tahap-kehidupan

Perjalanan panjang kehidupan manusia

Dalam perjalan hidupnya manusia akan melalui 7 [tujuh] tahap perjalanan hingga akhirnya mendapat kemenangan bertemu dengan Allah dan mendapat kesenangan ditaman syurga atau menderita kekalahan terpuruk dilembah neraka. Tiap tahap ditempuh dalam waktu yang berbeda mulai dari hitungan beberapa bulan hingga ribuan tahun.

1.Alam ruh

al-araaf-172.gif


Perjalanan hidup manusia dimulai darialam ruh ketika Allah mengumpulkan sekalian ruh manusia yang akan diturunkan kebumi dan berfirman :” Bukankah Aku ini Tuhanmu “ , Kemudian para ruhmenjawab:

“ Betul Engkaulah Tuhan Kami “ Kejadian ini dikisahkan dalam S. Al A’raaf ayat 173

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”,

2.Alam Rahim

as-sajadah-9.gif


Setelah membuat kesaksiantentang Allah selanjutnya satu persatu ruh tersebut dihembuskan Allah kedalam Rahim ibu sebagaimana disebutkan dalam S. Sajadah ayat 9

Kemudian dibentukNya[janin dalam rahim] dan ditiupkan kedalamnya sebagian dari ruhNya

Sejak itu mulailah manusia memasuki tahap kedua dari perjalanan hidupnya. Kurang lebih selama 9 bulan janin manusia menetap dirahim ibu untuk kemudian setelah tiba waktunya lahir kedunia menjadi seorang bayi.

3.Alam dunia

Sejak lahir kedunia mulailah manusia memasuki tahap ketiga dari perjalanan hidupnya. Manusia hidup diduniadengan umur yang beragam mulai dari yang hidup hanya beberapa saat hingga yang hidup puluhan tahun bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang pertama bagi manusia. . Allah menjadi kan dua kali kehidupan dan dua kali kematian bagi manusia sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an S Al Mukmin ayat 11 . Hidup yang pertama adalah kehidupan dunia dan hidup yang kedua adalah kehidupan akhirat, sedangkan mati yang pertama adalah ketika masih dialam ruh dan mati yang kedua ketika memasuki alam barzach. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menentukan apakah seseorang akan mendapat kebaikan atau kesengsaraan dialam akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan godaan dan tipuan, orang yang tidak kuat imannya niscaya akan terjebak dalam tipu daya syetan hingga berkekalan dalam dosa dan perbuatanyang dimurkai Allah. Akhir dari kehidupan dunia adalah kematian dengan husnul khotimah atau su’ul khotimah. Kematian adalah awal dari suatu perjalanan panjang yang tiada akhirnya, dimualai dari perjalanan di alam barzach [kubur]

4.Alam Kubur [barzach]

Jika kematian datang menghampiri seseorang maka putuslah hubungannya dengan kehidupan dunia. Harta yang banyak, pangkat dan kehormatan, sanak saudara dan karib kerabat semua ditinggalkan . Hanya amal baik dan buruk itulah yang abadi menemani dengan setia sampai kealam kubur. Amal baik seperti sholat, zakat, sedekah , wirid dan zikir semua itu akan membawa kebahagian dan ketentraman dialam kubur. Sebaliknya amal buruk seperti perbuatan dosa mendurhakai Allah melakukan perbuatan yang dilarang dan dimurkaiNya serta meninggalkan amal perbuatan yang diperintahkan semua itu akan membawa kesengsaraan dialam kubur.Masa penantian yang penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa dan penuh kebahagiaan bagi orang beriman dialam kubur akan berakhir pada hari kiamat kelak. Kapan terjadinya kiamat? Tidak seorangpun yang dapat memperkirakan.

5.Hari Kiamat[ kebangkitan ]

Peristiwa kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala dari malaikat Isrofil yang dikuti dengan hancurnya seluruh kehidupan dimuka bumi .Selanjutnya sunyi senyap. Kemudian pada tiupan sangkakala untuk yang kedua kalinya semua mahluk sejak bumi terbentang sampaikiamat dibangkitkan dan kumpulkan di padang mahsyar . Firman Allah dalam S Az zumar ayat 68:

az-zumar-68.gif
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).

Padang mahsyar merupakan padang pasir dan bukit batu yang tandus dan kering penuh dengan batu karang yang tajam . Siang hari udaranya panas menggigit , tidak ada pohon rindang tempat berteduh, tidak ada mata air yang jernih tempat mandi dan minum. Manusia bergelimpangan dimana mana menjerit , mengeluh kepanasan dan kehausan. Sementara pada malam hari suasana gelap pekat dan dingin tiada cahaya yang menerangi, tiada selimut untuk menahan dingin. Ditengah padang mahsyar tersebut terdapat wadi wadi yang penuh dengan pohon buah yang rindang serta mata air yang jernih dan sejuk, didalamnya terdapat orang orang beriman dan saleh menikmati buah buahan dan mata air yang sejuk. Wadi tersebut ditutup bola kaca yang memisahkan suasana diluar bola kaca yang penuh kesengsaraan dengan keadaan didalam bola kaca [wadi] yang penuh kenikmatan dan kesenangan. Keadaan seperti tersebut diatas dilukiskan dalam Al Qur’anS.Al Hadit ayat 12 s/d 15. Manusia menunggu dipadang mahsyar selama waktu yang tak terhingga, sampai datangnya hari berhisab dimana setiap orang diperiksa dan ditimbang amal baik dan buruknya.

6.Hari berhisab

Pada hari berhisab setiap orang diadili, ditimbang amal baik dan buruknya tidak ada satu perbuatanpun yang luput dari pemeriksaan. Orang yang baik timbangan amalnya akan menerima raport dari sebelah kanan. Dia akan kembali kepada teman dan saudaranya dengan penuh kegembiraan. Sedangkan orang yang buruk timbangan amalnya akan menerima kitab raport dari belakang, dia mengeluh dan kembali kepada teman serta saudaranya dengan berkeluh kesah. Susana tersebut diatas dilukiskan dalamS. Insyiqaq ayat 7 s/d 12

al-insyiqaq-7.gif

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak: “Celakalah aku”.

Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

7.Hari Pembalasan

Setelah menerima raport setiap orang diperintahkan menempuh perjalanan menuju tempat abadi yang telah disiapkan untuk mereka. Tempat abadi yang diharapkan oleh setiap orang adalah taman syurga yang penuh kesenangan dan kenikmatan, namun untuk memasuki taman syurga tersebut tidak mudah karena jalan menuju taman tersebut dikeliling oleh lembah neraka yang apinya membumbung tingibergejolak dengan suaranya bergemuruh dahsyat . Orang yang telah menerima raport dari sebelah kanan dengan mudah dapat melalui lembah neraka yang ganas tersebut, dia tidak merasakan panasnya api neraka sedikitpun. Dia sampai ditaman syurga abadi dengan penuh kegembiraan disambut oleh penduduk syurga dengan pesta meriah,hidup kekal selamanya disana.. Namun orang orang yang menerima raport dari sebelah belakang terpuruk dilembah neraka,dan tidak pernah bisa keluar dari situ untuk selama lamanya ,Firman Allah dalam S Maryam ayat 68 s/d 72 :

 

Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. [68] Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.[69] Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.[70]Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.[71]Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. [72]

Kehidupan dunia adalah kehidupan yang saat ini sedang kita jalani . Bagaimana keadaan kita didunia ini sangat menentukan bagi kelanjutan hidup kita berikutnya dialam barzakh dan alam akhirat. Orang orang beriman mempersiapkan dirinya untuk menempuh perjalanan panjang seperti tersebut diatas menuju kehidupan yang abadi di alam akhirat.

Orang yang tidak beriman seluruh fikiran dan usahanya hanya tertuju untuk kehidupan dunia. Ukuran suksesnya adalah kehidupan dunia. Ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan ,kekuasaan dan kemuliaan hidup didunia. Ia tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Sungguh malang nasib mereka , kehidupan mereka tamat dan berakhir dengan datangnya kematian. Mereka tidak punya persiapan sedikitpun untuk menghadapi kehidupan dialam barzakh maupun hari berbangkit. Dengan datangnya kematian tamatlah masa kejayaan mereka berganti dengan kesulitan dan penderitaan abadi untuk selama lamanya

Firman Allah dalam S Hud ayat 15-16:


15- Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

16- Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dansia-sialah apa yang telah mereka kerjakan? ( Hud 15-16)

8 thoughts on “PERJALANAN PANJANG KEHIDUPAN MANUSIA”
 1. Asswrwb….

  Tulisan bapak sangat bermanfaat bagi kami pembaca, agar bisa merenung kembali tentang ” Darimana kita berasal, apa tugas kita didunia ini, dan kemana kita nanti setelah meninggal dunia ?”…agar selalu rindu akan Sang Pencipta kita dan ingin selalu dekat denganNya…Amin..

  Wassalam wrwb.

 2. saya sangat menyukai apa yang telah anda tuliskan,tolong dibahas masalah apa dan bagaimana seharusnya yang dilakukan suami terhadap istri yang telah meninggal dunia, dan mengenai amalan apa yang bisa diberikan suami terhadap istri yang sudah meninggal untuk bisa memberikan manfaat dialamnya.terimakasih

  1. Ass wr wb

   Rasulullah mengatakan jika mati bani Adam maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu anak yang soleh yang mendo’akannya, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya dan harta jariah yang diinfakannya. Orang yang masih hidup masih bisa memberi manfaat pada orang yang sudah meninggal yaitu dengan mendo’akannya. Seseorang bisa memberi manfaat pada suami, istri, anak, orang tua, karib kerabat, sanak famili, orang-orang dahulu dengan mendo’akannya agar dilindungi dari azab kubur dan dilapangkan kuburnya selapang lapangnya.

   Namun dihari berbangkit kelak seseorang sudah tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang dicintainya. Masing masing sibuk dengan problemnya sendiri sendiri. Setiap orang bergantung pada amalnya masing masing. Kalau mau memberi manfaat pada sanak famili , karib kerabat dan lain sebagainya ….. ya ketika masih hidup inilah.

 3. Hello There. I discovered your blog using msn. This is a very smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 4. terimakasih pak,,”semoga semua umat islam mendapat hidayah, ditunjukkan jalan yang benar, mendapat ampunan atas tobatnya, mendapat banyak rejeki untuk bisa berbagi, amien ya rabb”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *