala utama dalam melakukan kegiatan dzikir seorang diri adalah rasa kantuk, bosan dan kaki semutan atau kram ketika duduk berlama-lama menyebut nama Allah, atau berdoa pada-Nya.

Pada kesempatan ini kami bermaksud mengadakan pelatihan  agar anda dapat melaksanakan dzikir mengingat Allah dengan nyaman dalam waktu lama tanpa merasa lelah, mengantuk atau bosan. Dengan tehnik pengolahan napas yang tepat dan benar serta mengatur posisi duduk sedemikian rupa , insya Allah anda bisa melakukan dzikir mengingat Allah dan berdo’a padaNya dalam waktu yang lama tanpa merasa letih, mengantuk, bosan atau kaki semutan. Ikutilah pelatihan sehari dzikir pernapasan asmaulhusna dan tadabbur Qur’an yang kami adakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang kami sampaikan di blog ini.

Pelatihan sholat khusuk

Dalam melaksakan perintah sholat masih banyak umat Islam yang mengerjakan sholat sekedar memenuhi kewajiban. Mereka menganggap kegiatan sholat hanya sebagai kegiatan rutin yang membebani hidupnya.  Mereka mengerjakan sholat sekedar memenuhi kewajiban. Sholat belum dirasakan sebagai  kebutuhan atau kegiatan   menyenangkan yang  dapat memberi kebahagiaan hidup dan  mendekatkan diri mereka pada Allah pencipta alam semesta.


Dengan mengerjakan sholat secara khusuk anda akan merasakan sholat bukan lagi sebagai  beban rutin yang membosankan, tapi sholat merupakan kebutuhan  rutin yang sangat menyenangkan . Ciri orang munafik menurut Al-Qur’an adalah mereka yang mengerjakan sholat dengan perasaan malas dan ria pada manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa 142

an-nisa-142Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. (An Nisa 142)

Tanpa disadari mungkin kita sering melakukan sholat dengan malas dan kadangkala ria terhadap manusia . Kadangkala kita merasa sholat itu amat berat dan terasa sebagai beban rutin yang mengganggu aktifitas sehari hari. Hal tersebut bisa terjadi karena kita belum khusuk dalam sholat , orang yang khusuk tentu tidak akan mengalami keadaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah 45 :

al-baqarah-45Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk , ( Al Baqarah 45)

Kondisi khusuk adalah kondisi fokus dimana antara apa yang diucapkan , dibayangkan fikiran dan dirasakan oleh hati seseorang itu berada dalam kondisi yang sama. Kondisi ini biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari hari. Misalnya ketika seseorang sedang asyik berbicara dengan temannya melalui handphone, dia pasti berbicara dengan khusuk, walaupun lawan bicaranya itu  tidak terlihat bahkan antara mereka ter;pisah oleh jarak sampai ratusan kilometer. Untuk mencapai kondisi khusuk bukanlah hal yang sulit, karena setiap orang pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari hari.

Namun sayang dalam mengerjakan sholat banyak orang yang tidak khusuk, apa yang dibaca atau diucapkan , dibayangkan oleh fikiran dan dirasakan oleh hatinya tidak sama. Mulutnya membaca atau mengucapkan A, fikirannya membayangkan B dan hatinya merasakan C. Ketika sholat fikirannya melayang kemana mana , apa yang dibaca dalam sholat tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan dan dirasakan oleh hatinya. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan kita tidak mengerti dan paham ayat yang dibaca dalam sholat tersebut. Selama ini sebagian besar kita sudah terbiasa menganggap sholat sebagai kewajiban dan kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap hari. Kita hanya fokus pada syarat syahnya sholat sesuai rukun sholat dan tidak memperhatikan suasana fikiran dan hati , sehingga ketika sholat fikiran melantur kemana mana tidak mengikuti ayat yang kita baca dalam sholat.

Insya Allah dalam kesempatan ini kami akan melatih anda agar dapat melakukan sholat dengan khusuk , sehingga apa yang anda baca, fikirkan dan rasakan didalam hati ketika mengerjakan sholat berada  dalam kondisi yang sama. Kami akan melatih anda agar fikiran dan hati anda bisa fokus pada ayat yang anda baca dalam sholat. Insya Allah anda akan merasakan sholat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan , sehingga sholat akan anda rasakan sebagi kebutuhan  dan bukan lagi sebagai beban atau sekedar kewajiban rutin yang harus anda penuhi setiap hari. Ikutilah pelatihan sehari dzikir pernapasan asmaulhusna ,tadabbur Qur’an dan sholat khusuk yang kami adakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang kami sampaikan di blog ini.


(Keterangan lebih lanjut klik disini)

Dzikir mengingat Allah adalah kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur’an setelah kegiatan sholat  Namun demikian sedikit sekali diantara umat Islam yang rutin melaksanakan kegiatan ini , walaupun dalam Al-Qur’an Allah telah mengingatkan agar sesudah selesai mengerjakan sholat kita selalu ingat pada-Nya ketika berdiri, duduk dan berbaring.

103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (An Nisa’103)

Dalam surat Al Baqarah ayat 152 Allah juga mengingat pada kita bahwa Dia akan selalu ingat dan memperhatikan hamba2Nya yang selalu ingat pada-Nya :

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscayaAku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) -Ku. (Al Baqarah 152)

Dzikir mengingat Allah bisa dilakukan dimana saja ketika berdiri, duduk dan berbaring diwaktu pagi, sore atau malam hari baik secara lisan maupun didalam hati seorang diri maupun dengan berjamaah. Cara berdzikir yang utama adalah yang dilakukan seorang diri, lepas dari perhatian dan pengamatan orang lain sehingga terhindar dari ria dan ujub. Allah menganjurkan agar kita berdzikir mengingatnya didalam hati sebagaimana disebutkan dalam surat Al A’raaf 205 :

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. (Al A’raaf 205)

Kendala utama dalam melakukan kegiatan dzikir seorang diri adalah rasa kantuk, bosan dan kaki semutan atau kram ketika duduk berlama-lama menyebut nama Allah, atau berdoa pada-Nya.

Pada kesempatan ini kami bermaksud mengadakan pelatihan  agar anda dapat melaksanakan dzikir mengingat Allah dengan nyaman dalam waktu lama tanpa merasa lelah, mengantuk atau bosan. Dengan tehnik pengolahan napas yang tepat dan benar serta mengatur posisi duduk sedemikian rupa , insya Allah anda bisa melakukan dzikir mengingat Allah dan berdo’a padaNya dalam waktu yang lama tanpa merasa letih, mengantuk, bosan atau kaki semutan. Ikutilah pelatihan sehari dzikir pernapasan asmaulhusna dan tadabbur Qur’an yang kami adakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang kami sampaikan di blog ini.

Pelatihan sholat khusuk

Dalam melaksakan perintah sholat masih banyak umat Islam yang mengerjakan sholat sekedar memenuhi kewajiban. Mereka menganggap kegiatan sholat hanya sebagai kegiatan rutin yang membebani hidupnya.  Mereka mengerjakan sholat sekedar memenuhi kewajiban. Sholat belum dirasakan sebagai  kebutuhan atau kegiatan   menyenangkan yang  dapat memberi kebahagiaan hidup dan  mendekatkan diri mereka pada Allah pencipta alam semesta.

Dengan mengerjakan sholat secara khusuk anda akan merasakan sholat bukan lagi sebagai  beban rutin yang membosankan, tapi sholat merupakan kebutuhan  rutin yang sangat menyenangkan . Ciri orang munafik menurut Al-Qur’an adalah mereka yang mengerjakan sholat dengan perasaan malas dan ria pada manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa 142

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah,dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksudriya (dengan salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecualisedikit sekali.(An Nisa 142)

Tanpa disadari mungkin kita sering melakukan sholat dengan malas dan kadangkala ria terhadap manusia . Kadangkala kita merasa sholat itu amat berat dan terasa sebagai beban rutin yang mengganggu aktifitas sehari hari. Hal tersebut bisa terjadi karena kita belum khusuk dalam sholat , orang yang khusuk tentu tidak akan mengalami keadaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah 45 :

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk , (Al Baqarah 45)

Kondisi khusuk adalah kondisi fokus dimana antara apa yang diucapkan , dibayangkan fikiran dan dirasakan oleh hati seseorang itu berada dalam kondisi yang sama. Kondisi ini biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari hari. Misalnya ketika seseorang sedang asyik berbicara dengan temannya melalui handphone, dia pasti berbicara dengan khusuk, walaupun lawan bicaranya itu  tidak terlihat bahkan antara mereka ter;pisah oleh jarak sampai ratusan kilometer. Untuk mencapai kondisi khusuk bukanlah hal yang sulit, karena setiap orang pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari hari.

Namun sayang dalam mengerjakan sholat banyak orang yang tidak khusuk, apa yang dibaca atau diucapkan , dibayangkan oleh fikiran dan dirasakan oleh hatinya tidak sama. Mulutnya membaca atau mengucapkan A, fikirannya membayangkan B dan hatinya merasakan C. Ketika sholat fikirannya melayang kemana mana , apa yang dibaca dalam sholat tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan dan dirasakan oleh hatinya. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan kita tidak mengerti dan paham ayat yang dibaca dalam sholat tersebut. Selama ini sebagian besar kita sudah terbiasa menganggap sholat sebagai kewajiban dan kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap hari. Kita hanya fokus pada syarat syahnya sholat sesuai rukun sholat dan tidak memperhatikan suasana fikiran dan hati , sehingga ketika sholat fikiran melantur kemana mana tidak mengikuti ayat yang kita baca dalam sholat.

Insya Allah dalam kesempatan ini kami akan melatih anda agar dapat melakukan sholat dengan khusuk , sehingga apa yang anda baca, fikirkan dan rasakan didalam hati ketika mengerjakan sholat berada  dalam kondisi yang sama. Kami akan melatih anda agar fikiran dan hati anda bisa fokus pada ayat yang anda baca dalam sholat. Insya Allah anda akan merasakan sholat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan , sehingga sholat akan anda rasakan sebagi kebutuhan  dan bukan lagi sebagai beban atau sekedar kewajiban rutin yang harus anda penuhi setiap hari. Ikutilah pelatihan sehari dzikir pernapasan asmaulhusna ,tadabbur Qur’an dan sholat khusuk yang kami adakan sesuai dengan JADWAL PELATIHAN yang kami sampaikan di blog ini.

PANDUAN SHALAT KHUSUK BISA DIDAPAT PADA ARTIKEL “PANDUAN SHALAT KHUSUK “ DI BLOG INI

PANDUAN DZIKIR PERNAPASAN ASMAULHUSNA BISA DIDAPAT PADA ARTIKEL :

” PANDUAN SENI PERNAPASAN DZIKRULLLAH “

DI BLOG INI

5 thoughts on “PELATIHAN DZIKIR PERNAPASAN ASMAULHUSNA DAN SHOLAT KHUSUK”
 1. Ass.wr.wb,.pak apakah rencana bapak untuk membuka pelatihan pernapasan atau sholat khusuk sudah dilaksankan,klau sudah dimana saya dapat menerima informasinya,? mohon Infonya Pak…

  1. ASS WR WB

   WAKTU TEMPAT DAN BIAYA SUDAH KAMI MUAT DI HALAMAN DEPAN BLOG INI. pELATIHAN ANGKATAN 1 DIRENCANAKAN HARI SABTU 12 JUNI 2010.

 2. Ass wr wb

  .Kondisi khusuk adalah ketika apa yang diucapkan , difikirkan dan dirasakan sama. Bisa juga terjadi ketika fikiran dan hati sedang fokus pada apa yang didengarkan. Kondisi khusuk adalah kondisi yang sering kita alami dalam kehidupan sehari hari, misalnya ketika berbicara melalui handpone, mendengar sandiwara radio , asyik nonton tv dll. Anehnya kondisi khusuk yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari hari ini tidak terjadi dalam sholat. Ketika sholat mulutnya mengatakan A, fikirannya membayangkan B dan hatinya merasakan C. Semua ini terjadi karena ybs tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholat.

  Untuk bisa khusuk harus mengerti semua yang dibaca dalam sholat , dan latih fikiran dan perasaan untuk fokus pada apa yang dibaca…..ya perlu latihan terus menerus dirumah. boleh saja latihan sendiri. Latihan dilakukan diluar sholat, coba fikiran dan hati untuk folkus pada bacdaan yang dibaca dalam sholat. Silahkan berlatih sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *