Oleh Fadhil.ZAHanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180)

Dalam surat al-A’raaf ayat 180 Allah memerintahkan agar kita memohon kepada-Nya dengan menyebut Asma’ulhusna. Disamping sebutan ” ALLAH ” Dia memiliki 99 nama lain yang dengan nama itu kita bisa menyampaikan segala hajat dan permohonan kita.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Baihaqy 99 nama Allah itu disebutkan sebagai berikut : ” Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung memiliki 99 Nama. Barang siapa yang menghafalnya dia masuk syurga, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia…”
1. AR-RAHMAN YANG MAHA PENGASIH

2. AR-RAHIIM YANG MAHA PENYAYANG

3. AL-MALIK YANG MAHA MERAJAI

4. AL-QUDDUS YANG MAHA SUCI

5. AS-SALAM YANG MAHA SELAMAT

6. AL-MUKMIN YANG MEMBERI KEAMANAN

7. AL-MUHAIMIN YANG MEMELIHARA

8. AL-AZIZ YANG MAHA PERKASA

9. AL-JABBAR YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK

10. AL-MUTAKABBIR YANG MEMILIKI SEGALA KEBESARAN

11. AL-KHALIK YANG MENCIPTAKAN

12. AL-BARRI YANG MAHA PERENCANA

13. AL MJUSHOWWIR YANG MEMBENTUK RUPA

14. AL-GHAFFAAR YANG MAHA PENGAMPUN

15. AL-QOHHAR YANG PERKASA

16. AL-WAHHAB YANG MAHA MEMBERI

17. AR-RAZZAAQ YANG MEMBERI REZEKI

18. AL-FATTAHU YANG MEMBUKA PINTU RAHMAT

19. AL-ALLIM YANG MAHA MENGETAHUI

20. AL-QOBIDH YANG MENGENDALIKAN REZEKI

21. AL-BAASITH YANG MELAPANGKAN REZEKI

22. AL-KHOFIDH YANG MERENDAHKAN DERAJAT

23. AR-RAAFI’ YANG MENINGGIKAN DERAJAT

24. AL-MU’IZZ YANG MEMBERI KEMULIAAN

25. AL-MUDZILLU YANG MENIMPAKAN KEHINAAN

26. AS-SAMII’ YANG MAHA MENDENGAR

27. AL-BASHIIR YANG MAHA MELIHAT

38. AL-HAKAM YANG MENETAPKAN HUKUM

29. AL-ADLU YANG MAHA ADIL

30. AL-LATHIIF YANG MAHA PENYANTUN

31. AL-KHOBIIR YANG MEWASPADAI

32. AL-HALIIM YANG MAHA BIJAKSANA

33. AL-ADZIIM YANG MAHA AGUNG

34. AL-GHOFUUR YANG MAHA PENGAMPUN

35. ASY-SYAKUUR YANG BERTERIMA KASIH

36. AL-ALYY YANG MAHA LUHUR/TINGGI

37. AL-KABIIR YANG MAHA BESAR

38. AL-HAFIIDZ YANG MAHA MEMELIHARA

39. AL-MUQIIT YANG MEMBERI MAKAN

40. AL-HASIIB YANG MAHA MENGHITUNG

41. AL-JALIIL YANG MAHA AGUNG LAGI MULIA

42. AL-KARIIM YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA MULIA

43. AR-RAQIIB YANG MAHA MENGAWASI

44. AL-MUJIIB YANG MAHA MNGABULKAN

45. AL-WAASI’ YANG MAHA LUAS

46. AL-HAKIIM YANG MAHA BIJAKSANA

47. AL-WADUUD YANG MAHA MENGASIHI

48. AL-MAJIID YANG MAHA MULIA

49. AL-BAA’ITS YANG MEMBANGKITKAN

50. ASY-SYAHIID YANG MAHA MENYAKSIKAN

51. AL-HAQQU YANG MAHA BENAR

52. AL-WAKIIL YANG MAHA MENGURUSI

53. AL-QOWIYYU YANG MAHA KUAT

54. AL-MATIIN YANG MAHA KOKOH

55. AL-WALIYYU YANG MAHA MELINDUNGI

56. AL-HAMIID YANG MAHA TERPUJI

57. AL-MUHSHIY YANG MAHA MENGHITUNG

58. AL-MUBDI’U YANG MEMULAI

59. AL-MU’IID YANG MENGEMBALIKAN

60. AL-MUHYII YANG MAHA MENGHIDUPKAN

61. AL-MUMIIT YANG MAHA MEMATIKAN

62. AL –HAYYU YANG MAHA HIDUP

63. AP-QOYYUUM YANG MAHA MANDIRI

64. AL-WAAJID YANG MENEMUKAN

65. AL-MAAJID PEMILIK KEMULIAAN

66. AL-WAAHID YANG MAHA TUNGGAL

67. AL-AHAD YANG MAHA ESA

68. AS-SHOMAD PUSAT PENGADUAN

69. AL-QOODIR YANG MAHA KUASA

70. AL-MUQTADIR YANG MEMEGANG KEKUASAAN

71. AL-MUQODDIM YANG MENDAHULUI

72. AL-MU’AKHIR YANG MENGAKHIRI

73. AL-AWWAL YANG MAHA AWAL

74.AL-AAKHIRU YANG MAHA AKHIR

75. AZH-ZHOOHIRU YANG NYATA

76. AL-BAATHIN YANG GHAIB

77. AL-WAALIYU YANG MAHA MENGUASAI

78. AL-MUTA’AALI YANG MAHA TINGGI

79. AL-BARRU YANG MAHA BAIK

80. AT-TAWWAAB YANG MAHA MENERIMA TOBAT

81. AL-MUNTAQIM YANG MAHA MENYIKSA

82. AL-AFUWWU YANG MAHA PEMAAF

83. AR-RO’UF YANG MAHA BELAS KASIHAN

84. AL-MALIKUL MULKI YANG MENGUASAI SEGALA KEKUASAAN

85. DZUL JALAALI WAL IKRAAM PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN

86. AL-MUQSITH YANG MAHA ADIL

87.AL-JAAMI’ YANG MAHA MENGHIMPUN

88. AL-GHONIYY YANG MAHA KAYA

89. AL-MUGHNII YANG MAHA MEMBERI KEKAYAAN

90. AL-MAANI’ YANG MAHA MENOLAK

91. ADH-DHOORRU YANG MAHA MERUSAK

92. AN-NAAFI’ YANG MAHA MEMBERI MANFAAT

93. AN-NUUR YANG MAHA BERCAHAYA

94. AL-HAADII YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK

95. AL-BADII’ YANG MAHA MENCIPTAKAN

96. AL-BAAQII YANG MAHA KEKAL

97. AL-WAARITS YANG MAHA TETAP

98. AR-RASYIID YANG MAHA PANDAI

99. ASH-SHOBUUR YANG MAHA PENYABAR

Asma’ulhusna lazim digunakan dalam berdo’a memohon sesuatu pada Allah, dengan memanggil nama Allah sesuai dengan do’a yang dipanjatkan. Misalnya Ya Malik , Ya Aziz, Ya Jabbar, digunakan memohon sesuatu yang bersifat kekuatan atau kekuasaan. Ya Rahman, ya Rahiim, ya Latif, digunakan untuk memohon sesuatu yang bersifat kasih sayang dan penuh kelembutan. Ya Ghoniy, ya mughni, ya Razzaq, ya Fattah digunakan memohon sesuatu yang berkaitan dengan masalah kekayaan dan rezeki.

Asma’ulhusna juga digunakan untuk berzikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah , dengan menyebut nyebut nama-Nya sebanyak banyaknya. Lazimnya dengan menambahkan kata “yaa..” didepan Asma’ulhusna, menjadi “Yaa Rahman…… ya Rahiim…… yaa Malik….. yaa Quddus….. yaa Salam…… Yaa Mukmin …… yaa Muhaimin…… dst.

5 thoughts on “MENGENAL ASMA’ULHUSNA”
  1. ass wr wbr …mohon izin untuk kami download dan kami copy…semoga Allah mengampuni dan memaapkan kamu muslimin dan muslimat sampai akhir jaman untuk dilindungi dari syetan dan iblis…..amin Ya Robb wassalam

  2. Salam.sya sentiasa mengikuti tulisan bagi yang membuat saya makin dekat padaNya.pada pak ustaz saya mohon diberi panduan gimana menghadapi hal ini.saya mempunyai 5 org anak.satunya membuat saya sakit hati marah dan kerap kali saya menghambur kata .kini saya insaf bahawa sebagai ibu saya tidak patut lakukan begitu.pernah anak ini umurnya 18 tahun lari dari rumah.saya menangis dan menangis hanya kerananya.saya bertahajud memohon padanya moga perkataan saya yg tidak baik ketika dulu tidak dimakbulkan.saya mohon anak ini taat kepadaNya.mohon emeil nasihat pak ustaz kepada saya.saya sangat mengharap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *