Tagged: Terapi

102609-0453-terapitadab9.png 21

TERAPI TADABBUR QUR’AN UNTUK MERAIH SUKSES DAN KEMENANGAN

Oleh :Fadhil ZA Sandy Mc Gregor dalam bukunya Peace of Mind menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan manusia sebagian besar dipengaruhi oleh fikiran bawah sadarnya. Fikiran bawah sadar berperan 88% sedang fikiran sadarnya hanya 12 %. Nyaris kehidupan seseorang dibentuk oleh apa yang tertanam didalam fikiran bawah sadarnya. Fikiran sadar yang bersifat kritis tidak mampu menghadapi Fikiran bawah sadar yang mempunyai...