Tagged: Binatang Buas

021209-0410-binatangbua2.jpg 7

BINATANG BUASPUN TUNDUK PADA ORANG YANG BERTAKWA

Oleh Fadhil.Z.A Singa dan Harimau adalah binatang buas yang sangat ditakuti oleh manusia. Dihutan belantara binatang ini dikenal sebagai si Raja rimba yang ditakuti oleh penghuni hutan lainnya. Rusa, menjangan, sapi, kerbau, kuda, jerapah, merupakan makanan utama bagi binatang buas ini. Singa dan Harimau merupakan pemburu hutan yang tangguh disamping binatang buas lain seperti macan tutul, phanter, srigala dan beruang....