Tagged: Tadabbur Surah Yasin

TADABBUR SURAH YASIN 11

TADABBUR SURAH YASIN

Di sebagian daerah di Indonesia membaca surah Yasin sebagai wirid mingguan masih banyak kita temui terutama di pulau Jawa. Di beberapa tempat di Jakarta kita masih banyak menemui kelompok atau jama’ah yasinan, yang mewiridkan membaca surah Yasin secara berjama’ah setiap hari kamis malam jum’at. Ada juga yang membaca surah Yasin ketika mengunjungi orang yang dalam sakaratul maut atau melayat orang...