Oleh : Fadhil ZA

Dalam Al Qur’an banyak ditemui ayat yang menganjurkan kita untuk bangun malam hari mengerjakan sholat tahajjud atau sholat malam. Antara lain pada surat Al Muzzamil ayat 1 sampai 6 :

1- Hai orang yang berselimut (Muhammad),

2- bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),

3- (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit,

4- atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan.

5- Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.

6- Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.

7- Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).

8- Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.

bintang


Dalam surat Al Muzzammil diatas disebutkan, disamping mengerjakan shalat malam dianjurkan juga untuk membaca Qur’an dengan tartil. Karena bacaan Qur’an pada malam hari yang sunyi akan dirasakan lebih khusuk dan menghunjam ke dalam hati. Anjuran untuk mengerjakan shalat malam dan tahajjud juga dapat ditemui pada surat Al Israak ayat 78 dan 79:

78- Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

79- Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.

Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan shalat malam. Sebagian besar waktu beliau dimalam hari beliau habiskan untuk mengerjakan shalat malam. Apakah rahasia kekuatan yang terkandung dalam shalat malam ini ? sehingga Rasulullah tidak pernah meninggalkan shalat malam selama hidup beliau. Sudah banyak buku yang membahas tentang hikmah dan kekuatan yang terkandung dalam shalat malam.

Dalam kesempatan ini saya ingin sharing dengan pembaca tentang pengalaman mengerjakan shalat malam ini. Salat malam sebaiknya dilakukan pada sepertiga malam terakhir, kira kira dimulai jam 3.00 pagi, satu setengah jam sebelum waktu subuh. Pada waktu itu sebagian besar manusia sedang lelap tidur. Orang yang hoby begadang pun, saat itu mulai mengantuk berat dan tertidur pulas. Itulah saat yang paling nikmat untuk tidur. Ketika itu langit sepi dari lalulintas gelombang fikiran, sehingga komunikasi anda dengan Allah diharapkan bisa mulus tanpa banyak mengalami gangguan dari gelombang fikiran lainnya.

Sesaat setelah bangun tidur dan anda masih duduk ditempat tidur, pujilah Allah atau baca do’a setelah bangun tidur. Pusatkan hati dan fikiran pada kebesaran Allah, niatkan dihati bahwa anda bangun pada malam itu untuk beribadah, mengerjakan shalat malam menghadap Allah SWT. Setelah berwudhu dan siap ditempat shalat, lakukan senam ringan dan peregangan untuk melancarkan jalan darah serta menghilangkan rasa kantuk. Berdiri tegak, baca takbiratul ihram, konsentrasikan fikiran pada ayat yang dibaca dalam shalat, sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan tentang mencapai shalat khusuk, jangan biarkan fikiran anda melantur kemana mana tidak tentu arah.

Baca do’a iftitah dan dilanjutkan dengan surat AlFatiha serta ayat atau surah pilihan dengan tartil, pahami maknanya. Usahakan fikiran hanya tertuju pada ayat yang dibaca, tidak melantur kemana mana. Rasakan bahwa anda sedang berdialog dengan Allah menggunakan media ayat Qur’an yang anda baca. Sebaiknya anda membaca dengan jahar dan tartil ( bersuara lembut sekedar terdengar oleh anda sendiri ). Sebagai contoh misalnya pada rakaat pertama anda baca surat Al Muzammil ayat 1-11. Pada rakaat kedua anda baca surat An Nahl ayat 96 – 101. Lakukan rukuk, sujud dan semua gerakan shalat dengan tu’maninah, atur nafas, jangan tergesa gesa ingin selesai. Nikmati shalat anda dengan relaks, tentram dan nyaman. Rasakan kenikmatan disekujur tubuh anda. Shalat adalah kenikmatan yang sempurna.

Selesai shalat dua rakaat, duduk bersimpuh dengan merendah diri dihadapan Allah, baca sahadat, shalawat dan puji-pujian pada Allah swt. Lakukan dialog pada Allah dengan mentadabburi surah Alfatihah dan ayat yang sudah dibaca pada rakaat pertama dan kedua tadi.

Tadabbur Al Fatihah

1- Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

”Ya Allah, dengan menyebut namaMu yang maha pemurah, dengan menyebut namaMu yang maha penyayang penuh kasih sayang, dengan menyebut namaMu yang pengasih penuh cinta kasih. Engkau sungguh-sunguh maha lembut terhadap hambamu.Hamba mohon limpahan kasih sayangMu ya Allah”

2- Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,

”Segala punji bagiMu ya Allah , penguasa alam semesta. Segala puji bagiMu ya Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang telah memenuhi semua hajat kebutuhan kami. Segala puji bagiMu ya Allah Raja yang berkuasa penuh diseluruh langit dan bumi.”

3- Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

”Engkau sunguh sunguh maha pengasih, maha pemurah dan maha lembut terhadap kami, limpahkan cinta kasioh dan rahmatMu bagi kami ya Allah.”

4- Yang menguasai hari pembalasan.

”Engkaulah Raja yang berkuasa penuh dihari berbangkit, dihari yang tiada berguna harta dan anak anak, dihari yang tiada menolong sanak famili, dihari yang tiada berguna pangkat dan jabatan, dihari yang tiada tempat bernaung selain naunganMu ya Allah. Jangan kau hinakan kami dihari itu. Lindungi kami dengan cinta kasihMu dari kesuloitan dan kehinaan dihari itu , ya Allah…”

5- Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

”Ya Allah , hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami sujud. Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tidak ada yang kami sembah selain Engkau ”

6- Tunjukilah kami jalan yang lurus,

”Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Engkau Ridho’a dan jalan yang penuh dengan rahmat dan berkahMu

7- (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

”Yaitu jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, Jalan yang ditempuh oleh para RasulMu, para shalihin dan shodiqin, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat ….perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah, Engkau maha kuat melaksanakan kehendakMu. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Engkau kehendaki mustahil terjadi”

Anda hanya mentadabburi kalimat yang berwarna biru, terjemahan Al fatihan yang berwaran coklat hanya anda bayangkan didalam fikiran untuk menuntun anda dalam menyusun kalimat tadabbur. Kalimat tadabbur diatas hanya contoh anda bisa mengembangkan sendiri sesuai perasaan hati anda. Anda bisa mengembangkan kalimat tadabbur seorang diri dengan mengacu pada terjemahan surat Alfatihah yang berwarna coklat. Perbanyaklah do’a dalam tadabbur, rasakan bahwa anda sedang berhadapan dengan penguasa tertinggi dialam semesta ini, berbicaralah dengan tawadhu dan merendahkan diri.

Selanjutnya anda tadabburi ayat atau surah yang anda baca sesudah Alfatihah pada rakaat pertama. Dalam hal ini surat Al Muzzammil ayat 1-11. Untuk tadabbur yang dibaca hanya yang bertulis biru, kalimat terjemahan yang berwarna coklat hanya dibayangkan pada fikiran sebagai penuntun menyusun kalimat tadabbur Qur’an.

Tadabbur Al Muzzammil

1- Hai orang yang berselimut (Muhammad),

2- bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),

3- (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit,

4- atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan.

5- Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.

6- Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.

7- Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).

8- Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.

9- (Dia-lah) Tuhan masyrik dan magrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.

”Ya Allah, telah Kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung, surah Al Muzzami ayat 1-9, Agar kami bangun pada malam hari, seperdua malam, kurang dari itu atau lebih daripadanya. Ya Allah beri kami kekuatan dan kesanggupan untuk bangun dimalam hari,beribadah kepadaMu, seperdua malam, kurang dari itu atau lebih dari itu. Ya Allah jadikan kami mencintai mengerjakan sholat malam sebagaimana Rasulullah mencintai mengerjakan sholat malam.

Dan telah Kau ingatkan pula kepada kami agar kami membaca Qur’anMu dengan tartil, Engkau akan menjurunkan kepada kami perkataan yang berat. Kau ingatkan kepada kami bahwa bangun diwaktu malam lebih tepat dan khusuk bacaannya. Dan kami pada siang hari banyak kesibukan dan pekerjaan. Ya Allah tolong kami untuk membaca Qur’anMu dengan tartil, terangi hati dan fikiran kami denga n qur’anMu. Hunjamkan Qur’anMu kedalam hati dan fikiran kami. Jangan kau jadikan kami termasuk orang ynag lalai dari membaca Qur’anMu .

Ya Allah telah kau ingatkan kepada kami agar kami banyak menyebut namaMu dan beribadah kepadaMu dengan penuh ketekunan. Engkaulah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah pemimpin kami. Engkaulah pelindung kami. Ya Allah tolong kami untuk selelu menyebut namaMu dan beribadah kepadaMu dengan tekun dan sungguh sungguh. Ya Allah Engkaulah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Engkau. Engkaulah pemimpin dan pelindung kami. Perkenankan permohonan kami ini ya Allah. ”

Selanjutnya diteruskan dengan tadabbur bacaan ayat pada Rakaat kedua yaitu surat An Nahl ayat 96-100. sebagai berikut:

Tadabbur An Nahl ayat 96-100:

96- Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

97- Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

98- Apabila kamu membaca Al Qur’an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

99- Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya.

100- Sesungguhnya kekuasaannya (setan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

”Ya Allah, telah Kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung dalam surat an Nahl ayat 96, bahwa apa yang ada disisi kami akan musnah dan yang ada disiMu itulah yang kekal dan abadi. Dan Engkau akan membalasi orang yang sabar dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya Allah kami mohon padaMu tolong kami untuk menyadari peringatanMu ini. Tolong kami untuk menyadari bahwa apa yang ada pada kami semua akan musnah , yang kekal dan abadi hanya apa yang ada disisiMu. Tolong kami mendapatkan yang kekal disiMu. Jangan kami tertipu kehidupan dunia yang bersifat sementara. Tolong kami untuk bersabar dengan ketetapan dan keputusanMu, balasi kami dengan yang lebih baik dari apa yang telah kami kerjakan.

Ya Allah telah kau kabarkan kepada kami dalam surat an Nahl ayat 97 bahwa barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki laki maupun perempuan, sedang dia Beriman ,Engkau akan memberikan padanya kehidupan yang baik, dan membalasi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya Allah tolong kami untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, tolong teguhkan Iman dan keyakinan kami kepadaMu. Beri kami kehidupan yang baik didunia dan akhirat balasi kami dengan yang lebih baik dari apa yang telah kami kerjakan. Itulah janjiMu dalam Qur’anMu yang agung , janjiMu pasti dipenuhi Edngkau tidak pernah mengingkari janji. Perkenankan permohonan kami ya Allah

Ya Allah telah kau ingatkan pada kami dalam surat An Nahl ayat 98 , apabila kami membaca Qur’an agar kami berlindung padaMu dari godaan syetan yang terkutuk. Ya allah lindungi kami dari jeratan tipu daya syetan yang terkutuk.

Ya Allah telah Kau kabarkan kepada kami dalam, surat An Nahl ayat 99 bahwa syetan tidak berkuasa terhadap orang yang beriman dan bertawakkal padaMu. Tolong kami untuk beriman dan bertawakkal padaMu. Tolong teguhkan Iman dan keyakinan kami padaMu, tolong kami untuk berserah diri padaMu. Jangan kau biarkan syetan menguasai hidup kami ya Allah, tolong kami untuk berserah diri padaMu.

Ya Allah telah Kau sampaikan kepada kami dalam surat An Nahl ayat 100, bahwa syetan hanya berkuasa terhadap orang yang mengambilnya sebagai pemimpin dan menjadikannya sebagai sekutuMu. Tolong kami ya Allah agar hanya mengambil Engkau sebagai pemimpin, tolong kami agar tidak mempersekutukanMu dengan suatu apapun. Engkaulah pelindung kami, Engkaulah pemimpin kami , hanya padaMu kami sujud , hanya padaMu kami menyembah. Tidak ada Tuhan selain Engkau . Jangan kau Jadikan syetan menguasai hidup kami ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah.

Kalimat tadabbur diatas bisa anda kembangkan sendiri menurut pemahaman dan kata hati anda. Tadabbur adalah bahasa hati, jika anda betul betul menghayatinya anda akan merasakan getaran yang dahsyat. Gunung yang demikian tinggi dan besar akan pecah dan belah jika dibacakan Qur’an padanya, konon lagi kita manusia yang tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan gunung. Jika anda belum bisa merasakan getaran didada anda coba tambahkan kalimat berikut ini:

” Ya Allah telah kami dengarkan Al Qur’an Mu yang agung , hunjamkan Qur’anMu kedalam hati dan fikiran kami ya Allah, terangi hati dan fikiran kami dengan Qur’anMu. Gunungpun akan hancur mendengarkan Qur’anMu , gunung akan pecah belah karena takutnya padaMu ya Allah. Kami tidaklah sebesar gunung-Mu. Jangan kau jadikan hati kami keras membatu, tidak peduli dengan peringatan- peringatanMu. Lembutkan hati kami dengan Qur’an-Mu ya Allah, ampuni kami……jangan Kau jadikan hati kami keras membatu tidak peduli dengan nasehat dan Qur’an-Mu. Lembutkan dan getarkan hati kami dengan Qur’an-mu. Perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah”

Mudah-mudahan hati anda menjadi lembut dan bisa merasakan getaran Ilahi, jika timbul dorongan untuk menangis, lepaskanlah. Biarkan hati anda bergetar dengan Al Qur’an yang Agung. Tadabbur ayat yang anda baca dalam sholat malam ini adalah sarana untuk berdialog, bercakap cakap dan bermesraan dengan Allah penguasa tertinggi di alam semesta. Rasakan nikmatnya berdialog dengan Allah melalui ayat qur’an yang anda baca dalam sholat malam. Anda bisa memilih ayat lainnya yang sesuai untuk berdialog dengan sang maha pencipta yang maha agung dan mulia. Jika anda telah dapat merasakan nikmatnya sholat malam mudah mudahan anda akan menjadi orang yang mencintai sholat malam dan tetap melakukannya sepanjang hayat sebagaimana Rasulullah telah mengerjakan sholat malam itu seumur hidupnya. Setelah selesai anda bisa menambahkan sholat dua rakaat lagi, dengan membaca ayat atau surah pilihan lainnya. Lakukan hal yang sama seperti diatas. Demikian seterusnya dan tutup dengan sholat witir 3 raka’at sebelum datang waktu subuh. Selamat mencobanya…

2 thoughts on “SHOLAT MALAM DAN TADABBUR QUR’AN”
  1. Pak,,Yang Ini Juga Saya Save Ke Flash disk ya…Mau saya Taruh di Komputer Saya…saya senang membaca cerita2 tentang qur’an,sholat malam dan sholat khusyuk pak…

    terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *