MENGATASI GANGGUAN JIN DAN SIHIR DENGAN PERTOLONGAN ALLAH