Di sebagian daerah di Indonesia membaca surah Yasin sebagai wirid mingguan masih banyak kita temui terutama di pulau Jawa. Di beberapa tempat di Jakarta kita masih banyak menemui kelompok atau jama’ah yasinan, yang mewiridkan membaca surah Yasin secara berjama’ah setiap hari kamis malam jum’at. Ada juga yang membaca surah Yasin ketika mengunjungi orang yang dalam sakaratul maut atau melayat orang yang meninggal dunia. Banyak orang yang hafal surah Yasin diluar kepala.

Saya juga pernah beberapa kali menghadiri undangan pengajian yasinan (membaca surah yasin berjamaah) di lingkungan saya. Umumnya mereka membaca surah yasin hanya sebagai ritual dan wirid, mereka tidak paham pesan yang terkandung didalamnya. Waktu pertama ikut yasinan saya juga hanya manggut manggut saja tanpa mengerti apa yang dimaksud oleh surah yasin tersebut. Beberapa kali saya ikut akhirnya bosan sendiri.

Belakangan saya jadi ingin tahu apa sih pesan atau isi yang terkandung dalam surah yasin tersebut. Saya ingat ibu saya juga hafal surah yasin, ketika ziarah kemakam ayah beliau membaca surah yasin sampai tamat tanpa melihat teks Al Qur’an . Ketika beliau sakit saat menjelang akhir usianya beliau beberapa kali menamatkan membaca surah yasin. Saya jadi tertarik untuk menghafal surah yasin seperti ibu saya. Beberapa bulan yang lalu saya mulai berusaha menghafal surah yasin berikut terjemahannya. Alhamdulillah saya bisa menghafalnya selama 3 bulan berikut terjemahannya. Saya mulai sering membaca surah yasin kadang kala saya baca dalam shalat malam. Satu rakat 20 ayat sehingga surah yasin tersebut bisa saya selesaikan dalam 4 rakaat shalat malam, butuh waktu lebih dari 40 menit untuk menyelesaikan bacaan surah yasin dalam shalat malam tersebut.

Setelah sering membaca dengan memahami artinya saya mulai merasakan kedahsyatan surah yasin tersebut. Terutama mulai ayat 51 yang bercerita ketika saat sangkakala ditiup dan manusia bangkit dari kuburnya masing masing sambil berseru : “ Celaka siapakah yang membangunkan kita dari tidur (kubur) kita ini ? inilah yang dijanjikan yang Maha Pemurah dan benarlah para Rasul” hingga akhir surah. Saya terbayang saat manusia dibangkitkan dari kubur, saat berjalan dipadang mahsyar, saat berkumpul dihari berhisab . Ketika mulut dikunci, tangan berkata –kata, kaki menjadi saksi. Ada orang yang di butakan Allah dihari itu sehingga tidak bisa melihat jalan yang ditempuh. Betapa orang mukmin bersenang senang dalam taman syurga dengan pasangannya masing masing. Betapa orang yang kafir dibenamkan dalam neraka jahannam yang panas membakar….. dan seterusnya.

Mulai ayat 51 itu bacaan saya mulai tersendat, saya sering menangis membayangkan semua keadaan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dada terasa mau pecah, badan bergetar, suara terputus putus. Saya bisa merasakan kedahsayatan surah yasin tersebut. Benarlah kalau ada orang yang membiasakan membaca surah yasin setiap minggu. Namun sayang sebagian besar orang yang biasa mewiridkan bacaan surah yasin tersebut ttidak mengerti apa yang mereka baca atau dengar dari bacaan tersebut. Sehingga ketika mendengar surat yasin mereka hanya bisa menggut manggut seperti saya pertama kali mengikuti yasinan di lingkungan saya.

Jika pembaca ingin merenung dan menghayati surah yasin ini, pembaca bisa mendengarkan lantunan surah yasin yang dibaca syekh Sa’d Al Ghamidy di youtube yang di upload oleh Buzzbuzz44 :

[youtube -ijlywiq11o]

[youtube URfDnAiNzrY]

Dengar lantunan surah yasin yang dibaca tersebut, perhatikan dan baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia, usahakan memahami maksud ayat tersebut. Gunakan Imajinasi anda untuk membayangkan apa yang dimaksud oleh ayat yang anda dengarkan.

Rasakan dengan perasaan anda, terutama mulai ayat 51. Insya Allah anda akan merasakan getaran yang dahsyat. Jika perasaan anda sudah peka besar kemungkinan anda akan menangis. Lepaskan tangis anda, jangan ditahan. Jika mendengar ayat yang berkaitan dengan syurga , mintalah pada Allah agar anda dimasukan kedalam golongan orang yang masuk kesyurga itu. Jika anda mendengar ayat yang berkaitan dengan azab, berlindunglah pada Allah. Selamat mentadabburi surah Yasiin…

11 thoughts on “TADABBUR SURAH YASIN”
 1. Assalammualaikum Wr.Wb
  Saya setuju sekali dengan Resensi di atas, bagus, tetapi lebih baik lagi kita harus Action melalui kemjuan kedashyatan multimedia untuk memberantas salah kaprah tsb di atas melalui alam bawah sadar, sehingga tidak langsung melawan arus,(Shock), namun perlahan-lahan sehingga kesadaran timbul dengan sendirinya atas pemahaman terhadap surat Yasiin, sekian Wassalammualaikum

 2. Assalamu’alaikum wr wb
  Subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar.
  Terus terang saya selama ini juga bertanya-tanya kenapa di banyak daerah dan khususnya di lingkungan saya sekarang juga masih banyak yang mengadakan acara yasinan tiap kamis malam, tetapi seperti juga yang disampaikan oleh ustad di atas, kebanyakan yang pernah saya lihat hanya sebagai ritual saja bukan untuk lebih mentadabburi ayat demi ayat dalam surat tersebut. Mudah-mudahan tulisan ustad ini lebih membuka ilmu dan wawasan saya untuk lebih mentadabburi ayat-ayat Allah, mohon doanya. Syukron jazakallah.
  Wassalamu’alaikum wr wb

 3. Aswrwb..
  menanggapi tulisan diatas saya sangat teratarik, saya dlm sebulan ini mengamalkan surah yasiin setip malam setelah Sholat Isya dan saya coba pahami makna2 nya..dan ALhamdulillah SUbhanallah mendapati efek yg luar biasa thdp jiwa,
  tapi setelah saya membaca bbrp artikel yg menyatakan bahwa khasiat dan fadillah2 surah Yasin dr bbrp hadist adlah PALSU atau LEMAH.

  saya yg bodoh ini mohon pencerahannya
  wass..
  ———————————————————————————————————————————————————-

  KELEMAHAN HADITS-HADITS TENTANG FADHILAH SURAT YASIN

  Kebanyakan umat Islam membaca surat Yasin karena -sebagaimana dikemukakan di atas- fadhilah dan ganjaran yang disediakan bagi orang yang membacanya. Tetapi, setelah penulis melakukan kajian dan penelitian tentang hadits-hadits yang menerangkan fadhilah surat Yasin, penulis dapati Semuanya Adalah Lemah.

  Perlu ditegaskan di sini, jika telah tegak hujjah dan dalil maka kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebab ancamannya adalah Neraka. (Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya).

  HADITS DHA’IF DAN MAUDHU’

  Adapun hadits-hadits yang semuanya dha’if (lemah) dan atau maudhu’ (palsu) yang dijadikan dasar tentang fadhilah surat Yasin diantaranya adalah sebagai berikut :

  Hadist 1

  Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya dan siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jum’at maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya.” (Ibnul Jauzi, Al-Maudhu’at, 1/247).

  Keterangan: Hadits ini Palsu.

  Ibnul Jauzi mengatakan, hadits ini dari semua jalannya adalah batil, tidak ada asalnya. Imam Daruquthni berkata: Muhammad bin Zakaria yang ada dalam sanad hadits ini adalah tukang memalsukan hadits. (Periksa: Al-Maudhu’at, Ibnul Jauzi, I/246-247, Mizanul I’tidal III/549, Lisanul Mizan V/168, Al-Fawaidul Majmua’ah hal. 268 No. 944).

  Hadits 2

  Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari karena mencari keridhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya.”

  Keterangan: Hadits ini Lemah.

  Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya Mu’jamul Ausath dan As-Shaghir dari Abu Hurairah, tetapi dalam sanadnya ada rawi Aghlab bin Tamim. Kata Imam Bukhari, ia munkarul hadits. Kata Ibnu Ma’in, ia tidak ada apa-apanya (tidak kuat). (Periksa: Mizanul I’tidal I:273-274 dan Lisanul Mizan I : 464-465).

  Hadits 3

  Artinya: “Siapa yang terus menerus membaca surat Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid.”

  Keterangan: Hadits ini Palsu.

  Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Mu’jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa’id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dituduh oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadits. (Periksa: Tuhfatudz Dzakirin, hal. 340, Mizanul I’tidal II : 159-160, Lisanul Mizan III : 44-45).

  Hadits 4

  Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan siang (pagi hari) maka akan diluluskan semua hajatnya.”

  Keterangan: Hadits ini Lemah.

  Ia diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Al-Walid bin Syuja’. Atha’ bin Abi Rabah, pembawa hadits ini tidak pernah bertemu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebab ia lahir sekitar tahun 24H dan wafat tahun 114H.

  (Periksa: Sunan Ad-Darimi 2:457, Misykatul Mashabih, takhrij No. 2177, Mizanul I’tidal III:70 dan Taqribut Tahdzib II:22).

  Hadits 5

  Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur’an dua kali.” (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

  Keterangan: Hadits ini Palsu.

  (Lihat Dha’if Jamiush Shaghir, No. 5801 oleh Syaikh Al-Albani).

  Hadits 6

  Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin satu kali, seolah-olah ia membaca Al-Qur’an sepuluh kali.” (Hadits Riwayat Baihaqi dalam Syu’abul Iman).

  Keterangan: Hadits ini Palsu.

  (Lihat Dha’if Jami’ush Shagir, No. 5798 oleh Syaikh Al-Albani).

  Hadits 7

  Artinya: “Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai hati dan hati (inti) Al-Qur’an itu ialah surat Yasin. Siapa yang membacanya maka Allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca Al-Qur’an sepuluh kali.”

  Keterangan: Hadits ini Palsu.

  Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (No. 304 8) dan Ad-Darimi 2:456. Di dalamnya terdapat Muqatil bin Sulaiman. Ayah Ibnu Abi Hatim berkata: Aku mendapati hadits ini di awal kitab yang di susun oleh Muqatil bin Sulaiman. Dan ini adalah hadits batil, tidak ada asalnya. (Periksa: Silsilah Hadits Dha’if no. 169, hal. 202-203). Imam Waqi’ berkata: Ia adalah tukang dusta. Kata Imam Nasa’i: Muqatil bin Sulaiman sering dusta.

  (Periksa: Mizanul I’tidal IV:173).

  Hadits 8

  Artinya: “Siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari maka akan dimudahkan (untuknya) urusan hari itu sampai sore. Dan siapa yang membacanya di awal malam (sore hari) maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi.”

  Keterangan: Hadits ini Lemah.

  Hadits ini diriwayatkan Ad-Darimi 2:457 dari jalur Amr bin Zararah. Dalam sanad hadits ini terdapat Syahr bin Hausyab. Kata Ibnu Hajar: Ia banyak memursalkan hadits dan banyak keliru. (Periksa: Taqrib I:355, Mizanul I’tidal II:283).

  Hadits 9

  Artinya: “Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu.”

  Keterangan: Hadits ini Lemah.

  Diantara yang meriwayatkan hadits ini adalah Ibnu Abi Syaibah (4:74 cet. India), Abu Daud No. 3121. Hadits ini lemah karena Abu Utsman, di antara perawi hadits ini adalah seorang yang majhul (tidak diketahui), demikian pula dengan ayahnya. Hadits ini juga mudtharib (goncang sanadnya/tidak jelas).

  Hadits 10

  Artinya: “Tidak seorang pun akan mati, lalu dibacakan Yasin di sisinya (maksudnya sedang naza’) melainkan Allah akan memudahkan (kematian itu) atasnya.”

  Keterangan: Hadits ini Palsu.

  Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab Akhbaru Ashbahan I :188. Dalam sanad hadits ini terdapat Marwan bin Salim Al Jazari. Imam Ahmad dan Nasa’i berkata, ia tidak bisa dipercaya. Imam Bukhari, Muslim dan Abu Hatim berkata, ia munkarul hadits. Kata Abu ‘Arubah Al Harrani, ia sering memalsukan hadits. (Periksa: Mizanul I’tidal IV : 90-91).

  PENJELASAN

  Abdullah bin Mubarak berkata: Aku berat sangka bahwa orang-orang zindiq (yang pura-pura Islam) itulah yang telah membuat riwayat-riwayat itu (hadits-hadits tentang fadhilah surat-surat tertentu). Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata: Semua hadits yang mengatakan, barangsiapa membaca surat ini akan diberikan ganjaran begini dan begitu SEMUA HADITS TENTANG ITU ADALAH PALSU. Sesungguhnya orang-orang yang memalsukan hadits-hadits itu telah mengakuinya sendiri. Mereka berkata, tujuan kami membuat hadits-hadits palsu adalah agar manusia sibuk dengan (membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur’an) dan menjauhkan mereka dari isi Al-Qur’an yang lain, juga kitab-kitab selain Al-Qur’an. (Periksa: Al-Manarul Munffish Shahih Wadh-Dha’if, hal. 113-115).

  KESIMPULAN

  Dengan demikian jelaslah bahwa hadit-hadits tentang fadhilah dan keutamaan surat Yasin, semuanya LEMAH dan PALSU. Oleh karena itu, hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan keutamaan surat ini dan surat-surat yang lain, dan tidak bisa pula untuk menetapkan ganjaran atau penghapusan dosa bagi mereka yang membaca surat ini. Memang ada hadits-hadits shahih tentang keutamaan surat Al-Qur’an selain surat Yasin, tetapi tidak menyebut soal pahala. Wallahu A’lam.

  ***

  1. Ass wr wb

   Lupakan saja masalah hadist diatas, semua ayat yang ada dalam, Qur’an adalah baik. Kalau kita senang membaca ayat tertentu selama memahami artinya, boleh boleh saja tidak ada larangan sedikitpun. Allah mengatakan dalam surat Al Muzzamil ayat 20 ” Faqro’uu maa tayassaroh minal Qur’an….bacalah apa yang mudah dari al qur’an. Kalau anda merasa asyik membaca Yasin tiap hari , tidak ada larangan sama sekali…teruskan saja, kemudian coba tambahkan surat yang lain. Sebaiknya ditambahkan membiasakan membaca Qur’an rutin dari Al Baqarah s/d surat an nas , target khatam satu tahun , 6 bulan atau 4 bulan . Sehingga kkita tidak membeda bedakan ayat Qur’an karena kita juga membacanya secara keseluruhan.

 4. Asl. wr.wb
  Setiap ayat dalam Alquaran dari Allah, yang berisikan perintah2, larangan2, peringatan2, contoh2 yang mesti kita patuhi dan/atau kita tinggalkan, dan kita waspadai supaya terhindar dari ancaman2/peringatan2 dari Allah.

  Peringatan yang ada dalam surah Yasin ayat 51 dst, tak kalah dahsyatnya surah wal’aqiah dari awal s/d ayat 56, atau surat alqiamah, zalzalah, dst

  Marilah kita patuhi/laksanakan perintah yang ada dalam alquran, kita tinggalkan apa yang dilarang, dan supaya kecintaan kepada alquran semakin hari semakin tinggi, marilah kita memulai menghafal walau satu kalimah satu hari. Salam

 5. AS WR WB :
  Pak fadhilza yang saya cintai karna allah,saya mau tanya,begini pak..kalo kita melakukan stage hipnotis & Hypnoterapi pada wanita atau ibu rumah tangga,kitakan bersentuhan dlm memberikan shock induksi dan handrop induksi maksudnya kita berpegangan tangan sedangkan klien tersebut hanya sebatas pasien hypnoterapis dan relawan stage hipnosis dan bukan muhrim ,apa termasuk katagori zinah tangan atau termasuk Dosa pak…mohon pencerahan nya…Bls

  Wassalam :
  Suryadi sofyan

 6. Sαlαh sαtu kαndungan isi Surαh Yαsin αdαlαh Kisαh utusαn-utusαn Isα kepαdα penduduk Antαkiyαh.
  Qs 36:13. Dαn buαtlαh BAGI merekα suαtu perumpαmααn, yαitu penduduk suαtu negeri, ketikα utusαn-utusαn dαtαng KEPADA merekα,

  Qs 36:14. ketikα Kαmi mengutus KEPADA merekα duα orαng utusαn, lαlu merekα mendustαkαn keduαnyα; kemudiαn kαmi kuαtkαn DENGAN ke tigα, mαkα ke tigα utusαn itu berkαtα: ‘Sesungguhnyα kαmi αdαlαh orαng-orαng yαng diutus KEPADAMU’.

  Dαri Ibnu Ishαq rα, berkαtα: Bαhwα suatu Negeri itu ADALAH kotα Antαkyαh (Antiokhiα). (Tαƒsir Ibnu Kαtsir,Qs 36:13)

  Dαri Shu’αyb Al-Jαbα’I rα, berkαtα: Duα Rαsul pertαmα bernαmα Shαm`un (Simeon) DAN Yuhαnnα (Yohαnes) DAN Rαsul ketigα bernαmα Bulouhs (Pαulus). (Tαƒsir Ibnu Kαtsir,Qs 36:14)

  Dαri Abu Al-Aliyαh, Qαtαdαh bin Di’Amαh rα, berkαtα: Shαm`un, Yuhαnnα DAN Bulouhs ADALAH utusαn Isα. (Tαƒsir Ibnu Kαtsir,Qs 36:14)

  Jelαs sααt merekα diutus, Isα sudαh Nαik Ke syurgα. Pertαnyααnnyα: Siαpαkαh ‘Kαmi’ yg mengutus murid-murid Mesiαs Qs 36:14 tersebut…ʔʔ Apαkαh ‘Kαmi’ itulαh Isα yg αdαlαh Allαh itu sendiri…ʔʔ

 7. assalamu’alaikum
  saya mau tanya,
  waktu saya tidur, n ktika tidur it saya bermimpi sedang sholat atau lg apa gitu, lupa persis nya
  tp yg pasti, waktu baca surat yassin saya menangis
  bkan menangis pas dtengah” surat, tp di awal surat yassin
  sampai” saya terjaga dan gak kerasa air mata ini terus mengalir waktu saya bangun tidur pagi
  mohon dijawab bagi yg tahu kenapa

  wa’alaikumsalam

 8. Assalamualaikum, Setelah sering membaca dengan memahami artinya saya mulai merasakan kedahsyatan surah yasin tersebut. Dengar lantunan surah yasin yang dibaca tersebut, perhatikan dan baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia, usahakan memahami maksud ayat tersebut. Gunakan Imajinasi anda untuk membayangkan apa yang dimaksud oleh ayat yang anda dengarkan.
  Terimakasih untuk sharing di artikel ini, sangat begitu bermanfaat sekali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *