asy-syuura_51.png

Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. (Asy Syura’ 51)

Dalam Surat Asy Syura ayat 51 diatas disebutkan bahwa ada 3 cara Allah berkomunikasi dengan manusia :

 1. Dengan perantaraan wahyu yang langsung muncul didalam hati dan fikiran manusia

 1. Dari belakang tabir atau hijab

 1. Dengan perantaraan utusan ( Malaikat) yang menyampaikan pesan dari Allah

Setiap orang bisa berkomunikasi dengan Allah, asal mau dan mengikuti cara serta prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah adalah penguasa tertinggi di Alam Jagat Raya, Dia maha tinggi, Maha agung , Maha kuasa , Maha mulia, Maha terpuji……dan maha segala galanya. Kita adalah mahluk ciptaanNya yang sangat kecil dan lemah. Diri kita sangat tidak berarti dan berharga jika dibandingkan dengan alam semesta yang diciptakanNya ini.

Sangat tidak wajar dan tidak patut kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah , menggunakan cara semau kita sendiri. Dia akan menutup pintu jika kita berkomunikasi dengan Nya secara seronok menggunakanj cara kita sendiri. Allah telah menyiapkan perangkat dan prosedur untuk berkomunikasi denganNya. Kita yang butuh padaNya bukan Dia yang butuh pada kita . Ikutilah tata cara dan prosedur yang telah ditetapkanNya . Dia akan menerima kita dengan senang dan penuh perhatian. Nikmatilah berkomunikasi dan bercakap cakap denganNya. Dia siap menerima kita dalam pembicaraan secara khusus seorang diri ataupun secara beramai- ramai (berjama’ah).

Fikiran dan hati adalah alat utama untuk berkomunikasi dengan Allah, kita tidak mungkin bertemu Allah secara fisik . Kita harus melatih kepekaan hati dan fikiran untuk berkomunikasi denganNya. Allah maha tahu tentang keadaan kita, Dia selalu menjawab pertanyaan kita baik yang diucapkan secara lisan maupun dalam hati. Masalahnya hati dan fikiran kita kurang peka sehingga tidak mampu menangkap isyarat atau jawaban dari Allah.

Untuk dapat menangkap isyarat dari Allah kita harus melatih kepekaan hati dan fikiran untuk memahami dan menangkap isyarat yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan sehari hari. Setiap saat Ia selalu mengingatkan kita akan berbagai hal yang merupakan bimbingan , petunjuk atau peringatan akan adanya bahaya yang mengancam. Orang yang hati dan fikirannya kusut dan kasar , tertutup berbagai dosa dan maksiat tidak akan mampu menangkap isyarat tersebut. Merekalah orang yang hidup dalam kegelapan, kebingungan , kesesatan dan terpuruk dalam penderitaan berkepanjangan didunia dan akhirat.

Sholat dengan khusu dan benar adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Allah , yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka Rasulullah bersabda :” As sholatu mi’rojul mu’min, Sholat itu adalah Mi’rajnya orang mukmin “ . Barang siapa yang ingin berdialog dan bercakap cakap dengan Allah, lakukan lah sholat dengan khusu’ dan benar. Kalau kita sudah terbiasa berdialog dengan Allah dalam sholat , kebiasan berdialog itu akan muncul secara otomati diluar sholat ,ketika kita menghadapi berbagai masalah. Insya Allah kita akan selalu medapat bembinganNya dalam mengatasi berbagai masalah yang menghampiri kita.

Melakukan sholat dengan khusu’ dan benar, membutuhkan latihan. Kita perhatikan banyak orang yang sholat asal asalan. Antara gerakan sholat , bacaan , fikiran dan hatinya tidak sinkron. Dia tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholat, hati dan fikirannya melayang kemana mana. Ia tidak pernah serius menghadap Allah. Sholat hanya sekedar kewajiban ritual yang harus dipenuhi. Orang yang melakukan sholat seperti ini tidak akan merasakan nikmatnya berkomunikasi dan bercakap cakap dengan Allah . Saat sholat adalah saat kita bercakap cakap dan berdialog dengan Allah, lakukanlah dengan serius .

Kalimat yang kita gunakan dalam sholat adalah kalimat Al Qur’an, tidak bisa kita rubah dengan bahasa kita sendiri atau bahasa lain . Itu adalah prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Kita tidak bisa membuat aturan semau kita sendiri, kita harus patuh pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkanNya. Untuk mendapatkan kekhusu’an dalam sholat kita harus mengerti apa yang kita baca dan ucapkan dalam sholat tersebut. Jika tidak, dijamin fikiran akan melayang kemana mana dan kondisi khusu’ tidak akan pernah tercapai.

Sholat adalah proses latihan untuk berkomunikasi dengan Allah. Jika kita sudah terbiasa dan lancar berdialog denganNya dalam sholat, kita bisa melanjutkan komunikasi denganNya diluar sholat, tentunya menggunakan bahasa ibu atau bahasa kita sendiri. Silahkan menggunakan bahasa apa saja yang kita fahami didunia ini, karena Ia maha mengetahui segala bahasa. Allah mewajibkan kita mengerjakan sholat minimal 5 kali sehari. Namun untuk meningkatkan kepekaan hati dan fikiran kerjakanlah sholat sunah sebanyak banyaknya, terutama pada sepertiga malam terakhir. Saat sholat malam atau sholat tahajjud adalah saat yang paling tepat untuk melatih kepekaan diri. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat malam, tirulah beliau.

 

Dalam melakukan kegiatan  sholat umumnya manusia terbagi menjadi 3 golongan:

 1. Orang yang menganggap sholat sebagai beban atau kewajiban 

Ini adalah sholat yang umum dan paling banyak dilakukan orang, ia menganggap sholat sebagai kewajiban ritual yang harus dilakukan setiap hari. Ia merasa sholat sebagai beban  yang cukup mengganggu aktifitasnya sehari hari. Ia melakukan sholat dengan perasaan berat dan malas. Terkadang sholatnya dilakukan dengan asal-asalan, yang penting sudah melaksanakan sholat sesuai waktu yang ditetapkan. Umumnya mereka menunaikan sholat sudah diakhir waktu. Kadang kala mereka menggambung dua waktu sholat jadi satu tanpa alasan yang bisa dibenarkan. 

 1. Orang yang menganggap sholat sebagai kebutuhan

Kelompok ini sudah lebih meningkat  pemahamannya tentang sholat, ia sudah menyadari bahwa sholat itu dilakukan untuk keperluan dirinya, bukan untuk keperluan Allah ( Allah tidak butuh dengan sekalian alam). Ia melaksanakan sholat dengan ikhlas dan ridho, penuh harapan padaNya. Umumnya mereka mengerjakan sholat diawal waktu. Seringkali mereka mengerjakan sholat sunat baik sholat sunah rawatib maupun sholat malam dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Mereka yakin dengan sholat yang benar dan  khusu hidup jadi mudah.

 1. Orang yang menganggap sholat sebagai suatu kenikmatan

Ini adalah kelompok yang lebih tinggi lagi. Mereka sudah dapat merasakan nikmatnya  mengerjakan sholat. Mereka mengerjakan sholat dalam rangka bersenang senang  dan asyik berdialog dengan Allah. Mereka tidak merasa lelah mengerjakan sholat , walaupun  sampai  lama ( dalam bebeapa jam). Sebagaimana Rasulullah mengerjakan sholat malam sampai beberapa jam hingga kaki beliau bengkak. Dalam satu rakaat beliau biasa membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran atau Al Maidah.

Silahkan anda mengukur diri anda sendiri, termasuk kelompok manakah anda??. Jika anda masih ada pada kelompok satu lakukanlah latihan agar naik menjadi kelompok dua. Jika anda ada pada kelompok dua usahakanlah agar bisa naik ke kelompok tiga. Itulah kelompok para Sholihin dan Al Muqarrobin ( orang yang dekat pada Allah). Itulah orang yang telah mencapai tingkat kepekaan batin tinggi. Ia sudah terbiasa berkomunikasi dengan Allah dalam sholat.  Maka iapun dapat berkomunikasi dengan Allah diluar sholat sama baiknya seperti ketika dalam sholat.

Orang yang sudah mencapai tingkat kepekaan batin tinggi akan mampu berkomunikasi dengan Allah menggunakan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam surat Asy Syura’ ayat 51 diatas. Dalam salah satu hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah menyampaikan bahwa Allah telah berfirman:

Barang siapa yang memusuhi kekasihKu . aku telah mengumumkan perang padanya. Tidak ada cara bertaqarub seorang hamba padaKu yang lebih-Ku sukai melainkan melaksanakan kewajiban kewajiban yang telah Aku fardhukan kepadanya. Namun senantiasa hamba-Ku itu berusaha mendekatkan diri kepada-Ku dengan melakukan hal yang sunat sehingga Akupun mencintainya. Apabila ia telah Ku-cintai, maka Akulah yang menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, penglihatan yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memukul, kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon padaKu sungguh akan Aku kurniai, dan jika ia mohon perlindungan padaKu sungguh akan Ku-lindungi. Dan tidak pernah Aku ragu ragu pada sesuatu disaat Aku akan melakukanNya , seperti raguKu untuk mengambil jiwa orang mukmin yang enggan mati, sedang Aku tidak suka mengganggunya “

Demikianlah kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang telah mempunyai kepekaan batin tinggi dan mampu berdialog denganNya setiap saat .

Mari kita tingkatkan mutu sholat kita dengan berusaha khusu dan memahami setiap kalimat yang kita ucapkan dalam sholat. Rasakan kemesraan dan kenikmatan berdialog dengan-Nya. Rasa nikmat dan dekat dengan-Nya itu akan terus terbawa diluar sholat. Latihlah hati dan fikiran untuk terus berkomunikasi dengan Allah diluar sholat, rasakan jawaban pertanyaan yang anda ajukan kepada-Nya didalam hati dan fikiran anda. Tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab oleh Nya. Jika hati dan fikiran anda bersih dan ikhlas anda pasti akan merasakan jawaban dari setiap pertanyaan anda. Insya Allah ….selamat mencoba.

56 thoughts on “BERKOMUNIKASI DENGAN ALLAH”
 1. great, great…………………..
  akan lebih bagus lg klo ad sisipan yang nyata di masyarakat, karena saat ini bangsa kita krisis kepercayaan yang tinggi. mohon diperhatikan. congratulation
  Allahu akbar…………………………….

 2. semangat salam bahagia,,
  saya jadi ingat tentang nabi musa ketika berbicara dengan tuhannya,,
  bukankah nabi musa dapat bertemu langsung dengan tuhannya,,??

  tolong dijelaskna tentang yang satu ini,,?
  terimakasih

 3. Ass Wr wb

  Didalam al Qur’an banyak dikisahkan percakapan antara Nabi/Rasul dengan Allah. Mereka melakukan percakapan dan dialog sebagaimana yang disebutkan dalam S As Syura’ 51 , bukan berhadapan wajah secara fisik. Kaum Bani Israil Pernah meminta kepada Musa untuk melihat wajah Allah Namun mereka tidak kuat karena gunung tempat mereka berpijak runtuh dan mereka jatuh pinsan semua.

  Setiap orang pasti bisda berkomunikasi dengan Allah asal mengikuti prosedur yang telah ditetapkannya. Cobalah bangun dimalam sunyi (sepertiga malam terakhir) lakukan sholat 2 Rakaat, selesai sholat cobalah berdialog denganNya dalam bahasa Indonesia :

  ” Ya Allah ini hamba datang menghadapMu , memenuhi panggilanMu dimalam yang sunyi ini. Hamba datang menghadapMu dikala manusia terbuai dalam mimpi, hamba datang menghadaMu dikala manusia terlelap dalam tidur.

  Ya Allah ini hamba datang menghadaMu, hamba tinggalkan tidur yang lelap, hamba tinggalkan selimut yang tebal , hamba sengaja bangun pada malam ini semata mata mengharapkan ridhoMu, mengharapkan kasihMu.

  Ya allah terimalah kehadiran hamba dihadapanMu, ampuni dosa hamba, ma’afkan semua kesalahan hamba…….dst”

  Rasakan bahwa anda betul betul hadir dihadapan Allah, curahkan semua perasaan dan keinginan anda , curahkan semua keluhan anda padaNya….rasakan ….rasakan kemesraan antara anda dengan-Nya. Rasakan hingga dada dan hati anda bergetar, ingat semua dosa dan kesalahan anda, minta ampun padanya dengan sungguh sungguh.

  Jika hati anda cukup peka , anda akan merasakan getaran yang dahsyat, dan menangis dihadapanNya. Kalau anda sudah merasakan getaran dahsyat dan menangis, berarti komunikasi anda sudah nyambung…teruslah berkomunikasi denganNya, rasakan kemesraan antara anda denganNya. Selamat mencoba

 4. Assalamia’laikum.wr.wb

  Dalam 5 tahun Saya adalah orang yg telah merasakan keintiman & Kedekatan berada Di Ranjang Kasih-Nya (Al-Uns),shg saya enggan utk keluar & menatap Dunia lg,Cinta yg tak pernah Kutemukan & Tak ada yg Menyerupai Seindah Hubunganku dengan Allah AL-HaQQ A’zza WaJalla.
  Yah..Memang Benar,kita dapat Terhubung Dengan-Nya shg Tak ada lg Hijab yg Membatasiku Dari Allah karna semua yg Kulihat di hadapanku tak ada lg Kesamaran & Keraguan,karna Cinta Selain-Nya semua Cacat & Mampu Kufahami Betul Maksud2 Allah pd semua yg ada Di Alam Jagat Raya-Nya ini,shg Lidahku trasa Kelu.
  Karna Hal yg Kualami hingga detik inilah yg membuatku tidak lg membutuhkan Selain-Nya..Meski saya tak pernah tau kenapa saya bisa begini,krn yg saya tau aku hanyalah Fuqoro & Ummiy(bodoh).
  Wallahu’Alam Bisshowab.
  Wassalamu’alaikum.Wr.Wb

 5. ass.wr.wb.

  subahanallah. maha suci allah.

  saya kurang mengerti tentang kalimat ini “seperti raguKu untuk mengambil jiwa orang mukmin yang enggan mati”. tolong di jelaskan Pak Ustadz..

  terima kasih sebelumnya..

  wassalam
  kemal

 6. Ass wr wb

  Kalimat pada hadist ini menggambarkan betapa akrabnya Allah dengan hamba-Nya yang bertakwa, Ia enggan mengganggu kesenangan hamba-Nya itu. Sehingga jika ia masih menginginkan hidup Ia enggan mengganggu hamba-Nya itu. Nabi Nuh telah diberi usia 950 tahun. Ini juga sebuah gambaran bahwa Allah selalu berkehendak memenuhi keinginan hamba-Nya yang saleh dan bertakwa. Hanya saja agar diketahui bahwa keinginan hamba Allah yang saleh dan takwa tidaklah sama dengan keinginan manusia yang pada umumnya hanya ingin memuaskan hawa nafsu dan syahwat saja.

 7. aslmkm

  subhanallah….
  alhamdulillah…

  sy menemukan web bapak dan menemukan byk hal yg slm ini sy buta ttgnya.
  sedikit yg ingin sy tanyakan
  bagaimana kita bs th itu jawaban-jawaban dari alloh?
  bgmn dengan bisikan-bisikan yg pd akhirnya malah menyesatkan kita?

  mhn pencerahannya, krn sy saat ini jg sedang bimbang dgn permasalahan yg sy hadapi. dan saya ingin mendapat jawaban dari alloh ttg itu.

  mksh…

  moga alloh sll mengaruniai waktu dan kesempatan untuk bapak terus menyampaikan dakwah dlm web ini.

  wslmkm.

  1. Ass wr wb
   Bisikan syetan tidak bisa masuk kedalam hati orang yang betul2 ikhlas menyembah, mengagungkan, mensucikan Allah.Jika anda betul2 yakin dan sangat berharap mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah, jawaban atas masalah anda akan muncul dengan sendirinya didalam hati anda, anda tidak tahu dari mana datangnya jawaban itu. Dengan tiba 2 sudah ada didalam hati atau fikiran anda.

   Cobalah berkomunikasi dengan Allah dari lubuk hati yang dalam, seru, panggillah Allah sekuat hati anda. Dia maha mendengar dan sangat memperhatikan keadaan hamba-Nya. Sebelum berdialog dengan-Nya lakukanlah sholat sunat 2 rakaat terlebih dahulu. Insya Allah anda akan mendapat jawaban dari masalah anda.

   Tentang bisikan syetan dapat saya sampaikan bahwa Syetan hanya bisa masuk kedalam hati orang yang lalai dari mengingat Allah. Sombong , merasa kuat , merasa tidak butuh dan tidak perlu dengan Allah. Allah membiarkan syetan menguasai mereka karena mereka karena mereka tidak mau kenal dan merasa tidak butuh dengan Allah. Syetan akan menipu mereka dan memperlihatkan indah semua perbuatan mereka yang sesat. Syetan juga memperlihatkan buruk semua perbuatan yang diridoi Allah. Mudah2an Allah membimbing anda.

 8. ass. wr.wb.

  setiap hamba ingin dekat dengan tuhannya, bigitu pula saya, saya ciptaan yg ingin dekat dengan pencitaku.

  membaca jawaban pak ustadz fadhil atas jawaban saudara rizki di atas saya dapat mengambil ksimpulan bahwa manusia melakukan dosa atas bisikan syetan, kalau begitu siapa yg membisiki syetan untuk melakukan dosa?

  tolong pencerahannya pak ustadz. trimakasih sebelumnya.

  wass.
  kemal

  1. Ass wr wb
   Syetan membisikan kejahatan kedalam hati manusia, karena memang itulah pekerjaannya yang utama. Mereka melakukan itu karena dendam turun temurun yang sudah ada sejak zaman nabi Adam , lihat surat Al Israak ayat 60 s/d 65 . Disana dikisahkan bagaimana asal mula syetan memusuhi anak cucu Adam. Syetan (Iblis) telah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam semuanya, dan ini mendapat izin dari Allah. bahkan Allah menantang Iblis dan bala tentaranya untuk menghasut, menipu dan memperdayakan anak cucu Adam, dan Allah menjamin bahwa hamba2Nya yang ikhlas tidak akan mempan dihasut dan dibujuk oleh syetan dan bala tentaranya (silahkan lihat dalam surat Al Israak ayat 60-65 tersebut)

   Karena itu Allah mengingatkan agar kita selalu waspada terhadap golongan syetan dan iblis, karena mereka adalah musuh utama manusia, sikapilah mereka sebagai musuh. jangan berteman dengan golongan syetan, karena syetan akan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan segala cara. Setiap detik, setiap saat ia berusaha dengan gigih untuk menyesatkan manusia. Yang tidak mempan ditipu syetan hanya orang yang selalu ingat pada Allah setiap detik dan setiap saat, serta selalu berlindung pada Allah dari tipu daya syetan tersebut.

 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pak ustad yg dirahmati Allah.
  Pak ustad,saya ada pertanyaan sedikit mengenai pengalaman yg saya alami baru-baru ini.
  Pada saat yg lalu saya sedang memegang Alquran dan membacanya dan saya berdoa agar mendapat petunjuk dari Allah S.W.T, tiba-tiba tangan saya melekat pada Alquran dan saya di ajak bicara[ditanyai].
  Saya pada saat itu melihat dengan hati saya, kursi Allah dan mendengar suara yang sangat lemah lembut.
  Pertanyaan pertama adalah.
  -siapa yg memberikan alquran
  -siapakah yg membawa turun alquran dan kepada siapa diwahyukan
  -apakah arti islam
  -mengapa Allah tidak sama dengan makhlukNYA
  -dimanakah Allah
  -siapakah Allah

  pak ustad, pertanyaan ini,saya jawab semua, insyaAllah.
  lantas saya dengar suara yg lemah lembut mengatakan,percayalah padaKU.
  Saat peristiwa ini saya menangis karena saya merasakan siksa Allah yg amat keras.

  Pertanyaan saya pada pak ustad, apakah kejadian ini dari Allah?
  Saya mohon jawaban pak ustad,
  terimakasih,
  Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
  sayyid.

 10. Ass wr wb

  Dalam keadaan hening selalu terjadi dialog didalam hati dan fikiran kita, setiap bisikan atau ajakan untuk melakukan kemaksiatan itu datangnya dari was was dan bisikan syetan. Setiap bisikan yang mengajak pada jalan kebaikan itu datangnya dari Allah. Untuk menghindari masuknya bisikan syetan kedalam hati Allah memerintahkan kita untuk berta’wudz (membaca audzubillahi minassyaithonirrojim…aku berlindung pada Allah dari bisikan dan rayuan syetan yang terkutuk…lihat surat An Nahl ayat 98).

  Agar selalu mendapat hidayah dan bimbingan Allah , ingatlah selalu padaNya dan selalu mohon bimbingan dan petunjuk Nya dalam segala hal. Selama anda berlindung bpada Allah dari bisikan syetan dan selalu ingat dan mohon bimbingan Allah , mudah2an apa yang anda alami adalah bimbingan dari Allah ke jalan yang lurus.

 11. Ustads…
  Bagaimna dengan dzikir kepada Allah saat kita tidak punya wudlu, apakah dzikir kita itu akan diterima Allah..??? saya ingin sekali berdzikir dengan menyebut “Allah” setiap detik walau saat saya tidak punya wudlu… Matur nuwun ustads atas penejelasannya…

  1. Wa alaikum salam

   Berdzikir mengingat Allah dengan mengucap tasbih, tahmid , hamdalah atau istighfar didalam hati setiap saat ketika berdiri duduk dan berbaring boleh dilakukan tanpa berwuduk, Bagi yang sanggup memang Rasulullah menganjurkan untuk selalu dalam keadaan berwuduk kemanapun kita pergi (tidak pernah batal wuduk, jika batal ya berwuduk lagi) . Namun bagi yang tida kuat ya tidak mengapa jika berwuduk hanya ketika akan melakukan shalat saja.

 12. Assalamualaikum wr wb,

  maaf Pak, setelah saya lihat konteks ayat QS. 41:51 yang terdapat pada ayat 52 :
  42:52. Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab

  maka saya berpendapat bahwa yang dimaksud komunikasi Allah pada QS. 41:51 adalah komunikasi Allah dalam rangka menyampaikan Kitab Suci, karena jika ditafsirkan komunikasi Allah kepada manusia secara umum, maka akan bertentangan dengan QS. 5:31 dimana di situ Allah memberitahukan cara menguburkan saudaranya kepada Kabil, melalui perantaraan seekor burung gagak

  1. Wa alaikum salam

   QS 5:31 adalah cara Allah memberi pelajaran pada manusia melalui peristiwa dialam ini. Kabil melihat burung berkelahi kemudian burung yang hidup menguburkan burung yang mati. Kabilpun berfikir mengapa aku tidak meniru perbuatan itu?. dengan cara seperti ini Allah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan pada manusia. Seperti Newton menemukan hukum newton ketika melihat buah jatuh dari atas kebawah. Jamew watt menemukan mesin uap ketika melihat uap dsri air yg mendidih dapat mengangkat tutup ketel. Berbagai ilmu diajarkan Allah pada orang yang mau berfikir tentang ciptaan Allah.

   Cara berkomunikasi Allah pada QS 42-51 dan 52 adalah cara yang umum dilakukan Allah dengan para Nabi, Rasul dan siapa saja yang dikehendakiNya (misalnya dengan ibu Musa atau Maryam – yang bukan nabi dan Rasul ).

 13. Assalamualaikum wr wb,pak ustad
  semoga pak ustad di beri kesehatan&banyak reski sama allah amin

  saya mau tanya kepada pak ustad

  kata pak ustad kalau berdoa kita harus yakin kalau doa pasti di kabulkan allah.dan tidak lupa bersyukur.walaupun doa belum d kabulkan.

  yang saya mau tanyakan pak ustad
  1 kenapa setiap habis berdoa saya mengucapkan allhamdulillah hati&jantung saya ini berdebar2.apa tanda nya pak ustad
  2 bagaimana cara meyakini doa saya tersebut bisa d kabulkan allah
  3 apa tindakan saya sesudah berdoa sama allah.
  4 bagaimana cara menghilangkan sifat ragu2 dalam hati saya pak ustad

  mohon saran nya pak ustad
  terimakasih pak ustad

  1. Wa alaikum salam

   Dalam surat Al Mukmin ayat 60 Allah mengingatkan “Berdoalah padaKu akan Aku perkenankan…”. Allah memerintahkan kita agar banyak berdoa padaNya, Allah menganggap orang yang tidak mau berdoa sebagai orang yang sombong.

   Kewajiban kita hanya berdoa dan memohon dengan sungguh sungguh, dikabulkan atau tidak itu adalah kewenangan Allah. Dia telah berjanji akan mengabulkan doa orang yang memohon padaNya , jika ada permohonan kita yang belum terkabul bukan karena Allah tidak memperkenakannya. Mungkin apa yang kita minta itu tidak baik bagi kita namun kita tidak mengerti.

   Dengan pengetahuan kita yang terbatas kadang kala kita meminta sesuatu yang bahkan dapat mencelakakan kita. Apa yang kita sangka baik belum tentu baik menurut Allah, apa yang kita sangka buruk belum tentu buruk menurut Allah. Mata dan telinga kita sering salah lihat dan salah dengar, kita sering salah mengambil keputusan, namun Allah tidak pernah keliru dalam mengambil keputusan. Karena itu berdoalah , kemudian serahkan sepenuhn ya putusannya pada Allah, Dia paling tahu apa yang paling baik bagi diri kita.

   Untuk menghilangkan sifat ragu dan bimbang dari hati ananda tingkatkanlah mutu shalat ananda dengan berusaha untuk mengerti dan paham setiap kalimat yang dibaca dalam shalat. Pelajari tatacara shalat khusuk pada ebook yang saya kirim ;pada lampiran email ini.

 14. Assalamualaikum wr wb,pak ustad
  pak ustad,saya mau tanya
  dulu saya jarang sekali shlat.berdoa.bersyukur,dan berzikir.
  tapi kenapa ya pak ustad setelah saya mendapat teguran dari allah.saya bisa shalat.berdoa,bersyukur,beristigfar.
  apakah itu rahmat dari allah pak ustad

  pak ustad yang saya mau tanyakan…
  kenapa d dalam diri saya ada suatu keinginan..,keinginan itu tak bisa hilang dalam diri saya.,dan saya pun yakin,bahwasanya allah akan mengabulkan keinginan saya,dan saya pun berdoa kepada allah.,saya yakin sekali bahwasanya allah akan mengabulkan doa saya.BERDOALAH PASTI AKU KABULKAN.
  dari kalimat itulah saya yakin pak ustad.
  apakah keinginan saya ini adalah sebuah petunjuk dari allah
  terimakasih pak ustad

  1. Wa alaikum salam

   Hidayah itu sepenuhnya hak Allah, dia menunjuki siapa yang dikehendaki dan membiarkan sesat siapa yang dikehendaki. Jika Allah hendak memberi hidayah pada seseorang maka dilapangkan dadanya untuk menerima petunjukNya. Bersyukurlah Allah telah memberikan hidayah pada ananda.

   Orang yang beriman selalu berharap akan rahmat Allah. Dalam surat Alam nasroh ayat terakhir disebutkan “ Apabila kamu selesai mengerjakan suatu pekerjaan, segera kerjakan pekerjaan berikutnya dan pada tuhanmu berharaplah”. Mudah mudahan Allah selalu mengabulkan harapan dan keinginan ananda.

 15. Assalamu’alaikum pa ustad,
  Saya ingin sekali tahu bgaimana cranya sholat khusuk. Saya ingin skali bisa shalat dgn khusuk. Boleh saya minta ebook ttg shalat khusuk yg pa ustad kirimkan k sdri dewi? Trinakasih,jzk

 16. assalamualaikum Wr. Wb
  saya mau bertanya pada pak ustaz
  kenapa saat kita mendekatkan diri pada allah itu selalu sulit?
  mohon pengarahannya pak ….
  Assalamualaikum

  1. Wa alaikum salam

   Kedudukan disisi Allah adalah tempat yang istimewa dan penuh kemuliaan. Karena itu untuk mendaptkan tempat itu dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Allah telah mengingatkan ini dalam surat al insyiqoq ayat 6 : “ Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya”.

   Syetan tidak senang dengan orang yang berusaha mendekatkan diri pada Allah, ia akan bekerja keras dengan sungguh sungguh merintanginya. Setiap detik ia akan datang mencoba merintangi orang yang berusaha mendekatka diri pada Allah.

 17. Assalamu Alaikum wr wb,

  Pak uztad trimakasih atas pencerahannya,saat ini saya berusaha untuk selalu dekat dengan Allah,istigfar dalam hati selalu saya usahakan,namun lingkungan kerja saya tidak mendukung…kadang ada dialog antar teman yang sebenarnya kurang berkenan,apakah berpindah ruangan lebih efective atau tetap di tempat yang sama asal tidak ikut dalam obrolan tsb,tapi bagaimana dengan pendengaran saya uztad? mohon jawaban uztad..

  Wassalam

  1. Wa alaikum salam

   Ikan yang hidup dilaut tidak pernah asin dagingnya karena ia hidup. Namun ikan yang sudah mati pasti akan asin dagingnya. Demikian pula orang yang hatinya hidup dan selalu berdzikir pada Allah tidak pernah terpengaruh oleh kondisi lingkungan walaupun lingkungan itu amat buruk. Namun orang yang hatinya sudah mati pasti akan terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang buruk.

   Karena itu tetaplah bertasbih mensucikan Allah dan selalu istighfar didalam hati . Perbanyak mendengarka nasihat agama dan ayat Qur’an insya Allah kebaikan akan menghapus sdemua keburukan. Namun jika ananda merasa berat mempertahankan diri pada tempat seperti itu, silahkan hijrah cari tempat kerja yang lebih baik. Mintalah pertolongan pada Allah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

 18. Assalamualaikum Wr. Wb

  Pak Ustad jazakallah khairan khasirah atas nasihatnya, rasa cinta ini yg sdng sy rasakan ustad. Akhir2 ini sy begitu mencintai dan merindukan Allah smp2 sy menangis keras2 mengungkapkan rasa cinta sy kepada-NYA, sy sll berdoa dan memohon kepada-NYA agar diberikan kekuatan untuk membentengi diri ini dari perbuatan yg sekiranya dpt menghalangi pertemuan dan kelezatan dpt menatap wajah-NYA tanpa hijab kelak, insya ALLAH. Dlm Hadist HR. Bukhori dikatakan ALLAH berfirman : Barang siapa yg senang utk bertemu dng ALLAH maka ALLAH jg senag utk bertemu dengannya” pertanyaan sy pak ustad apakah ALLAH jg rindu pd sy ketika sy merindukan-NYA, mhn jawabannya..BarakALLAH fiik pak ustad.

  1. Wa alaikum salam

   Dalam surat Al Baqarah ayat 152 Allah menegaskan :” Ingatlah padaKu, maka Akupun akan ingat padaMu”. Jika kita selalu ingat pada Allah maka Allahpun selalu ingat dan memperhatikan keadaan kita. Jika kita lupa padaNya maka Iapun akan melupakan kita pula . Demikian pula jika kita rindu untuk bertemu Allah maka Allah pun rindu pula. Dalam hadist Qudsi disebutkan bahwa jika kita mendekatkan diri padanya sejengkal Dia akan mendekati kita sehasta, Jika kita mendekatiNya dengan berjalan Dia mendekati kita dengan berlari.

  2. Kenapa saya takut ketemu Allah???
   Kenapa saya bicara sma Allah???
   Kebanyakn dosa yg harus saya pertanggung jawabkan..
   Ada yg bisa bantu ngga?
   Ini sulit buat saya.
   Ngga ada hari tanpa nangis ketakutan sendiri.

 19. Ass.wr.wb.

  Saya harus bagaimana yah?
  Saya ini baru 21th, tapi udah banyak banget rasanya dosa ini. Kalau dikasih 1000 tahun, mungkin ngga cukup buat nebusnya.
  Saya pernah baca, Allah itu maha pemurah, pemaaf. Tapi saya sendiri malu sebenernya.
  Sejak, saya kuliah ini , shalat malam udah jarang. Malah saya lupa kapan trakhir kali. Apalgi ngaji. Shalat 5wkt pun sering saya tinggalkan.
  Saya harusnya gimana yah?
  Saya takut. Lama lama ko saya ngerasa seperti tidak beragama yah.
  Saya ngga pantes di surga, tapi saya takut di neraka.
  Tobat yg benar itu seperti apa?
  Gimana caranya?

  1. Wa alaikum salam

   Cara bertaubat yang benar adalah kamu berusaha untuk patuh pada Allah dan menjauhi semua laranganNya. Lakukanlah shalat dengan benar dan khusuk. Usahakan untuk mengerti dan paham setiapmayat yang kamu baca dalam shalat. Shalat yang kamu lakukan dengan benar dan khusuk akan membentuk karakter dan kepribadian kamu.

   Setiap ayat yang kamu baca dalam shalat merupakan nasihat dan doa yang dapat membentuk kepribadian kamu. Pelajari tatacara shalat khusi pada artikel “Panduan shalat khusuk” di blog ini

 20. Ass pak ustad,

  Saya berusia 19tahun.
  Di usia yg belom genap seperlima abad ini,saya sudah berbuat dosa zinah.
  Saya melakukannya krn saling suka, entah setan apa yg wkt itu ada di dekat saya.
  Skip>>

  Saya pengen taubat.
  Saya ngga tau harus apa.
  Tiada hari tanpa menangisi apa yg telah saya lakukan.
  Setia saya ingin mulai shalat, saya takut.
  Nabi adam dan hawa saja di lempar ke bumi,,krn melanggar 1perintahnya. Bagaimaa dengan saya?
  Saya takut dengan siksa Allah. Sungguh..

  Saya malu sebeneranya.
  Ini aib.
  Saya takut.

  Apa yg harus saya lakukan agar Allah maafkan saya? Apa yg harus saya lakukan agar Allah sayang lagi sama saya?

  Gimana kalau 1menit lagi saya mati.
  Saya ngomong apa nanti?
  Saya jawab apa nanti?

  Pak, apakah kalau pun saya dimaafkan dan masuk surga nanti,, ingatan saya tentang aib ini akan hilang? Saya harap saya g memiliki ingatan ini. Saya merasa benar benar bersalah.
  Hari hari saya penuh dengan tangisan. Kalau ingat,, saya takut.
  Murkanya Allah ke saya ini gmn. Ngga pake acara di hisap kali yah, langsung dilempar di neraka jahannam.
  Saya takut.
  Apa Allah bakal datang dan dengerin saya, wkt saya shalat.
  Saya mau ngambil wudhu j berdegup kecang, nangis. Pegang mukenah takut.
  Siksa Allah ini gmn cara menghindarinya.

  Saya harus apa yah?
  Bapak bisa bimbing saya ngga?

  1. Wa alaikum salam

   Allah itu maha pengampun dan maha menerima taubat. Dia mengampuni dosa orang yang datang padaNya dengan mohon ampun dan bertaubat sungguh sunguh. Para Sahabt Nabi dahulu seperti Umar bin Khatab, Abu Sofyan dll termasuk orang yang banyak dosa , namun ketika dia menyatakan keislmannya Allah telah mengampuni dan menerima taubatnya.

   Bertaubatlah dengan cara mematuhi semua perintahnya, lakukan shalat dengan benar dan khusuk, usahakan mengerti setiap ayat dan kalimat yang kamu baca dalam shalat. Perbanyak dzikir mengingat Allah didalam hati sesuia petunjuuk pada artikel “Aktivitas dzikir didalam hati” pada blog ini.

 21. Assalamualaikum wr.wb,
  bismillahirohmanirohiim,
  beberapa hari yg lalu Allah mengajak saya berkomunikasi.
  Allah berkata:
  -ingat selalu padaKU
  -sebut selalu namaKU
  -Aku telah menurunkan kitabKU,bacalah
  -Allah menunjukkan alam semesta serta berkata,lihatlah ciptaanKU, ku jawab, maha besar Engkau iya Allah,Allah jawab iya
  -jagalah kesehatanmu,jangan engkau abaikan
  -sayang kepada keluarga
  -sayang kepada hamba-hambaKU
  -shalatlah untuk mengingatKU
  -berdoalah selalu padaKU dan mohonlah padaKU
  -lihatlah duniaKU saat ini sudah mau hancur

  air mataku mengalir terus menerus saat Allah berbicara.
  sedikit sekali kita bersyukur atas nikmat yg Allah berikan kepada kita.

  Wassalamualaikum wr.wb,
  sayyid

 22. Assalamu alaikum ustad
  Mau nanya nih arti apa yg baru saja terjadi padaku
  Setelah saya thajjud sy melakukan tafakkur dgn zikir dlm hati lailahaillallah
  Sy melihat hamparan jalan luas kutatap langit biru diatas hamparan itu tiba2 ada lewat cahaya lebih silau dari matahari sentak saya sebut astagfirullah kemudian tersadar dan merasa jantungku setop selama 5 detik, sy mencoba kinsentrasi batin lagi untuk memperjelas apa yg baru saja terjadi tapi udah tdk bisa lagi, mohon apa maksud kejadian tersebut pak ustad, wassalam

  1. Wa alaikum salam

   Tetaplah berdzikir dan berusaha berkomnunikasi dengan Allah didalam hati kamu, hati hati dan waspada jangan terpengaruh oleh halusinasi. Adakan dialogh dengan Allah seperti yang dilakukan saudara Sayyid diatas.

 23. Maaf ustad sy tdk berdialog cahaya itu muncul begitu saja dan mengagetkan saya, sintak sy teriak astagfirullah dan tersadar bahkan istri saya denger, tapi memang dalam 2 bulan ini ustad hampir tiap malam saya menangis didalam sholat dan tafakkur saya pingin disayang tuhan, mohon petunjuknya ustad

  1. Hati hati dengan tipu daya iblis pada para ahli ibadah. Syaikh Albdul Qadir Jaelani ketika sedang beribadah dikejutkan oleh datangnya cahaya yang amat terang. Kemudian terdengar suara:” Ya Abdul Qadir Jaelani Akulah Tuhanmu, karena engkau telah beribadah dengan baik, mulai hari ini ku halalkan semua yang pernah ku haramkan padamu”

   Syaikh Abdul Qadir Jaelani terkejut dan ia berseru:” Enyahlah Engkau hai iblis terkutuk !”

   Terdengar suara tertawa dan berkata :” Darimana kau tahu kalau aku iblis”

   beliau menjawab “Allah tidak pernah menghalalkan apa yang pernah diharamkannya”

   Cahaya itu tiba tiba lenyap dari pandanganya. Agar kita tahu apakah yang datang itu setan atau bimbingan Allah kita harus paham perintah dan larang dari Allah. Banyak ahli ibadah yang disesatkan setan akhir nya seperti Lia Eden, Mozadeq dan Mirza Ghulam ahmad yang mengaku menerima wahyu seperti para Nabi.

 24. Tapi saya tdk berdialog dgn cahaya yg menyilaukan itu ustad, seakan2 cuma lewat dan menyadarkan saya dlm tafakkur yg sy jalani ustad.

 25. Assalamualaikum waraq matullahi wabarakhatu
  semoga pak ustad senantiasa berada dalam lindungan ALLAH SWT.
  aamiin……
  saya sudah lama mengikuti blog pak ustad karna saya ingin menimba ilmu masalah tentang agama
  begini pak ustad saya ada sedikit masalah dalam diri saya sebenarnya saya ingin sekali selalu dekat dengan ALLAH tapi ada sedikit ganjalan dalam hati saya tiap saya mengerjakan sholat kenapa “sepertinya” rezeqi saya agak sulit tapi kalo meninggalkan solat rezeqi saya “agak” lancar padahal terus terang saya ingin sekali jadi orang ahli ibadah
  Alhamdulillah saya sekarang tak begitu peduli pada kondisi rezeqi saya karna saya ingin benar benar ingin mendapat ridho ALLAH ya memang ada sedikit terfikirkan masalah rezeqi itu sebagai kewajaran hidup kita didunia
  yang saya tanyakan itu sebagai apa pak ustad maksud saya cobaan atau apa pak ustad
  dan tolong pak ustad bagaimana cara agar kita sholat benar benar khusu’ bisa saya minta ebook nya pak ustad, saya sering melakukan sholat tahajud saya ingin sekali sholat mohon pada ALLAH SWT sampai meneteskan air mata sampai menanggis sesenggukan tapi terus terang tiap saya coba selalu saja gagal ustad tidak bisa sampai menanggis padahal saya orang paling cenggeng dari saudara saya
  sekian pak ustad saya mohon bimbingannya dari pak ustad Fadhil ZA.
  wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakhatu

 26. Assalam’alaikum ustad……bagaimana dengan zikir yang di lakukan suatu kelompok dimana pada saat berzikir kepada ALLAH melalui perantara yang di sebut Mursid atau Guru

 27. Assalamualaikum,
  Saya minta pendapat dengan hal yang saya lakukan ini :

  Karena saya percaya bahwa setiap takdir itu datangnya dari Allah, seperti terjatuh, terkena lemparan bola, dll. yang menimpa saya itu kan termasuk takdir, saya selalu menganggap bahwa apa yang Allah ‘tanda’ kan untuk saya, itu adalah Allah sedang berkomunikasi.. Saya selalu menghadirkan Allah disetiap kejadian yang tidak disangka-sangka maupun yang bisa diperkirakan manusia.. Lantas apakah itu termasuk berkomunkasi dengan Allah? Dan karena saya memiliki sifat humoris, terkadang ketika saya sedang bermain HP lalu kepala saya pernah terbentur plang, saya berfikir “Aduh Allah lagi ngingetin nih, jangan main HP sambil jalan” terus saya tertawa sendiri dan berjanji tidak melakukannya lagi.. Kalau seperti itu bagaimana ya? Terima kasih jawabannya ustadz/ustadzah/saudara muslim semua.. Mohon maaf atas ketidak tahuan bodoh saya yang masih mencari ilmu agama.
  Wassalamualaikum.

  1. Wa alaikum salam

   Menghadirkan Allah dalam setiap masalah dan tindakan kita dalam kehidupan ini termasuk salah satu cara berkomunikasi dengan Allah. Dalam surat An nisa 103 Allah berfirman

   103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring……

   Ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus selalu ingat dan berkomunikasi dengannya setiap saat , baik ketika berdiri, duduk dan berbaring kapan saja dan dimana saja kita berada.

  2. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya 🙂 Tapi muncul pertanyaan lain
   Pak Ustadz, lantas apa maksud dari kalimat diatas yang menyebutkan bahwa “..Sangat tidak wajar dan tidak patut kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah , menggunakan cara semau kita sendiri..” Paragraf ke dua kalimat pertama.

   Mohon pencerahannya bapak 🙂 Terima kasiih.. Wassalamualaikum

  3. Wa alaikum salam

   Kalau kita mau menghada Presiden atau seorang pejabat tentu ada prosedur istana atauprotokuler yang harus kita taati. Kita tidak bisa bertemu beliau semau kita sendiri. Tapi harus melalui prosedur yang telah ditetapkan tersebut.
   Apalagi kalau mau bertemu dan menghadap Allah penguasa alam semesta yang maha tinggi , tentu kita harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Tidak bisa sesuai kemauan dan kehendak kita sendiri.

 28. Assalamualaikum WR.WB. ..kalau boleh bagi ke saya juga dong ustadz. .cara shalat khusyuk nya …trimakasih . Ustadz bagaimana menjaga ..mengarahkan agar hati /keinginan ini lebih sering menyukai ..apa yang ALLAH S.W.T Ridhai …atau perintahkan. ..dan kuat dalam godaan/cobaan bijak dan benar dalam solusi . Trimakasih dan semoga amal pak ustadz diterima oleh ALLAH S.W.T dalam keridhaan- NYA .Aamiin Y.R.A

 29. Assalamualaikum wr.wb,
  pak ustad fadhil ZA,

  Allah telah menunjukkan saya kepada surat yunus ayat 87 s/d 93.
  Allah berkata , janganlah seperti firaun, Aku telah banyak memberikan tanda-tanda kebesaranKU yg nyata kepadanya tetapi dia tetap menyombongkan diri dan apabila saat kematiannya tiba baru dia memohon maaf kepadaKU.Aku tidak menyukai orang yg membuat kerusakan dan kepada bani israil, akan KUputuskan apa yg telah mereka perselisihkan di hari kiamat.

  Allah selalu bilang,ingat selalu padaKU.

  Wassalamualaikum wr.wb,
  sayyid

 30. Saya saat bulan ramadan ini sholat 5 waktu sunahnya jalan. Dan hati saya selalu menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. apakah itu benar jawaban dari allah swt atau gak bener sih? Tolong pak ustd

  1. Wa alaikum salam

   Jika kamu bertanya ditujukan dengan sungguh sungguh hanya pada Allah dengan ikhlas dan merendahkan diri insya Allah jawaban yang muncul dihati kamu adalah datang dari Allah. Sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al Ankabut 69:
   69. Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik

  2. Assalamualaikum wr.wb,

   sdrku Moh.Arif,

   Sebenarnya kata hati itu adalah perasaan
   hati tidak ada di belakang dada, yg ada hanya jantung yg berdenyut.
   hati dalam bentuk organ adalah leper.

   Cinta Allah kepada kita agar dapat berkomunikasi denganNYA adalah melalui perasaan, jadi tundukkanlah hawa nafsumu .Jika kita masih mentuhankan hawa nafsu kita, kita akan tetap jauh dariNYA.

   wassalamualaikum wr.wb,

   ustadz sayyid habib yahya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *